Reklama

Siły zbrojne

Dwunastka w wyścigu o modernizację BWP-1

Fot. st. szer. Michał Chudziński via 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Fot. st. szer. Michał Chudziński via 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana

Do dialogu technicznego na modernizację wozów BWP-1 zgłosiło się aż dwanaście firm. Są wśród nich PGZ i zajmujące się tym obszarem Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., polscy producenci systemów elektronicznych i dystrybutorzy uzbrojenia oraz firmy zagraniczne.

W odpowiedzi na pytania Defence24.pl rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztof Płatek poinformował, że do dialogu technicznego na modernizację BWP-1 zgłosiło się dwanaście podmiotów:

 1. Works-11 Sp. z o.o.
 2. CMI Defence Polska Sp. z o.o.
 3. Griffin Group S.A. Defence Sp. k.
 4. Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
 5. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A.
 6. Teldat Sp. z o.o. Sp. k.
 7. Siltec Sp. z o.o.
 8. Kongsberg Defence & Aerospace AS.
 9. WarZone Solutions.
 10. Leonardo S.p.A.
 11. Stekop S.A.
 12. Pol-Mot Rail Sp. z o.o.

Obok tradycyjnie zajmujących się - pod egidą PGZ - modernizacją BWP Wojskowych Zakładów Modernizacyjnych, w dialogu uczestniczy też kilkanaście innych firm. To m.in. spółka Works 11 (będąca dystrybutorem różnych typów uzbrojenia opracowanego za granicą, ale dysponująca też własnym potencjałem produkcyjnym), oferujący systemy elektroniczne, łączności i BMS Teldat, kilka spółek będących pośrednikami (np. Griffin Group, Siltec czy Pol-Mot Rail), wreszcie koncerny zagraniczne.

Te ostatnie - Kongsberg, Leonardo, Rafael czy polska spółka CMI Defence (będąca przedstawicielem John Cockerill Defence) - oferują zapewne do przeprowadzonej modernizacji albo kompletne systemy wieżowe, albo elementy uzbrojenia i wyposażenia (w wypadku izraelskiego koncernu częścią oferty są zapewne ppk Spike, ale może ona być znacznie szersza, bo Rafael dostarczał już wieże do modernizacji BWP-1 lub podobnych platform, chociażby w Rumunii).

Inspektorat Uzbrojenia dokona teraz kwalifikacji podmiotów do dialogu i będzie kontynuował procedurę z dopuszczonymi przez siebie firmami. Dokumentacja przygotowana w ramach dialogu posłuży do przygotowania i następnie przeprowadzenia procedury zamówienia. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przeprowadzenie analiz i następnie postępowania, zawarcia umowy należy spodziewać się - najprawdopodobniej - nie wcześniej niż w 2022 roku. Formalnie dialog - a więc badanie możliwości i warunków realizacji prac dotyczy "modułu batalionowego wyposażonego w zmodernizowane bojowe wozy piechoty BWP-1", niemniej wpisany w Plan Modernizacji Technicznej program może objąć oczywiście kilka takich jednostek.

W lipcu w odpowiedzi na pytania Defence24.pl MON informował jednak, że „Priorytetem Sił Zbrojnych jest zastąpienie BWP-1 nowym, pływającym Bojowym Wozem Piechoty kryptonim Borsuk. Projekt ten ma istotne znaczenie nie tylko dla zdolności Wojsk Lądowych, ale także całych Sił Zbrojnych RP.

Rozważana jest także modernizacja części wozów BWP-1 pozostających na uzbrojeniu w zakresie dotyczącym uzbrojenia, łączności oraz układu zasilania elektrycznego”.

W praktyce więc prowadzenie fazy analityczno-koncepcyjnej w IU jest dowodem, że MON podjął już kierunkową decyzję o modernizacji. To rozwiązanie pomostowe, bo BWP-1 zostaną zastąpione przez Borsuki i częściowo Rosomaki z ZSSW-30, ale konieczne z uwagi na fakt, że pełne wprowadzenie nowego uzbrojenia (zwłaszcza BWP Borsuk) do wszystkich batalionów zmechanizowanych będzie czasochłonne i wykroczy zapewne poza rok 2030. Jednocześnie BWP-1, po wymianie wieży na nowy system z armatą 30 mm i wyrzutnią ppk z odpowiednią modyfikacją systemów elektronicznych może wciąż przedstawiać znaczną wartość bojową. I zapewne przeprowadzeniu takiej modernizacji służy obecna procedura, choć jej szczegóły nie zostały ujawnione, a dokładny opis zamówienia zostanie przygotowany dopiero po fazie analityczno-koncepcyjnej (której elementem jest dialog) z uwzględnieniem jej wyników.

Reklama

Komentarze

  Reklama