Reklama

Siły zbrojne

Dwie oferty na granatniki dla Gromu

Fot. Mateusz Multarzyński/Defence24
Fot. Mateusz Multarzyński/Defence24

W dniu 9 października 2020 Jednostka Wojskowa GROM opublikowała informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych.  W wyznaczonym terminie oferty złożyło dwóch wykonawców.

Przypomnijmy, że omawiane postępowanie zostało ogłoszone w maju 2020 r. W ogłoszeniu nie zostały upublicznione informacje dotyczące specyfikacji technicznej ani planowanie do pozyskania ilości granatników. Podane zostały za to kryteria oceny ofert:

60% będzie stanowiła cena, natomiast pozostałe 40% to okres gwarancji. Planowany okres realizacji dostaw to: 01.09.2020-30.11.2020.

Oferty złożone zostały przez dwóch wykonawców: spółkę Works 11, która swoją ofertę wyceniła na 4,3 mln PLN brutto a okres gwarancji to 36 m-cy oraz Konsorcjum Metalexport-S sp. z o.o. i Vazovski Mashinostroitelni Zavodi (VMZ) z ofertą wartą 3,174 mln PLN brutto i gwarancją 37 m-cy. Obu wykonawców jako termin realizacji dostaw podało datę 30 listopada 2020 r.
Warto odnotować, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3,5 mln PLN brutto. 

Obecnie operatorzy z JW GROM dysponują dwoma typami jednorazowych ręcznych granatników przeciwpancernych. Są to:
- pozyskane za pośrednictwem USA szwedzkie jednorazowe wyrzutnie przeciwpancerne Saab AT4 (M136),
- RPG-75 produkowany przez czeską firmę Zeveta Ammunition, a dostarczany przez Works 11 w trzech wersjach: RGP-75-M (z głowicą kumulacyjną), RPG-75-TB (z głowicą termobarycznymi) oraz RPG-75-MP (z głowicami termobaryczno-kumulacyjnymi).

Granatniki typoszeregu RPG-75 znajdują się już na wyposażeniu Wojsk Specjalnych (od 2010 r. w JW GROM) i zostały bojowo sprawdzone w Afganistanie.

Jednorazowy granatnik przeciwpancerny RPG-75 M to zmodyfikowana odmiana bezodrzutowego granatnika RPG-75 (czes. Reaktívny Protitankový Granát vz.75) skonstruowanego w latach 70. XX w. w Czechosłowacji. Obecnie po wprowadzonych w pierwszej dekadzie XXI w. modyfikacjach w konstrukcji producentem granatnika jest czeska firma Zeveta Ammunition.

To co wyróżnia czeski RPG-75 to zasada jego działania, gdyż jest on bronią bezodrzutową, a nie rakietową, jak większość oferowanych na rynku rozwiązań w tej kategorii broni.

Z kolei bułgarski granatnik przeciwpancerny Bullspike, produkowany w bułgarskiej państwowej firmie VMZ, stanowi rozwinięcie systemu RPG-22, na produkcję którego otrzymała ona licencję. W obecnej postaci znacznie zmodyfikowano wyrzutnię, która stała się bardziej ergonomiczna i lepiej dostosowana do wykorzystania współczesnych systemów celowniczych.

Oprócz wersji przeciwpancernej dostępne są dwie inne – Bullspike-TB (termobaryczna) oraz Bullspike-OP (odłamkowo-burząca). Można więc dobierać typ pocisku w zależności od zwalczanego celu (pojazdy opancerzone i nieopancerzone różnych typów, punkty umocnione, siła żywa).

Zarówno czeskie, jak i bułgarskie granatniki są oferowane Wojsku Polskiemu i obaj wykonawcy zgłosili chęć udziału w dialogu technicznym na lekki, jednorazowy granatnik przeciwpancerny o kryptonimie Grot, którego zamiar przeprowadzenia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej ogłosił 26 marca 2020 r.

Komentarze