Siły zbrojne

Duży kontrakt na spadochrony dla wojska

Fot. 6bpd.wp.mil.pl

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu procedury pozyskania dla wojska 900 kompletów spadochronów przeznaczonych do desantowania żołnierzy z pełnym wyposażeniem osobistym. Jest to największy kontrakt tego typu w ciągu kilku ostatnich lat.

Ogłoszenie o przetargu na dostarczenie podstawowych spadochronów desantowych do desantowania żołnierzy z pełnym wyposażeniem osobistym, wykonywania skoków szkolnych, szkolno-treningowych, szkolno-bojowych i bojowych zostało podane do publicznej wiadomości 13 października 2020 roku. Dotyczy pozyskania przez  Wojsko Polskie 900 kompletów spadochronów wraz z pakietem logistycznym, dokumentacją i szkoleniem.

Zgodnie z ofertą komplet ma zawierać zarówno spadochron główny, jak i zapasowy, charakteryzujący się czaszą o kształcie figury środkowo symetrycznej. Maksymalne jej obciążenie nie może być mniejsze niż 170 kg, zaś średnia prędkość spadania nie powinna być większa niż 5,5 m/s. Czas obrotu wokół własnej osi o 180 stopni nie może być dłuższy niż 14 sekund. Ponadto spadochron desantowy powinien pozwalać na wykonywanie skoków powyżej 150 m oraz z maksymalną prędkością desantującego statku powietrznego nie mniejszą niż 260 km/h. Spadochron podstawowy nie może być cięższy niż 18 kg i otwierać się samoczynnie bezpośrednio. Natomiast waga spadochronu zapasowego nie może przekroczyć 8 kg, zaś jego otwarcie powinno być możliwe wyłącznie poprzez uchwyt wyzwalający.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze ograniczonej, gdzie przewidywana liczba podmiotów dopuszczonych do udziału w dalszej części postępowania ma być nie większa niż dziesięć. Następnie zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty z uwzględnionym kryterium: ceny (waga 60) oraz gwarancji (waga 40). Oferty mogą być składane do 30 listopada 2020 roku.

Ogłoszony przetarg na 900 sztuk podstawowych spadochronów desantowych jest największym tego typu zakupem w ciągu kilku ostatnich lat. Prawdopodobnie wiąże się to z upływem resursu technicznego i koniecznością uzupełniania zasobów magazynowych ze względu na uzupełnienia potrzeb etatowych i potrzebą zabezpieczenia procesu szkolenia żołnierzy jednostek powietrzno-desantowych oraz dokonywania rotacji spadochronów zgromadzonych na zapasie wojennym. Obecnie Wojsko Polskie używa zestawów spadochronowych AD-95 DEDAL oraz AD-2000M.

Komentarze