Reklama

Siły zbrojne

Dragon 21: Kawaleria powietrzna kontra dywersja [FOTO]

Fot:  chor. Tomasz Witkowski, kpr. Michał Chudziński
Fot: chor. Tomasz Witkowski, kpr. Michał Chudziński

Budynki po byłej Fabryce Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Ruciane Nida opanowała grupa dywersyjna. Do akcji wkroczyły siły grupy szturmowej w ramach grupy zadaniowej wydzielonej z jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej przy wsparciu szwadronowej grupy bojowej z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej celem neutralizacji terrorystów – taki był główny scenariusz kolejnego epizodu rozgrywanego w ćwiczeniu taktycznym z wojskami DRAGON-21.

W godzinach porannych do służb porządkowych w Niciane Ruda dotarła informacja o zajęciu opuszczonych budynków Fabryki Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Ruciane Nida. Do odzyskania obiektu wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej miasta skierowano wydzielone jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Generalnemu RSZ. Po dokonaniu synchronizacji pomiędzy dowódcami zgrupowania lądowego i powietrznego został zaplanowany atak z wykorzystaniem grup szturmowych i śmigłowców W-3 Sokół z zastosowaniem technik linowych - podkreśla Dowództwo Generalne RSZ.

image
Fot: chor. Tomasz Witkowski, kpr. Michał Chudziński

Atak nastąpił z powietrza a następnie do akcji wkroczyły pozostałe grupy szturmowe. W wyniku precyzyjnego działania zostało zneutralizowane zagrożenie w obiekcie. Następnie przystąpiono do oczyszczania terenu z udziałem Żandarmerii Wojskowej i psa specjalnie szkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych celem likwidacji wszelkiego rodzaju pułapek zastawionych przez terrorystów.

Reklama
Reklama

W dalszej części dowódca operacji dokonał oceny zniszczeń i szkód powstałych w infrastrukturze, a sekcja kryminalna ŻW opracowała szczegółową dokumentację.

image
Fot: chor. Tomasz Witkowski, kpr. Michał Chudziński

W trakcie ćwiczenia doskonalono zarówno umiejętności indywidualne żołnierzy jak i działanie drużyn w czasie poruszania się i walki w terenie zurbanizowanym, przeszukiwanie budynków, realizację procedur wejścia do pomieszczeń, a także działanie grup szturmowych. W zabezpieczeniu terenu, jego zewnętrznym otoczeniu udział wzięli żołnierze z Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej współdziałającej w ramach ćwiczenia DRAGON-21 z jednostkami 16 Dywizji Zmechanizowanej. Celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy z układem pozamilitarnym i innymi służbami porządkowymi w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i 16 Dywizji Zmechanizowanej w bieżącym roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i  zgrywanie sił 16 Dywizji Zmechanizowanej, do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym. Bierze w nim udział około 9,5 tys. żołnierzy i kilkaset jednostek sprzętu wojskowego, w tym 40 czołgów, 448 BWP i KTO, ponad 150 środków artyleryjskich i kilkadziesiąt statków powietrznych.

image
Fot: chor. Tomasz Witkowski, kpr. Michał Chudziński

 

image
Fot: chor. Tomasz Witkowski, kpr. Michał Chudziński
Reklama

Komentarze

    Reklama