Reklama

Siły zbrojne

Co kupi MON za dodatkowe 3 mld złotych?

Fot. sejm.gov.pl
Fot. sejm.gov.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, który po przekazaniu do Sejmu RP został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20 sierpnia 2020 r. W dziale wydatków przeznaczonych na obronę narodową przewidziano zwiększenie nakładów o kwotę 3 mld zł, które mają zostać przeznaczone w ramach funduszu celowego na modernizację techniczną SZ RP.

Zmiany te oznaczają zwiększenie planowanych dotychczas wydatków na obronność w 2020 r. z 49,8 do 52,8 mld zł. Wydatki majątkowe mają pochłonąć z tego 17,8 mld zł, co oznacza osiągnięcie rekordowego wskaźnika blisko 1/3 wartości budżetu obrony narodowej przeznaczonych na ten dział. Dodatkowe 3 mld mają posłużyć sfinansowaniu dodatkowych zakupów sprzętu wojskowego dla Wojska Polskiego w ramach realizowanego obecnie Planu Modernizacji Technicznej (PMT).

W połączeniu z przewidywanym w 2020 roku spadkiem PKB oznacza to, że udział wydatków obronnych w tym wskaźniku będzie znacząco wyższy niż przewidziane pierwotnie w ustawie 2,1 proc. W porównaniu do 2019 roku budżet obrony narodowej jest obecnie wyższy o blisko aż 8 mld zł. Co warte podkreślenia dodatkowe środki przyznane w ramach nowelizacji mają posłużyć zwiększeniu nakładów na modernizację techniczną, czyli pokryciu kosztów zakupu nowego i modernizacji obecnie posiadanego uzbrojenia i wyposażenia eksploatowanego przez Wojsko Polskie.

Wcześniej przed oficjalnym ogłoszeniem i zatwierdzeniem projektu ustawy spekulowano na temat celu na jaki zostaną spożytkowane te dodatkowe środki finansowe. Wśród nich wymieniano bieżące potrzeby takie jak np. pokrycie dodatkowych kosztów jakie poniósł MON w związku ze zwalczaniem skutków pandemii koronawirusa czy choćby nieplanowanych wcześniej zakupów środków ochronnych dla żołnierzy, a także koszty związane z ich zaangażowaniem zarówno wewnątrz kraju, jak i na jego granicach (od marca do czerwca br.).

Reklama

Komentarze

    Reklama