Reklama

Siły zbrojne

Certyfikacja zespołu bojowego XIV zmiany PKW Afganistan

  • Modernizacja Mi-24. Fot. Maciej Szopa/Defence24
    Modernizacja Mi-24. Fot. Maciej Szopa/Defence24

Po 5 dobach intensywnych dzienno – nocnych sprawdzianów zakończyła się certyfikacja Taktycznego Zespołu Bojowego (TZB) XIV zmiany PKW Afganistan. Ostatni bojowy sprawdzian TZB przed misją rozgrywał się na pasach taktycznych świętoszowskiego poligonu.

Podczas tego najważniejszego egzaminu dla świętoszowskich Dragonów i pozostałych żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) wchodzących w skład TZB XIV zmiany stanęło wiele wyzwań i zadań.

Po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej certyfikowanych żołnierzy na temat realizacji procedur, znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wyposażenia indywidualnego każdego z żołnierzy, przystąpiono do praktycznego sprawdzianu.

Dynamika scenariusza, jaki zorganizowało dla certyfikowanych  żołnierzy kierownictwo ćwiczenia wymagała od żołnierzy TZB ciągłej aktywności i gotowości do działania. Plutony bojowe TZB musiały się wykazać zdolnością efektywnego działania w niesprzyjającym środowisku. Oprócz sprawdzianu z neutralizowania zagrożeń związanych z użyciem IED (tj. improwizowanych urządzeń wybuchowych), niejednokrotnie żołnierze TZB musieli przejść wiele testów  m.in. z zdolności ochrony obiektów i szlaków komunikacyjnych, reakcji patrolu na ostrzał, reagowania w przypadku zamieszek oraz protestów ludności cywilnej oraz współpracy z lokalnymi władzami.

Wiele uwagi poświęcono sprawdzeniu procedur podczas współdziałania ze śmigłowcami podczas realizacji zadań, a także prawidłowego postępowania na wypadek ewakuacji medycznej. Podczas certyfikacji sprawdzono także umiejętności celnego prowadzenia ognia przez żołnierzy.

kpt. Justyna Balik

Zdjęcia: kpt. Justyna Balik, ppor. Radosław Gruźlewski

Reklama

Komentarze

    Reklama