Siły zbrojne

Cegielski i Grupa WB dostarczą 40-metrowe mosty dla Leopardów?

Pojazd-układacz MPU-40 na ułożonym przęśle PM-40. Fot. OBRUM
Pojazd-układacz MPU-40 na ułożonym przęśle PM-40. Fot. OBRUM

Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym do listopada 2019 roku postępowaniu, na pozyskanie mobilnego mostu składanego MLC-70/110 do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych. Zwycięską ofertę, która otrzymała 100 pkt., złożyło konsorcjum w składzie H.Cegielski-Poznań S.A. oraz WB Electronics S.A.

Oferta w/w konsorcjum wpłynęła w przewidzianym terminie (do 8 stycznia 2020 r.) jako jedyna, choć swoje zainteresowanie tym postępowaniem zgłaszała również Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z OBRUM Sp. z o.o. Zgodnie z opublikowanymi informacjami z otwarcia oferty została ona wyceniona na 57 mln PLN brutto co oznacza, że nie przekroczyła ona planowanego budżetu w wysokości 76 mln PLN.

Przypomnijmy, że w/w postępowanie dotyczy realizacji pracy wdrożeniowej, w wyniku której ma powstać próbna partia obejmująca dwa komplety mobilnych mostów składanych MS-40 Daglezja-S do pokonywania przeszkód wodnych i terenowych o szerokości do 40 metrów. Nośność mostów ma umożliwić przerzut pojazdów gąsienicowych w klasie MLC 70 (czyli o masie do ok. 63,5 t) oraz kołowych w klasie MLC 110 (w tym zestawów niskopodwoziowych z przewożonym pojazdem). Mosty te pozwolą przerzut czołgów podstawowych Leopard 2PL/Leopard 2A5 czy najnowszych wersji ich zachodnich odpowiedników takich jak Challenger 2, Leopard 2A6/A7 czy M1A2B/C Abrams.

Reklama
Reklama

Partia próbna mostów MS-40 ma być wykonana w oparciu o dokumentację techniczną na wykonanie partii próbnej oraz przy uwzględnieniu zaleceń z badań kwalifikacyjnych. W zakresie tego systemu wcześniejsze etapy prac rozwojowych - od stworzenia koncepcji mostu do wykonania prototypu i jego przebadania – realizował (od czerwca 2008 r. do czerwca 2018 r.) gliwicki OBRUM Sp. z o.o., należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ten sam ośrodek prowadził również prace nad innymi mostami - MS-20 Daglezja-S (są eksploatowane w Wojsku Polskim, dostawy prowadzono we współpracy z ZM-Bumar Łabędy) oraz MG-20 Daglezja-G.

Pierwszy zestaw partii próbnej MS-40 Daglezja-S ma powstać przy wykorzystaniu zbudowanego przez OBRUM prototypu oraz w oparciu o dokumentację techniczną na wykonanie partii próbnej a także przy uwzględnieniu wyników badań kwalifikacyjnych opracowanych w ramach pracy rozwojowej. Wykonawca opracuje również projekt dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej. Zamówienie powinno zostać wykonane do końca października 2024 roku.

W skład zestawu mostu MS-40 wchodzi pięć pojazdów:
- pojazd-układacz MPU-40 będący urządzeniem załadowczo-wyładowczym (z żurawiem o wysięgu 12 m i udźwigu do 10 t.)
- pojazdy transportowe MPT-40 do przewozu segmentów przęsła,
a także samo przęsło PM-40 oraz wyposażenie niezbędne do jego montażu.

Podobnie, jak w przypadku mostu MS-20 do roli nośników wykorzystano ciągniki siodłowe Jelcz C662D.43 z napędem 6x6 oraz 3-osiowe naczepy.

Komentarze