Siły zbrojne

Brytyjska armia chce niemieckich Boxerów z półki? Protesty przemysłu

Fot. www.artec-boxer.com
Fot. www.artec-boxer.com

Siły zbrojne Wielkiej Brytanii zamierzają zakupić budowane przez niemiecko-holenderską spółkę kołowe transportery opancerzone Boxer „z półki”, bez prowadzenia otwartego przetargu. Choć doniesienia o tych planach nie zostały potwierdzone oficjalnie, sprawa wywołała protesty przemysłu – pisze The Telegraph. Paradoksalnie, Brytyjczycy przed kilkunastoma laty zrezygnowali z udziału w budowie Boxerów.

Według brytyjskich mediów w grę miał wchodzić zakup „z półki” od 600 do 800 transporterów Boxer, przeznaczonych przede wszystkim na wyposażenie nowo formowanych brygad uderzeniowych wojsk lądowych (Strike Brigades). Oficjalnie brytyjskie ministerstwo obrony prowadzi prace analityczne, a nowe transportery będą pozyskane z uwzględnieniem zasad konkurencji.

Jak donosi The Telegraph, dążenie do zakupu transporterów bezpośrednio od producenta (są one wytwarzane przez niemiecko-holenderską spółkę Artec) wywołało obawy brytyjskiego przemysłu. Jego przedstawiciele zwracają uwagę, że w takim wypadku fundusze przeznaczone na zakup pojazdów trafiłyby nie do Wielkiej Brytanii, ale do innych państw. Podkreślają jednocześnie znaczenie zachowania konkurencyjności.

Obecną sytuację spowodowało kilka czynników. Brytyjska armia nie dysponuje klasycznymi kołowymi transporterami podobnymi do Boxera, Rosomaka czy np. wozów Piranha III/V bądź francuskich VBCI. Brygady zmechanizowane dysponują batalionami na ciężko opancerzonych wozach patrolowych Mastiff.

Jednocześnie w ramach strategicznego przeglądu obrony i bezpieczeństwa zdecydowano bowiem o sformowaniu dwóch „brygad uderzeniowych”. Prawdopodobnie powstaną one na bazie jednego związku lekkiej piechoty i jednego „ciężkiego” – liczba brygad zmechanizowanych ma być ograniczona do dwóch. To w połączeniu ze zmianami w środowisku bezpieczeństwa powoduje, że zapotrzebowanie Brytyjczyków na zdolności w zakresie mobilnych wojsk lądowych jest znacznie większe niż wcześniej.

Wreszcie, program perspektywicznego pojazdu bojowego Future Rapid Effect System zakończył się niepowodzeniem (w tym z uwagi na trudne do spełnienia wymogi) jeszcze w ubiegłej dekadzie, a pojazdy rozpoznawcze Scout SV/Ajax, które pierwotnie pozyskiwano z myślą o umieszczeniu w brygadach pancerno-zmechanizowanych, muszą w jednostkach „uderzeniowych” zostać wsparte przez inne pojazdy kołowe. Jest to konieczne zarówno ze względu na wymogi mobilności, jak i zbyt małą liczbę oraz inne przeznaczenie Ajaxów.

Co ciekawe, na wstępnym etapie prac, jeszcze w latach 90. Wielka Brytania uczestniczyła w programie, w wyniku którego powstał Boxer. W 2003 roku zrezygnowano z niego, aby realizować ostatecznie nieudany projekt FRES UV. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do wystąpienia luki w zdolnościach jednostek zmechanizowanych  British Army.

Paradoksalnie obecnie okazało się, że Boxer odrzucony kiedyś jako zbyt ciężki, najlepiej spełnia wymogi brytyjskich wojskowych (na to wskazują doniesienia medialne). Rezygnacja z udziału w programie transportera, wprowadzonego do armii Holandii i Niemiec, a niedawno zamówionego przez Litwinów, spowodowała, że korzyści gospodarcze i przemysłowe z jego ewentualnego zakupu będą mocno ograniczone.

Czytaj też: Litewski kontrakt stulecia podpisany. "Wilk" - bojowy Boxer.

Komentarze