Reklama

Siły zbrojne

Armia poszukuje taktycznych terminali satelitarnych

Fot. WZŁ
Fot. WZŁ

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu związane z dostawą terminali satelitarnych SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej.

Opublikowane ogłoszenie dotyczy dostawy stu kompletów terminali satelitarnych SHF (ang. Super High Frequency, częstotliwość pracy w zakresie 3–30 GHz) szczebla taktycznego w wersji przenośnej wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Wartość szacunkowa zamówienia nie została wskazana, wiadomo jedynie, że wynosi powyżej 433 000 EUR.

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy spełniający szczegółowe warunki określone w zamówieniu, w tym posiadający oświadczenia o posiadaniu zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone", posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej 5 mln PLN, którzy wykonali w sposób należyty co najmniej jedną dostawę minimum 10 terminali satelitarnych SHF w okresie ostatnich pięciu lat, przeprowadzili przy tym szkolenie co najmniej dwoma wykładowcami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń (wykładowcy przeprowadzili co najmniej po trzy szkolenia każdy) z użytkowania, eksploatacji i obsługiwania terminala satelitarnego SHF oraz posiadającymi ważne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone", dysponujący co najmniej sześcioma serwisantami mogącymi świadczyć usługi serwisowe, posiadającymi ważne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone".

Zamówienie realizowane będzie w ramach procedury ograniczonej, z liczbą wykonawców, którzy zaproszeni zostaną do składania ofert lub udziału ograniczoną do dziesięciu. Zaproszeni zostaną wyłonieni na podstawie obiektywnych kryteriów wyboru, ocena ta zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dostarczonych przez potencjalnych wykonawców.

Wybór oferty dokonany zostanie zgodnie z kryterium ceny (waga 80), parametrów technicznych (waga 16) oraz gwarancji (waga 4). Termin skłądania ofert mija w dniu 16 września 2019 r.

Reklama

Komentarze (2)

  1. SHFx100

    Sierżant USA raz na tydzień otwiera okienko i dopowiada. Będzie problem jak ktoś zamówi nie tak albo byle co.

  2. 12313fgfgtyu56

    sto kompletów? to z pewnością nie będzie 433 tys eur a raczej 10x tyle. a jeśli ma być naprawdę dobre to 20x tyle.

Reklama