Reklama

Siły zbrojne

97 lat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Fot. Maciej Nędzyński/DKS MON
Fot. Maciej Nędzyński/DKS MON

W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 97. rocznicy odrodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Udział w nich wzięli Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski oraz kadra kierownicza Sił Zbrojnych RP.

Sztab Generalny Wojska Polskiego powołano rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w dniu 25 października 1918 r. Pracujący w nim oficerowie i pracownicy cywilni tworzyli podstawy nowoczesnej armii polskiej, opracowywali struktury i system dowodzenia, szkolenia i wyposażenia.

Sztab Generalny WP to symbol polskiego wojska, jego zasług i tradycji.

Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski.

W trakcie uroczystości podsekretarz stanu w MON zwrócił uwagę na "kluczową" rolę Sztabu Generalnego w transformacji Wojska Polskiego, w tym po zakończeniu reformy systemu dowodzenia polskiej armii. Maciej Jankowski podkreślił znaczenie sposobu myślenia o obronności, przewidywania zagrożeń oraz odpowiedniego spojrzenia na metody ich zwalczania: "Sztab Generalny to wartość, to pewność i zaufanie. To instytucja skupiająca ludzi mających ogromny kapitał wiedzy i doświadczenia. Rola Sztabu w przeobrażeniach Sił Zbrojnych RP była kluczowa i pozostaje taką nadal po reformie systemu dowodzenia. W zmieniającej się sytuacji geopolitycznej najważniejszy jest sposób myślenia o obronności, przewidywanie zagrożeń i dalekosiężne spojrzenie na metody i środki ich zwalczania. W tej dziedzinie Sztab Generalny WP jest niezastąpiony".

W dalszych słowach Podsekretarz Stanu podziękował w imieniu wicepremiera, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, żołnierzom i pracownikom wojska za ich dobrą pracę i służbę: "Dziękuję za to, co robicie na rzecz budowania nowoczesnej, współczesnej armii i wzmacniania systemu obronnego państwa. Bez Państwa starań niemożliwe byłoby stawianie czoła problemom, które niesie dla wojska dzisiejszy czas. Możecie być dumni z tego, co robicie, ponieważ i my jesteśmy dumni z Was".

Po przemówieniach polityków głos zabrał Szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł, który przypomniał zarys historii Sztabu Generalnego, zwrócił uwagę na jego dzieje i tradycje, a także w krótki sposób podsumował jego tegoroczną działalność.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

Reklama

Komentarze (2)

  1. BUBA

    I sprawdził się tylko raz w tym czasie. "Sztab Generalny to wartość, to pewność i zaufanie.To instytucja skupiająca ludzi mających ogromny kapitał wiedzy i doświadczenia." - widać po stanie armii i jej zdolnościach obronnych Polski.

  2. dwa

    nie pokazali bo by się na zdjęciu nie zmieścili ;)

Reklama