Siły zbrojne

37,4 mld zł na obronę w 2017 roku. Budżet zależny od samolotów VIP

Fot. J.Sabak
Fot. J.Sabak

Ministerstwo Finansów opublikowało założenia budżetu na 2017 rok. Na obronę narodową ma zostać wydanych 37,35 mld złotych, co stanowi 2,01% przewidywanego produktu krajowego brutto z roku 2016. Oznacza to kilkuprocentowy wzrost nakładów w stosunku do roku bieżącego. Łączna kwota będzie zależna również od wydatków na samoloty VIP.

Zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok na obronę narodową ma być przeznaczona kwota 37,35 mld złotych, czyli 2,01% wykonania PKB przewidywanego na rok bieżący (2016). Z tego 37,15 mld to 2% PKB – kwota wymagana zgodnie z ustawą o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz ich finansowaniu – a 200 mln złotych to rezerwa na zakup samolotów VIP.

Dzięki temu udział wydatków na obronę w PKB wyniesie 2,01%. Na wydatki majątkowe rząd zamierza przeznaczyć 10,1 mld złotych, co stanowi 27,2% ogółu wydatków na obronę narodową. W ten sposób spełnione zostanie kryterium alokowania co najmniej 20% na wydatki majątkowe.

Z kolei na modernizację Sił Zbrojnych przeznaczonych zostanie 9,5 mld złotych, w tym 7,1 mld na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych.” Oznacza to, że kwota 7,1 mld została zaplanowana do wydania na kilkanaście podstawowych, priorytetowych programów modernizacyjnych SZ RP.

Należy zwrócić uwagę na rosnącą tendencję wydatków na priorytetowe zadania modernizacji sił zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych. Ich realizacja będzie jednak zależna od kształtu i skutków trwającej redefinicji Planu Modernizacji Technicznej, z uwzględnieniem lat 2017-2019.

W bieżącym roku na obronę narodową alokowane zostało pierwotnie 35,90 mld zł, a dodatkowo 0,85 mld w ramach rezerwy na zakup samolotów VIP. W praktyce więc ogólne wydatki na obronę narodową (wraz z rezerwą na zakup samolotów VIP), zwiększą się w tym roku jedynie o około 0,6 mld zł, czyli około 2%, natomiast bez uwzględnienia rezerwy wydatki wzrosną o około 4%. 

Embraer 175 VIP
Rządowy samolot Embraer 175 - fot. J.Sabak

Z drugiej strony, należy pamiętać że ewentualny brak realizacji rezerwy na samoloty VIP nie spowoduje „utraty” środków z punktu widzenia budżetu MON, a jego przesunięcie na lata następne – co jest zgodne z treścią stosownej uchwały RM z 30 czerwca tego roku. W wypadku niewykonania części z 0,85 mld zł w 2016 roku np. z uwagi na brak podpisania kontraktu, fundusze będą realizowane w następnych latach (formalnie jest to możliwe do 2021), dlatego łączna kwota zrealizowanych wydatków obronnych w danym roku (w tym 2016 i 2017), włącznie z rezerwą na zakupy samolotów VIP może ulegać pewnym fluktuacjom.

Kolejne pozycje to wydatki osobowe (8,78 mld zł), zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności (7,50 mld zł), oraz emerytury i renty dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy (6,61 mld zł).

Na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze obronności zostanie przeznaczonych 0,93 mld zł (2,5% wydatków obronnych liczonych zgodnie z ustawą o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz ich finansowaniu). Pozostałe wydatki bieżące będą stanowić kwotę 1,57 mld zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,99 mld zł, dotacje na zadania związane z obronnością – 1,18 mld zł.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.