Reklama

Polityka obronna

RTcom i Intellitronika pokazują, jak wspomóc służbę patrolową Straży Granicznej

 • Zaporoska Elektrownia Atomowa. Fot. Wikipedia/Ralf1969
  Zaporoska Elektrownia Atomowa. Fot. Wikipedia/Ralf1969
 • Źródło: Gazprom.ru
  Źródło: Gazprom.ru
 • Źródło: Tauron.pl
  Źródło: Tauron.pl

Podczas pierwszej wschodniej konferencji i targów ochrony granic „Granice” w Lublinie firmy RTcom i Intellitronika zaprezentowały pakiet wspomagania służb patrolowych O.D.I.N.O., który zwiększa efektywność i bezpieczeństwo działania patroli pieszych, motocyklowych i samochodowych. Rozwiązanie jest tym bardziej interesujące, że jest już z powodzeniem wykorzystywane operacyjnie przez włoską żandarmerię Carabinierii (ponad 4000 kompletów) oraz włoski Frontex – a więc istnieje możliwość rzeczywistego sprawdzenia, jak ten system sprawuje się w działaniu.

Pomimo, że oferta firmy RTcom jest bardzo bogata (szczególnie jeżeli chodzi o systemy łączności firmy Hytera), to jej przedstawiciele na targach „Granice” w Lublinie szczególny nacisk kładli na zaprezentowanie możliwości Mobilnej Platformy Operacyjnej O.D.I.N.O. Uznano bowiem, że to właśnie ten „produkt” szczególnie dobrze wpisuje się w najbardziej palące potrzeby Straży Granicznej i może bardzo szybko poprawić efektywność oraz bezpieczeństwo działania jej funkcjonariuszy.

Opinia ta jest o tyle uzasadniona, że O.D.I.N.O. powstał we ścisłej współpracy z włoską żandarmerią Carabinieri. Wspólnie stworzono w ten sposób zespół aplikacji, które są wykorzystywane przez żandarmów na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych, z możliwością pracy na ręcznych terminalach Hytera LTE/PMR. Terminale te łączą w sobie możliwości radiotelefonów TETRA (europejski standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej opracowany zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa) lub DMR (Digital Mobile Radio – standard radiowy wykorzystywany w naszym kraju np. przez Straż Graniczną i Policję) oraz najnowszych smartfonów. Każdy z nich jest następnie połączony poprzez prywatną sieć radiową PRM lub poprzez sieć 2G/3G/LTE/WiFi z centrami operacyjnymi w dużych włoskich miastach i następnie z głównym centrum IntelliKore w sztabie żandarmerii w Rzymie (Comando Generale dell’Arma dei Carabinierii).

Zestaw aplikacji O.D.I.N.O. jest już wykorzystywany przez włoską żandarmerią Carabinieri. Fot. Intellitronika

Tak zorganizowany system pozwala przede wszystkim na: lokalizowanie i nadzór działających patroli (a także odnajdywanie ukradzionego wyposażenia), zarządzanie sygnałami alarmowymi wysyłanymi przez obie strony, natychmiastowe przekazywanie z terenu plików multimedialnych (zdjęcia, filmy), transmisję w czasie rzeczywistym obrazu video i dźwięku (tylko poprzez LTE) oraz uruchomienie dwukierunkowego czatu (w stylu komunikatora).

Lokalizacja odbywa się dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS. Dodatkowo wewnątrz terminali zaimplementowano kompletne oprogramowanie do prowadzenia nawigacji (w tym 3D) z zainstalowanymi mapami, z możliwością konfigurowania punktów POI (punktów użyteczności publicznej, tj. bankomatów, stacji paliw, hoteli, itd.) oraz z modułem do wyznaczania tras.

Dodatkowo udostępniono aplikację „Mapa bezpieczeństwa” (Security map), która tworzy mapę zdarzeń (po stronie serwera) z odnośnikami geograficznymi i znacznikami czasu wszelkich zdarzeń związanych z nielegalnymi działaniami. Taki plan powstaje nie tylko z danych uzyskanych przez Carabinieri, ale również z informacji przekazanych przez samych obywateli.

Terminal Hytera LTE/PMR (z prawej) i dwa rodzaje kamer wykorzystywanych w pakiecie wspomagania służb patrolowych O.D.I.N.O. Fot. M.Dura

Przesyłanie obrazu i filmów może się odbywać dzięki oddzielnej kamerze nasobnej zabieranej przez członków patroli (w Lublinie prezentowana dwa modele takich kamer), jak również dzięki kamerze foto/wideo zainstalowanej w samym terminalu (smartfonie). Przy czym istnieje zarówno możliwość zapisywania rejestrowanego obrazu, jak i jego przekazywania w czasie rzeczywistym. Samo nagrywanie może być inicjowane przez funkcjonariuszy, może odbywać się automatycznie – np. po wyciągnięciu pistoletu lub paralizatora z kabury, lub uruchamiane zdalnie – przez nadzorujące działanie centrum operacyjne (w ten sposób centrala może np. sprawdzić, czy z patrolem jest wszystko w porządku).

Przekazywanie informacji zostało tak zabezpieczone, by uniemożliwić jej odbiór przez niepowołane podmioty. Świadczy o tym uzyskany przez O.D.I.N.O. certyfikat amerykańskiego, narodowego instytutu standaryzacji i technologii NIST (National Institute of Standard and Technology) oraz amerykańską agencję DISA wojskowych systemów informacyjnych (Defence Information System Agency).

Dodatkową pomocą w ochronie danych jest możliwość powiadomienie obu stron łączących się z wykorzystaniem O.D.I.N.O. o bezpiecznym odbiorze treści oraz takie działanie systemu, by w przypadku nieodebrania danych i/lub braku łączności, pakiet informacji był wysyłany ponownie - aż do skutku. Samo zarządzanie alarmami odbywa się w czasie rzeczywistym i każdorazowo aktywuje się wtedy mikrofon w terminalu oraz współpracująca z nim (lub wbudowana) kamera internetowa.

Takie automatyczne uruchomienie rejestratora może być również wywołane w momencie wydobycia broni. Gwarantuje to system I-Protect opracowany wspólnie z firmą zbrojeniową Fabbrica d’Armi Pietro Beretta dla nowego pistoletu Beretta PX4 Storm (kalibru 9 mm). Dzięki specjalnym czujnikom, odpowiednie centrum operacyjne jest automatycznie informowane o wyciągnięcie broni z kabury, wywoływany jest alarm ze wskazaniem pozycji funkcjonariusza oraz uruchamiana jest transmisja wideo w czasie prawie rzeczywistym.

System I-Protect alarmuje centralę o każdorazowym wyjęciu broni z kabury przez funkcjonariuszy. Fot. Intellitronika

O.D.I.N.O. to nie tylko przekazywanie informacji od funkcjonariusza (a więc nadzór), ale również pomoc w wykonywaniu przez niego czynności służbowych. Rozwiązanie gwarantuje przede wszystkim dostęp do wszystkich potrzebnych podczas patrolu baz danych np. dowodów rejestracyjnych MCTC (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione), krajowego stowarzyszenia ubezpieczycieli ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), centralnego archiwum rejestru samochodowego ACI-PRA i europejskiego spisu samochodów i praw jazdy EUCARIS (EUropean CAR).

Przy czym dzięki dostępowi do baz danych w czasie rzeczywistym oraz modułowi automatycznego rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ANPR (Automatic Number Plate Recognition) funkcjonariusz od razu są informowani o wszelkich nieprawidłowościach. W podobny skrócony i autonomiczny sposób działa rozwiązanie G-Code pozwalające na identyfikację osób w terenie. Odbywać się to może np. poprzez certyfikowany czetnik linii papilarnych AFIS, czytnik kodów kreskowych, czytnik kart „inteligentnych” (RFID, MIFARE, NFC, itp.) lub czytnik pasków magnetycznych.

Terminal Hytera LTE/PMR. Fot. RTcom

O.D.I.N.O. ma także możliwość współpracy z urządzeniem mobilnym Biofad, który służy do sprawdzania autentyczności dowolnego dokumentu, czy banknotu. Stosuje się w tym celu analizę multispektralną zabezpieczeń będących fizycznymi elementami dokumentu (z wykorzystaniem światła podczerwonego, ultrafioletowego i białego) oraz odczytywanie: strefy MRZ (machine readable zone), kodu Icao lub chipów dokumentów elektronicznych.

Funkcjonariusze mają dodatkowo możliwość przesyłania dowodów (informacji i plików multimedialnych) dotyczących określonych czynności wykonywanych podczas patrolu (wypadki, działalność przestępcza). Doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji wykazały, że dzięki takiej pomocy czynności które wcześniej zajmowały 15 minut, teraz mogą być zrealizowane w czasie nawet 7 sekund. Uzyskano to poprzez wyeliminowanie połączeń „człowiek-człowiek” a realizowanie głównie połączeń „urządzenie-urządzenie”.

Dużą pomocą w samej działalności operacyjnej jest zdolność systemu do udostępniania patrolom obrazu ze znajdujących się w pobliżu kamer stałych - aktywnych na danym obszarze interwencji (np. w sklepach, na stacjach benzynowych czy bankach). Pozwala na to aplikacja Videosurveillance 2.0, która może przekazać dodatkowo obraz z kamer innych użytkowników.

Prezentowany w Lublinie zbiór aplikacji O.D.I.N.O. może być rozszerzony o zupełnie nowe elementy. Jednym z przydatnych rozwiązań może być np. D-Code, pozwalający na przekazywanie w czasie rzeczywistym pełną gamę danych o noszonym je funkcjonariuszu jeżeli chodzi o geolokalizację, postawę i parametry życiowe. Parametry te są uzyskiwane dzięki specjalnej koszulce T-shirt (opracowaną przez firmę La Giraffe) - wyposażonej w odpowiednio rozlokowane czujniki.

Reklama

Komentarze (4)

 1. Jan

  Ciekawe czy system jest odporny na poprawność polityczną.

 2. pk

  Po co Carabinierii i włoskiemu Fronex`owi taki wypasiony, drogi sprzęt? Czemu on ma służyć, skoro oni bezproblemowo wpuszczają setki tysięcy imigrantów? "...jest już z powodzeniem wykorzystywane operacyjnie..." - a to taka reklama! Brzmi zachęcająco.

  1. West

   10/10

 3. West

  Sytuacja na granicach Włoch dyskredytuje produkty i ofertę każdej włoskiej firmy jako absolutnie nieskuteczne i bezużyteczne.

 4. Gregory

  Brzmi bardzo interesująco. Zaskakujące jest to, jak bardzo jest to rozbudowane. Czy jest jakaś polska propozycja, w tym zakresie dla policji, czy straży granicznej?

Reklama