"Rewolwerowiec" - kolejny śmiały projekt DARPA [ANALIZA]

29 lipca 2020, 06:59
50037257802_6c6d05b086_c
Zdjęcie: DARPA nie przedstawiła potencjalnych systemów uzbrojenia dla Gunslingera, ale wielolufowy, stosunkowo lekki karabin taki jak M134 wydaje się być jednym z możliwych do zastosowania. Fot. U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Patricia A. Morris
Reklama

W ramach budżetu na rok fiskalny 2021 (FY 2021) Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) planuje przeprowadzić program badawczy mający na celu skonstruowanie systemu uzbrojenia zdolnego do przenoszenia broni klasy powietrze-powietrze oraz klasy powietrze-ziemia. Dokumentacja budżetowa opublikowana na stronach internetowych podsekretarza obrony USA wskazuje, że program otrzyma nazwę Gunslinger, a przewidziana na jego rozwój suma to 13.3 miliona dolarów.

System będzie przeznaczony do przenoszenia przez już znajdujące się w linii statki powietrze z zadaniem wspierania wielu rodzajów misji wykonywanych z powietrza. Gunslinger ma być „wystrzeliwany” ze statku nosiciela niczym klasyczny pocisk, a następnie ma przejść do realizowania zadań określonych przez pilota statku nosiciela. Choć dokumentacja tego nie podaje to jeśli całość okaże się sukcesem to taki układ nie wyklucza zastosowania Gunslingera na projektowanych dopiero systemach bezzałogowych co dalej poszerzyłoby wachlarz możliwości lotnictwa Stanów Zjednoczonych, które cały czas przeorientowywane jest na konflikt z równorzędnym przeciwnikiem dysponującym lokalną przewagą ilościową.

Nawet jeśli uwzględnimy, że system będzie przenoszony jedynie przez maszyny załogowe potencjalnie umożliwi on zaatakowanie znacznie większej liczby celów przy użyciu stosunkowo małej ilości sprzętu załogowego. Pilot będzie mógł wysłać Gunslingera w kierunku jednego z wyznaczonych wcześniej celów lub skierować go na cel przygodny lub nowe zagrożenie, które akurat się pojawiło, a samemu kontynuować dalej podstawowe zadanie.

DARPA wskazuje, że efekty wynikające z ataku powinny być „skalowalne” co może oznaczać, że maszyna ma mieć potencjał do bardzo precyzyjnych ataków o niewielkich skutkach ubocznych np. dla ludności cywilnej. W trend ten wpisują się choćby obserwowane od jakiegoś czasu takie pociski jak AGM-114R9X wyposażone w ostrza zamiast ładunków wybuchowych.

W ramach planowanego w zgłoszeniu budżetowym wachlarza misji wskazuje się tzw. operacje COIN (counter-insurgency) czyli zwalczanie oddziałów partyzanckich i bojówkarzy. Kolejnym typem misji z możliwych do przeprowadzenia mają być zadania bliskiego wsparcia pola walki CAS (close air support). Podobnie jak w przypadku zadań COIN również tutaj wymagana jest ogromna precyzja w atakowaniu celów w związku z tym, że oddziały własne są niekiedy oddalone od przeciwnika o kilkadziesiąt metrów. Ostatnim rodzajem zadań wskazywanych przez DARPA są ataki na cele powietrze, czyli klasyczne air-to-air.

Faza koncepcyjna będzie miała na celu określenie maksymalnego zasięgu dla Gunslingera, w którym zawarty ma być dolot do celu, operowanie nad celem oraz jego zaatakowanie. Już samo postawienie kwestii zasięgu w taki sposób wskazuje nam na jakiś zakres autonomii pojazdu, a przynajmniej na konieczność zabudowania na nim znanych ze współczesnych ofensywnych systemów bezzałogowych łączy pozwalających zdalnie kierować maszyną.

W ramach fazy analitycznej wskazane mają zostać koncepcje układu płatowca posiadającego odpowiednie do stawianych mu zadań właściwości aerodynamiczne oraz napęd. Wskazywany jest również udźwig (bez podawania konkretnych wartości) pozwalający na wykonywanie szerokiego wachlarza zadań. Można zakładać, że zamawiający będzie dążył do możliwości realizowania przez jeden aparat kilku misji w ramach jednego oddzielenia się od nosiciela co wymusi na konstruktorkach takie zaprojektowanie całości by jednocześnie móc przenosić różne rodzaje uzbrojenia, lub jeden typ o szerokim spektrum rażenia. Dokument nie podaje czy będzie to klasyczny karabin maszynowy, wielolufowe działko lotnicze, czy inny rodzaj broni, a autorzy używają jedynie dość enigmatycznego określenia „gun”. W związku z tym przy uwzględnieniu nagłej rewolucji w sposobach zasilania, miniaturyzacji podzespołów i obniżki kosztów produkcji trudno również całkowicie wykluczyć alternatywne systemy uzbrojenia takie jak lasery czy też kierunkowa broń mikrofalowa. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli system miałby atakować duże cele powietrzne musiałoby to być co najmniej działko lub karabin wielolufowy by móc szybko odnieść zamierzony efekt i sprawnie zniszczyć taki obiekt. Te są jednak stosunkowo ciężkie i charakteryzują się sporymi gabarytami co miałoby negatywny wpływ na właściwości Gunslingera w powietrzu i na jego zasięg. Wykorzystanie jako broni pokładowej jednolufowego ciężkiego karabinu utrudniłoby skuteczną realizację przynajmniej części zadań, ale broń ta mogłaby być skuteczna w zwalczaniu mniejszych obiektów takich jak aparaty bezzałogowe. Podobnie rzecz się ma z bezpośrednim wsparciem. Większy kaliber lub większa ilość luf pozwoliłaby szybciej zapewnić oczekiwane przez wojska lądowe efekty.

Poza wspomnianymi wyżej wymaganiami równie istotne według DAPRA mają być również algorytmy stanowiące część oprogramowania urządzenia, które mają pozwolić na manewrowanie i rozpoznawanie celów co wskazuje na wspominaną wcześniej autonomię.

Standardowo nacisk kładziony jest również na modułowość konstrukcji co ma pozwolić na obniżenie kosztów w fazie projektowo rozwojowej.

Jako rodzaje sił zbrojnych zaangażowane w projekt wskazuje się zarówno Siły Powietrzne jak i Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. Na FY2021 zaplanowano w ramach programu Gunslinger takie działania jak zbadanie możliwych do zastosowania napędów, systemów uzbrojenia, czujników, systemów komunikacji oraz GPS. W ramach przeprowadzanych analiz przygotowane mają zostać zaawansowane systemy modelowania i środowisko symulacyjne mające wspierać rozwój koncepcji operacyjnej dla Gunslingera.

Póki co nie ma jasności co do nosicieli jakcy mogłyby być wykorzystani do dostarczania systemów Gunslinger w rejon operowania. Zawarte w dokumencie rodzaje sił zbrojnych przynajmniej teoretycznie wskazują jednak o jakie samoloty może chodzić. Wszystko zależeć będzie od wielkości całego urządzenia i jego masy, które będą pochodnymi broni jaka będzie na nim zabudowana. Zważywszy na przewidywany profil misji najbardziej prawdopodobnym samolotem który mógłby przenosić systemy tego typu wydaje się C-130. Używany zarówno przez jednostki specjalne jak i Korpus Piechoty Morskiej Hercules zyskałby dodatkowe możliwości skokowo zwiększając swój potencjał. Nie można również wykluczyć zastosowania tego typu aparatów na dużych statkach powietrznych takich jak maszyny patrolowe czy też tankowce lub na samolotach wielozadaniowych choć tam bardziej prawdopodobny do zastosowania wydaje się system LongShot.

Warto również zwrócić uwagę, że dokument DARPA nie wspomina w żaden sposób o metodach odzyskiwania aparatów Gunslinger po wykonaniu zadania lub w przypadku niemożności jego wykonania. Mogłoby to wskazywać na zakładane bardzo niskie koszty samych urządzeń i wpisywać je w kreatywny rozwój koncepcji loyal wingmen. W takim układzie należałoby raczej nastawiać się na mniejsze możliwości ofensywne wynikające wprost z przewidzianych oszczędności. Łatwiej jest zintegrować pojedynczy karabin niż wielolufowe działko z systemem zasilania.

Bez przynajmniej podstawowych prób poligonowych trudno dziś wyrokować nad sensownością całej koncepcji i jej skutecznością zwłaszcza w starciu z większymi lub wysokomanewrowymi celami powietrznymi lub z przygotowanym do obrony przeciwnikiem lądowym.

Na tym etapie trudno przewidzieć kierunek w jakim pójdzie cała koncepcja, ale z pewnością warto bacznie obserwować ten i jemu podobne projekty gdyż wskazują one kierunek rozwoju sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz stanowią swego rodzaju prognozę realizacji działań wojennych w przyszłych konfliktach zbrojnych.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 48
Reklama
Cóż
sobota, 1 sierpnia 2020, 19:09

Jak bardzo jest to żałosne, że rządzący nami zdrajcy muszą się uciekać do nazywania wszystkich opozycjonistów, razem, bez rozróżniania jakichkolwiek niuansów, "Ruskimi Agentami". Czy kiedykolwiek aresztowali chociaz jednego, ci cholerni obrońcy wolności słowa i demokracji? Przecież to jest masowa paranoja, żeby nie widzieć problemu w naszym tzw. "Sojuszu" z upadającą potęgą USA, w niekończących się wydatkach na uzbrojenie, na szczucie nas przeciwko Rosji, żebyśmy w razie czego zostali rozgnieceni i robienie z nas pionka w rozgrywce USA-Rosja. I do tego każdy kto usiłuje zacząć jakikolwiek dialog na te tematy nie ma prawa byc wysłuchany - zostaje zakrzyczany przez zgraję bydląt "agent!" "agent!". Przecież nami rządzą agenci amerykańskiej ambasady, nie będący nawet w stanie odwołać Georgette Mosbacher która otwarcie pluje im w twarz i kaze to zlizywac.

olej russtrolla
niedziela, 2 sierpnia 2020, 02:43

"jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "jesteśmy z wami bracia Rosjanie", "dziękujemy Armii Czerwonej za to że nas wyzwolili", "dziękujemy Armii Czerwonej za to, że nas wyzwolili", "dziękujemy Armii Czerwonej za to, że nas wyzwolili", "dziękujemy Armii Czerwonej za to że nas wyzwolili", "dziękujemy Armii Czerwonej za to że nas wyzwolili", "dziękujemy Armii Czerwonej za to że nas wyzwolili", "dziękujemy Armii Czerwonej za to że nas wyzwolili". -----------------------------Zadowolony? Wystarczy czy za mało? Jak wystarczy, to żegnam. Najbliższy pociąg do Moskwy o 6.03. Jak za mało to poprawię: ---------------------"Ruskie do domu!!!!!!","Ruskie do domu!!!!!!","Ruskie do domu!!!!!!","Ruskie do domu!!!!!!","Ruskie do domu!!!!!!","Ruskie do domu!!!!!!". ------------------------------...I co, pojechali? ...Nie widzę dobrze, ....No to pojechali czy nie? ....Pojechali, ale paru zostało, ...Ku...wa, daj mi tą strzelbę...

T72B3
piątek, 21 sierpnia 2020, 17:57

Ja to ma do ciebie pytani to że jesteś Ukraińcem to normalne ,ale jednego nie rozumiem frustracja że wam walecznym herojom Rosjanie zasadzili kopa zabrali kawał kraju i co heroje zamiast walczyć dali w długą skoro jesteś taki waleczny na tym portalu to co masz , za problem w Donbasie są wyśmiewani przez ciebie Rosjanie może zamiast wyszydzać spróbuj odebrać to co zabrali waleczność to heroje pokazali w Debelcawie jak zawzięcie walczyli o miejsca w samochodach żeby jak najszybciej od tych Ruskich zwiać

olej rustrolla
sobota, 22 sierpnia 2020, 11:40

Witam rustrolla, nie jest istotne dla mnie co ukry robią z wami ruskimi u siebie, niech robią co chcą, ważne, że ruski mir stracił ukrainę, z Krymem czy bez, a teraz traci Białoruś, i to jest dla nas dobra wiadomość.

hmm
wtorek, 4 sierpnia 2020, 04:07

Zywy przykład tego o czym było napisane wyżej. Bezmózgie zombie produkowane przez TVP

Czarny Rycerz
niedziela, 16 sierpnia 2020, 21:30

W.S.i. - TVN ... Cicho , Tam ! ... Biedactwo ...

8gwiazdek
niedziela, 2 sierpnia 2020, 22:58

Trzebaby wsadzić do pociągu do Moskwy komitet polityczny PiS. GRU z chęcią przyjmie swoich.

erer
czwartek, 30 lipca 2020, 14:48

Zamiast ganiać po całym forum jak po polu kukurydzy i demaskować każdego ruskiego trolla z osobna, (lepiej robią to inni nasi 'żniwiarze'), tutaj powiem o nich kilka słów: co tu robią, po co tu są, i dlaczego należy temu przeciwdziałać. --------------------------Prawdziwy ruski troll to polskojęzyczny tzw. agent wpływu będący na usługach moskiewskiego ośrodka władzy i realizujący politykę Kremla, biorący pieniądze i udział w wojnie informacyjnej przeciwko Polsce. Nie żartuję, tak jest. Stosują oni propagandę sukcesu jak Dziennik Telewizyjny za PRLu. Każdy wpis tych rustrolli jest dezinformacją, dosłownie KAŻDY (nawet gdy, pyta o godzinę, ważny jest kontekst), również wtedy, gdy zawiera prawdę, gdyż zmanipulowana prawda też jest dezinformacją. Najczęściej jednak TREŚCI wprowadzane na forum są manipulowane w mało skomplikowany sposób, niekiedy tak prosty jakby były cięte z metra, dużo też jest mylącego 'szumu', podszywania pod 'Polaka patriotę'. TREŚĆ może być prawdziwa lub częściowo prawdziwa, i kłamliwa czyli prowokująca. A niektórych treści nie da się zweryfikować "w locie" więc automatycznie stają się dezinformacją (tak to postrzega niejaki Davien oraz inni nasi 'żniwiarze', bo zauważcie, że rzucają się jak bulltriery na wszystko co z lekka tylko trąci ruskimi onucami, nie zawsze mają rację stąd wiele nieporozumień i 'friendly fire'; np.pojawia się rodzimy malkontent trollopodobny i też obrywa). ---------------------------------------Dezinformacja jest tak podana, aby odbiorca uwierzył, że treść jest prawdziwa, a przekaz godny zaufania, i wtedy przyjmuje świadomie lub nie, punkt widzenia autora dezinformacji, akceptuje zawarty w niej przekaz. Podam przejaskrawiony przykład: jednego dnia rozmawiasz do białego rana z parą miłych ludzi, a następnego ogłaszasz rodzinie, że zostałeś właśnie wyznawcą Hare Kriszna; tak to działa. Tutaj trwa to dłużej, urabianie społeczeństw trwa latami, jeżeli nie jesteś uodporniony, to lata karmienia mieszaniną prawdy z kłamstwem spowodują, że to co było dla ciebie w 2014r. zwykłą agresją i zaborem, w 2020r. okazuje się być już tylko pokojowym przejęciem. Propaganda to mocna rzecz, gdy się chwiejesz może cię obrócić. Zrozumieli to Bałtowie, pozamykali Sputniki i inne tuby.————------------------—---—Dalej o tym: zachęceni sukcesami swojej propagandy prowadzonej od wieków u siebie (np. każdy rusek zapytany na ulicy kto ma większą... armatę odpowie, że oni, najlepszy czołg? - oni, okręt podwodny - oni, a Marynarkę Wojenną USA czy Chiny? pytanie tendencyjne odpowie rusek, oczywiście, że oni. Fakt autentyczny. Normalnie Bareja.) ruskie trolle stosują u nas ten sam mechanizm siania dezinformacji, głównie poprzez NACHALNE i WIELOKROTNE pokazywanie ruskich osiągnięć i przewag (często urojonych) jakie rzekomo posiadają w technice wojskowej, ale i innych dziedzinach, chcąc zadziwić świat i ludzi; niekiedy wygląda to komicznie, gdy np. chcą udowodnić, że są w stanie zapakować kontener ISO wojskową techniką pod sufit i włożyć go do dziupli tak, żeby dzięcioł się nie zorientował. ———————ABSURD? Nie. Oni dobrze wiedzą, że kilku z nas się nabierze na taki fakenews i powieli dalej. I o to im chodzi. ------------------------------Nasz portal ma szeroką rzeszę czytelników i duży opiniotwórczy zasięg, nawet kilka nowych artykułów dziennie. Stąd tyle rustrolli. Dochodzi do tego, że rustrolle czekają pod świeżutkim artem i wołają Davien, gdzie jesteś? Czasem odnosimy, i słusznie, wrażenie, że troll siedzi na trollu, i trollem pogania ( tak mamy myśleć, dlatego często zmieniają nicki). To istotny element ich pracy, troll ma wiele nicków, jak nie pisze nie zarabia. W sumie nie jest ich wielu, ale potrafią zrobić sztuczny tłok jak kieszonkowcy w autobusie, są zorganizowani i sprytni, po tym też poznasz rustrolla, że robi w weekendy. Niekiedy relatywnie mała liczba lub aktywność naszych forumowiczów (będąca wynikiem obojętności wobec działalności rustrolli, no bo ile razy można komentować te same kłamstwa) powoduje, że ci czują się tu jak u siebie, potrafią zakrzyczeć, ośmieszyć, poddać w wątpliwość racjonalną treść, obelżywie wyzywać. Tutaj wniosek nasuwa się sam: ruski troll jest wredny, uparty i po tym poznasz trolla. Ruskie trolle urządzają też SABATY, zlatują się dosłownie wszyscy, okazję daje Puttin jak coś ogłosi, albo coś zwodują, albo poleci w kosmos itp, świętują i tego nie kryją, otwarcie śmieją się nam w twarz, są zadowoleni, leje się szampan. Spoko. Dla nas nie jest to powód do nerwów, to też element dezinformacji------------------------------Na amerykańskich czy innych zachodnich portalach tematycznych też są i trollują. Tyle, że tam są najczęściej przez znacznie liczniejsze grono miejscowych „znawców” zjadani już na śniadanie na zimno i z onucami, po lunchu smród ruskich onuc jest jedynie wspomnieniem. ———----------------------Czy stosowana przez nich metoda jest skuteczna? Tak, zwłaszcza, gdy 'ciemny lud' łyka wszystko jak leci (jak u ruskich obywateli). Czy jest skomplikowana w realizacji? Nie, gdy wystarczy użyć „kopiuj i wklej” treść wprost ze Sputnika. Ale z drugiej strony w przypadku tematycznego portalu jak nasz, przygotowanie treści posiadającej wszelkie cechy wiarygodnej informacji wymaga wiedzy specjalistycznej, robią to nieliczni, za to stale obecni zawodowi ruscy trolle, to nie są zwykli cywile wzięci z ulicy. Po naszej stronie jest różnie: nierzadko zdarzają się 'młócki' na kilkaset wpisów, (moderator wtedy ma pianę na ustach, jest takie zagnieżdżenie postów, że nie wiadomo już o co poszło, kto z kim itd; 'żniwiarze' wpadają, młócą, wypadają, na publikację swojego wpisu czekasz pół dnia, cały dzień, pył opada, wokoło cisza i spokój, wątek zamknięty, rustrolle żerują już na nowym), ale też zdażają się wątki, że niewielu z naszych przeciwdziała zalewowi wrogich treści. Brak zainteresowania denerwuje trolle, to ich wpędza w depresję, czasami urządzają scenki: jeden udaje zdziwionego Polina, Ukra, a reszta robi z niego sierotę. Lubią też robić numer z "przygłupem": nasi się na to nabierają, tłumaczą >>>szanowny pan się myli, jest tak i tak<<<, dyskusją ciągnie się przez pół wątku albo dłużej, bez wyraźnego efektu, "przygłup" dalej swoje, nasi się w końcu orientują, że to ustawka, a ruskie trole mają ubaw. I tak to wygląda. Dość beletrystyki. -------------------------------------------------Trafna identyfikcja dezinformacji i OBRONA przed narzuceniem nam ruskiej narracji historycznej czy wojskowo-technicznej doprowadza do wielu - z pozoru bezsensownych i mało ważnych - kłótni (pomijam oczywiście te polsko-polskie) o cokolwiek, o szczegóły, o dane takt-tech. rakiety, czołgu, czy samolotu, o interpretację wydarzeń, o historię, dosłownie o wszystko. Proszę się nie dziwić, to bardzo istotny element wojny informacyjnej: kto komu narzuci swoją narrację i zdominuje dyskusję (tutaj Davien i spółka, GB, clash, Rhotax i inni są sztandarowym przykładem walki na tym polu, nieistotne czy robią to w białych rękawiczkach czy przy użyciu baseballa, ważne, że skutecznie wybijają argumenty z rąk rustrolli; są dla nich prawdziwą solą w oku i zadrą w du...ie, stąd tyle hejtu pod ich adresem (inna sprawa, że rustrolle potrzebują ich jak ryba wody, by funkcjonować w tym środowisku). ———---—---------------------—Dalej, po co to robią? Liczą na rozbudzenie prorosyjskich resentymentów. Chcą też nas Polaków utrzymać w przekonaniu - jak za PRLu - że są niepokonani, że nie mamy żadnych szans w konfrontacji z nimi, i że są stroną dominującą narzucającą innym swoją wolę. Główny CEL (są też inne) wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko nam jest taki: ich wolą jest, abyśmy nie podejmowali z nimi rywalizacji o dominację i wpływy na naszym głównym kierunku geopolitycznym jakim jest obecnie Pomost bałtycko-czarnomorski. Kropka. Tego nie widać na co dzień, ale tak jest. ——------------------------------------------—-I na koniec. Najważniejsze. >>>>>>>>>>>>>>Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy podzieleni, osamotnieni, nic nie wiemy, ich sołdaty to cyborgi, a nasze SZ nie mają zdolności by stawić czoła ich 1-ej gwardyjskiej armii pancernej. To nieprawda, bo mamy wraz z sojusznikami potencjał obronny (inna rzecz, że moglibyśmy mieć lepszy lub lepiej go wykorzystać), ruscy nie mają po 2m wzrostu, a my możemy i właściwie powinniśmy podjąć rywalizację na wschodnim kierunku, aby powstrzymywać ich ekspansję, o ile nie chcemy tak jak kiedyś znów mówić po rosyjsku. ——------------------------——-Rosja jest słaba i biedna. Ruskie 'gacie' puszczają w szwach od lat 90'tych, to oni nie mają rekruta, aby obsadzić każdy kierunek operacyjny, to oni trzymają w ręku strzępy dawnego imperium cofnięci terytorialnie do XIIIw. To decydenci na Kremlu każdego dnia budzą się zlani potem i pierwsze co robią to patrzą ze strachem czy Władywostok jest jeszcze rosyjski, czy mają jeszcze Kaukaz, czy Białoruś się nie obróciła. >>>>>>>>>>>>W tym schizofrenicznym ruskim świecie wojna trwa zawsze, a armia odgrywa dużą, ale nie najważniejszą rolę. Zanim podejmą decyzję o użyciu armii - o ile podejmą - wykorzystują wiele innych instrumentów do osiągnięcia celów politycznych. Teraz trwa wojna informacyjna.

zxxc
środa, 5 sierpnia 2020, 13:38

bardzo dobry komentarz. świetnie podsumowuje całość tematu. Jedyne co bym zmienił to jego wielkość. Troszkę za długi. Dzisiejsze pokolenie oczekuje że przekaże mu się informację w wersji instant. Pozdrawiam

Rhotax
sobota, 1 sierpnia 2020, 09:06

Bardzo trafny i komplexowy opis sytuacji . Dziękuję Ci za wymienienie mnie w gronie Walczących . (od roku zajmuję się Wojskiem i Wojnami -- dzięki Forumowiczom i wspaniałym artykułom na Defence oraz J.Bartosiakowi i P.Karberowi oraz Think-tankom z USA i Wikipedii nauczyłem się wszystkiego co mi jest potrzebne do rozpoznania kiedy zaatakują Rosjanie RP . Bo choć lubię Wojny to na żywo są baaardzo uciążliwe (ale wrócę postrzelać sobie przez rzekę do gierojów żeby każde zawieszenie broni uwalać - po tym jak przed atakiem wywiozę rodzinę do Czech :) .Pozdrawiam

dobra satyra
sobota, 1 sierpnia 2020, 19:00

Świetne podsumowanie światopoglądu zamerykanizowanych szkodników panoszących się w Polsce. Instrukcje zastępujące im wiedzę czerpią od amerykańskich NGO i ich polskojęzycznych agentów, nie moga się doczekać wojny i destrukcji na terytorium Polski, bo są gotowi w dowolnym momencie wyjechać z kraju jak wykorzenione przybłędy. I szczują nas przeciwko innym Europejczykom.

fanek kacapkow
niedziela, 2 sierpnia 2020, 02:02

Inni Europejczycy (w domyśle 'russkije ludie') zapominają, że Polacy w większym stopniu są zamerykanizowani, niż zsowietyzowani. I trzeba Rosjanom o tym ciągle przypominać.

hmm
wtorek, 4 sierpnia 2020, 04:10

I twoim zdaniem amerykanizacja jest lepsza? Pamiętasz żeby w PRL przestawały się rodzić dzieci, żeby połowa ludzi chorowała na cukrzycę albo otyłość, w szkołach trwały strzelaniny, palenie i rabowanie sklepów, zamieszki, imigracja, promocja lgbt w szkołach itd itd...

Gomułka
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:47

Może pamięta ścieżki zdrowia, "niewyjaśnione okoliczności" śmierci opozycjonistów, puste półki w sklepach, cenzurę, fale emigracji i dwa programy w TV. Tak, amerykanizacja jest lepsza.

Andrettoni
piątek, 31 lipca 2020, 01:42

Forum jest po to by dyskutować. Nawet głupie pomysły mogą dać temat do przemyśleń. Mogą się oczywiście pojawić trolle "zrzeszone" i "niezrzeszone" - tylko co z tego? Dojrzali ludzie myślą samodzielnie i sami podejmują decyzje, a nie pod wpływem sugestii trolli. Za to taka aktywność sama w sobie może być źródłem informacji.

erer
piątek, 31 lipca 2020, 21:00

Błędem jest twierdzenie, że wszyscy są dojrzali i świadomi.

Wnuk Błochina
czwartek, 30 lipca 2020, 22:48

Tutaj to jest pryszcz. Na forum Interii każdy temat o Rosji nawiedzają trole i można zwymiotować tym co się tam dzieje. Kilka osób do znudzenia wpisuje "jesteśmy z wami bracia Rosjanie" inni wklejają ciągle te same wpisy jak to powinniśmy dziękować A Cz za to że nas wyzwolili. Najgorsze jest to że często każdy wpis który demaskuje ich kłamstwa jest usuwany i pod tematem zostają jedynie pochwy Rosji i ataki na USA lub Polskę. (wystarczy zgłosić z dwóch IP że wpis narusza regulamin) to co się tam wyprawia jest dowodem na to że wszystko co pisze się o Rosji jest prawdą. Trolowania, hakowanie, wtrącanie w wybory, ataki na cywilów, inwigilacja i szpiegostwo. To jest Rosja. Zły kraj...

erer
piątek, 31 lipca 2020, 21:00

Niestety ruskie trolle wykorzystują w swojej działalności wszystkie słabości liberalnej demokracji, w tym możliwość zgłoszenia wpisu naruszającego regulamin, na portalach jak dotąd, nie wymyślono niestety skutecznego mechanizmu obronnego przed trollowaniem; Nie przejmowałbym się też tym, że na naszej ziemi, w naszej sferze informacyjnej działają ruscy agenci wpływu, którzy rozpychając się łokciami, nachalnie i bezpardonowo narzucają nam swoją narrację. Skuteczność raczej jest nieduża, ale rzecz nie w formie prezentacji propagandowych ruskich treści, tylko w pytaniu po co to robią z takim nasileniem tu i teraz? Kiedyś tak nie robili.

środa, 5 sierpnia 2020, 13:41

Jedyna nadzieja że są struktury w Polsce które to rejestrują, szukają nici powiązań. W sytuacjach kryzysowych (dla Rosji) rzucane są wszystkie ręce na pokład. Warto zwrócić uwagę kto i w jaki sposób wtedy w zxxcśrodkach masowego przekazu reaguje

Yunior
czwartek, 30 lipca 2020, 19:46

...to aż strach się odezwać,no bo gdy tylko nabiorę powietrza "z niewłaściwej strony" to już mogę zostać uznany za ruską onucę. Ba! Najprawdopodobniej już niniejszym zostaję ruskim trollem. Wyłącz myślenie! Przed 1939r. też była tylko jedna patriotyczna prawda; Silni Zwarci Gotowi; żadnych pytań i wątpliwości (a wiedza, jaki był stan rzeczywiście stan armii naszej i sąsiadów - tylko dla tych nielicznych naszych wodzów, którzy jako pierwsi się "ewakuowali"). Jak świetnie polski naród wyszedł na takim sformatowaniu umysłów.

czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:50

Jeżeli przy nabieraniu powietrza wychodzi ci rosyjski zbawiciel, i postanawiasz nakłaniać innych do bicia mu pokłonów, to widocznie jestes ruską onucą.

Czesio
czwartek, 30 lipca 2020, 00:42

Cywilów tłumoki jedne.

Yunior
czwartek, 30 lipca 2020, 19:51

Gdyż im polszczyzna pierwszyzna? A może nauczyciele leniwi, poziom szkół bliski dna?

droma
środa, 29 lipca 2020, 20:46

rosja skamielina nie zostaje w tyle tez ma nowa bron narazie w tv-bajka ,ale za pare lat cho, cho ,maja to byc nowe atomowe onuce odrazu z portretem putina , manierka ma miec podwojne dno i tam tez portret kogo wiemy ,ma sie tez pokazac kielbasa ,komunikat poda kreml -charaszo ...

Lol
środa, 29 lipca 2020, 11:07

Jakieś brednie. Rosja ma same bronie które oszczędzają cywili. Ich bomby w Syrii w tłumie wybierają dzieci i cywili a atakują jedynie terrorystów. USA nie ma szans z taką technologią. A rosyjskie rakiety o napędzie jądrowym tak skażą świat że wszyscy umrą i nikt nie będzie się musiał męczyć. Czy to nie humanitarna broń?

Juliusz Cezar
środa, 29 lipca 2020, 21:05

Tak jest, dlatego tak tych Amerykanów kochają na Bliskim Wschodzie, bo przecież oni wcale nie bombardują cywilów i szpitali!

Juliusz Cezar
środa, 29 lipca 2020, 17:38

Padłem ze śmiechu :) A to niby amerykańskie rakiety omijają cywili i szpitale? A to ciekawe, to pewnie dlatego tak kochają Amerykanów na Bliskim Wschodzie, że regularnie palą tam amerykańskie flagi? To ci historie :) Jestem pełen podziwu, że na defence24 jest pełno takich bezrefleksyjnych trolli, którzy na Rosję to plują, ale Amerykanom to by buty czyścili. Kraj niewolników.

Cóż
czwartek, 30 lipca 2020, 01:27

Nie podsumowałbym tego lepiej sam. Dysmózgia binarna: "jeśli jesteś przeciw USA, znaczy że jesteś za ruskimi" i w miedzyczasie MON przewala nasze pieniądze do lockheeba. Taki to k*** sojusznik

olej russtrolla
piątek, 31 lipca 2020, 20:06

russtroll zajrzał do słownika wyrazów obcych, ale polewka; MON przelewa nasze polskie pieniądze, a nie ruskich onuc, więc nie sugeruj że jesteś stąd, skoro nie kończyłeś polskich szkół.

Cóż
sobota, 1 sierpnia 2020, 19:02

schizofreniku, opuść mnie

czwartek, 30 lipca 2020, 12:39

Akurat jeśli chodzi o teh

Tadziu
środa, 29 lipca 2020, 15:43

Nuklearna torpeda POSEJDON celuje w kanał Elbląga Poprawi tor wodny o 200 m głębokości i 28 ,km długości az do Gdańska To po co PIS wydaje 700 mln pln?

Nico
czwartek, 30 lipca 2020, 10:35

Kolego koszt przekopu Mierzei Wiślanej wzrósł z 800 mln do ok. 2 mld.

vvv
piątek, 31 lipca 2020, 11:21

dlatego nie ma kasy 0,15mld na mundury i buty :)

czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:51

mundury i buty które właśnie kupiono?

Wksueue
środa, 29 lipca 2020, 09:26

A u nas RPG-7, T-72M, AKMS

pk79
środa, 29 lipca 2020, 15:58

co masz do akms ??? od razu dodam ,że msbs choć przyjemnie się strzela prawie bez odrzutu to jest to pamiętaj że kałasz przetrwa wszystko a msbs okazał się mało trwały....

vvv
piątek, 31 lipca 2020, 11:22

mit kałasznikowa - wadliwy, psuje się, niecelny i cięzki. ak-47 czesciej sie zacina niz wspolczesne zachodnie karabinki, nie mowiąc juz o ergonomii i celnosci

Rejtan
środa, 29 lipca 2020, 15:05

Warmate2, JDAM, JSOW, JASSM, NSM, Grom(1-2), Pirat , Krab, Langusta, Rak, Leo 2Pl . Tyle w ciagu ostatnich 10 lat z wprowadzonych do uzbrojenia. Amunicja precyzyjna, nowe karabinki, nowe radary, itp, itd Nie jestem fanem aktualnych władz wojskowych ( szczególnie IU ) ale nie mów że nic się nie dzieje.

4d 44
środa, 29 lipca 2020, 19:01

Większość w ilościach śladowych, do tego grot, który nadal ma dużo problemów, brak dronow uderzeniowych, brak amunicji precyzyjnej do kraba, brak nowoczesnego ppanc w WOT, brak nowoczesnego systemu płot itd. itp...

Rejtan
czwartek, 30 lipca 2020, 12:15

Ponad 100 Krabów, ponad 30 Raków, ponad 100 langust to nie jest mało. Nie jestesmy tak bogaci jak Francja czy Niemcy. Ale jak juz cos wdrozono, to z czasem mamy coraz wieksze zamówienia.

vvv
piątek, 31 lipca 2020, 11:27

nie zamowili zadnych langust, a projekt RAK i KRAB był opracowany za PO a to PIS torpedował RAKA i KRABA. PODOBNIE to PO zrobiło cały projekt leoparda 2pl. NSM to zasługa PO, JASSM to PO, warmate 2 zredukowane z medialnych 1000 do 100 sztuk, smigieł brak a jak kupili do 12x mniej, drożej i bez wyposażenia. Airbus buduje na Węgrzech Fabrykę silników do całej floty swoich śmigieł ale co tam my wybraliśmy offset na tapicerkę bez sprzetu ZOP. Radary Liwiec to PO a amunicji precyzyjnej nikt nie zamówił bo obecnie są badania. Przez 5 lat WP przeznaczyło na żyletki ponad 300 t-72m a reszte 300 sztuk odmalowała, baaa na dodatek MON zredukował ilość t-72m1 do modernizacji z 300 do 200 sztuk nie dając im nowej armaty, pancerza, silnika, sko a amunicja jest z lat 70tych. Jest gorzej bo obecny MON przeznacza ogromne środki na wszystko byle nie wojsko

snnsksn
czwartek, 30 lipca 2020, 08:09

Jasne. W szczególności Kraby, Gromy, Raki i Groty, o których razem z podobnymi tobie wypisujesz wierutne bzdury.

Bumarowiec
środa, 29 lipca 2020, 18:27

Leo 2pl Gdzie? Bo nie w BUMAR rze

vvv
piątek, 31 lipca 2020, 11:27

jak MON nie piłnował umowy ani nie przeczytał kontraktu który podpisał to potem tak jest :)

.
środa, 29 lipca 2020, 14:39

No faktycznie tam u was w Rosji nie ciekawie

Rosja to stan umysłu
środa, 29 lipca 2020, 13:23

Prawie jak w rasiji.

Vis
środa, 29 lipca 2020, 13:21

No cóż,załatw nam wpierw budżet militarny USA a potem pogadamy. Iwan daj sobie spokój już....

Tweets Defence24