Przemysł Zbrojeniowy

Zmiany w przetargu na pancernego Pegaza. Wydłużono terminy

Jednym z pojazdów oferowanych w programie Pegaz jest Hawkei. Fot. R. Surdacki/Defence24.pl
Jednym z pojazdów oferowanych w programie Pegaz jest Hawkei. Fot. R. Surdacki/Defence24.pl

Inspektorat Uzbrojenia zdecydował się zmienić wymagania związane z przetargiem na dostawę wielozadaniowych pojazdów dla Wojsk Specjalnych (program Pegaz). Oprócz tego, wydłużeniu uległy terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz realizacji samego zadania.

Zmiany dotyczą czterech obszarów - po raz kolejny przedłużono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wydłużono termin dostaw i zmieniono wymagania związane z dostawcami, jak i kwalifikacją dostaw.

Termin składania wniosków przesunięto z 30 sierpnia 2019 r. na 30 września 2019 r., natomiast termin wykonania zamówienia uległ zmianie z 24 miesięcy od podpisania umowy do 36 miesięcy od jej podpisania.

Kolejna zmiana, dotycząca kwalifikacji dostaw, zmniejsza związane z tym wymagania. Dotychczasowy zapis wymagań nakazywał, by potencjalny wykonawca legitymował się realizacją w sposób należyty co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 6 mln PLN, obejmującą minimum trzy egzemplarze opancerzonych pojazdów terenowych z napędem 4x4, o poziomie kuloodporności nie mniejszej niż 2 wg STANAG 4569 aneks A oraz odporności na detonację nie mniejszej niż 2 wg STANAG 4569 aneks B, wyposażonych w Zdalnie Sterowany Moduł Uzbrojenia. W zmienionym brzmieniu zrezygnowano z wymogu wyposażenia dostarczonych pojazdów w Zdalnie Sterowany Moduł Uzbrojenia.

W przypadku wymagań związanych z dostawcami, nowa treść ogłoszenia brzmi: "Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Australii lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.". W stosunku do poprzedniego, grono państw, z których mogą pochodzić potencjalni wykonawcy, zostało poszerzone o Australię. 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.