Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

XVI konferencja naukowa CCJ WAT. Jakość – problemy i rozwiązania.

Otwarcie XXVI. Konferencji Naukowej CCJ WAT
Otwarcie XXVI. Konferencji Naukowej CCJ WAT
Fot. Tomasz Kabata CCJ WAT

Centrum Certyfikacji Jakości w dniach 27-30 września 2022 zorganizowało w Mazurskim Centrum Kongresowo - Wypoczynkowym „Zamek Ryn” w Rynie XVI konferencję naukową „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską. Jakość – problemy i rozwiązania.” Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej oraz patronatami medialnymi Defence24, Polskiego Forum ISO 9000, Polskiego Forum ISO 14000 i Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000.

Reklama

Tegoroczna Konferencja zgromadziła 170 osób ze 113 firm reprezentujących producentów, dostawców wyrobów i usług, użytkowników, zamawiających, przedstawicieli ośrodków naukowych, w tym instytutów badawczych i uczelni, ekspertów, audytorów, pasjonatów i praktyków specjalizujących się w problematyce systemów zarządzania.

Reklama

W trakcie czterodniowej konferencji, odbyło się siedem sesji tematycznych:

  • normalizacja, jakość i kodyfikacja;
  • sprzęt wojskowy;
  • ochrona zdrowia;
  • wykorzystanie platform bezzałogowych na potrzeby sił zbrojnych RP;
  • wewnętrzny system kontroli;
  • problematyka systemów zarządzania;
  • bezpieczeństwo żywności.
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania dr inż. Joanna Jasińską, dyrektor CCJ WAT
Fot. Tomasz Kabata, CCJ WAT
Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i doświadczonych praktyków umożliwiły uczestnikom konferencji wymianę poglądów, opinii i doświadczeń w zakresie utrzymywania systemów zarządzania wykorzystywanych do realizacji wyrobów i usług zarówno w sektorze cywilnym jak i związanym z bezpieczeństwem i obronnością w zależności od uwarunkowań rynkowych, biznesowych, prawnych, zagrożeń i ryzyka, zarządzania konfiguracją, niezawodnością, wymagań interesariuszy oraz bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Są to kwestie niezwykle ważne w kontekście zagrożeń, z jakimi w aktualnie mierzy się Polska, NATO oraz Unia Europejska.
dr inż. Joanna Jasińska, dyrektor CCJ WAT

Czytaj też

Meritum poruszanych tematów stanowiło zarządzanie: jakością, konfiguracją, niezawodnością, ryzykiem, ochroną środowiska, BHP, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, społeczną odpowiedzialnością biznesu (łącznie z koncepcją ESG - Environmental, Social and Corporate Governance). Co ważne, bazowano na praktycznych i sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych m.in. w różnych gałęziach przemysłu (w tym w przemyśle zbrojeniowym), budownictwie, ochronie osób i mienia, ochronie zdrowia, transporcie, łączności, nauce, technice i różnych usługach. 

Reklama

YouTube cover video
XVI Konferencja Centrum Certyfikacji Jakości - Ryn 2022

Dużo miejsca poświęcono zadaniom normalizacji, standaryzacji, jakości i kodyfikacji szczególnie w aspekcie planowanych zmian związanych z ustawą o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zasadom opracowywania resortowych dokumentów normalizacyjnych i NATO. Warto zaznaczyć, że uczestnicy konferencji, szczególnie ci związani z przemysłem obronnym mieli wyjątkową okazję do wysłuchania wystąpienia i zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi przez dr inż. Mariusza Soczyńskiego, dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) oraz oficerów pełniących służbę w tej instytucji. Interesująca była także prezentacja płk prof. dr hab. inż. Tomasza Jałowca, dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej poświęcona doskonaleniu jakości wojskowych procesów logistycznych w kontekście konfliktu za naszą wschodnią granicą. 

Czytaj też

Znaczącym zainteresowaniem cieszyła się sesja dyskusyjna prezentująca różnorodność poglądów i doświadczeń związanych z zapewnieniem dostaw o wymaganej jakości i terminowości, w obecnych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, w kontekście oceny skuteczności wdrożonych systemów zarządzania i umiejętności zarządzania ryzykiem. 

Opinie i oceny uczestników

Temat jakości dostaw w kontraktach zawierających „klauzule jakościowe" na podstawie niemal 20 lat doświadczenia w realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji zamówień dla sił zbrojnych przybliżyli Piotr Szatkowski i Prezes Dariusz Koenig z firmy KenBIT. Prezes Koenig, wskazał na problem z jakim od lat zmagają się wykonawcy - rozproszenie odpowiedzialności po stronie wojska i resortu obrony narodowej. Jak zaznaczył w procesach związanych z realizacją dostaw dla wojska wykonawcy wystawieni są na poważną próbę – komunikację z 11 instytucjami. 

Wiele problemów, z jakimi borykają się polskie firmy z sektora obronnego rozwiązałaby poprawa decyzyjności, lepsza komunikacja oraz dobra wola ze strony uczestników tych procesów. XVI. edycja konferencji organizowanej przez CCJ WAT* to bardzo dobra okazja, aby naświetlić ten temat i wierzę, że zmiana w tym obszarze jest możliwa i niezbędna.
Dariusz Koenig, prezes zarządu – dyrektor generalny KenBIT Sp. z o.o..

Czytaj też

Udział w konferencji CCJ jest niewątpliwie cennym doświadczeniem stanowiącym wartość dodaną dla wszystkich uczestników systemu zarządzania jakością tj. dla zamawiających, producentów oraz organów monitorujących. Wielowątkowe spojrzenie na zagadnienia dotyczące problemów jakościowych oraz zmieniających się ryzyk i szans wyróżnia tą konferencję i powoduje, że staje się ona obowiązkowym punktem do wpisania w kalendarz rocznych wydarzeń.
Zbigniew Soporek, prezes Transbit sp. z o. o.

Zapowiedź kolejnej konferencji

Organizatorzy zdradzili nam już plany związane z organizacją wydarzenia w 2023 roku. Następna edycja konferencji Centrum Certyfikacji Jakości odbędzie się w dniach 19 - 22 września 2023 roku, w Rynie. Będzie ona kontynuacją dotychczasowych spotkań mających na celu szeroko rozumiany dialog i wymianę myśli o problemach i rozwiązaniach z zakresu utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania w gronie firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, zamawiających, użytkowników, auditorów, ekonomistów, prawników oraz przedstawicieli nauki i instytucji ministerstwa obrony narodowej.

Warto podkreślić, że organizowana od 2004 roku konferencja ma zarówno wymiar naukowy jak i praktyczny – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Wydarzenie od lat cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno ze strony przemysłu jak i ośrodków naukowo-badawczych. Tegorocznej konferencji towarzyszyły stoiska i prezentacje partnerów przemysłowych i badawczych. Swoje rozwiązania przedstawiły następujące firmy i instytucje: Transbit, PZL – Świdnik, Polski Holding Obronny, Waygate Technologies, AMZ Kutno, Trawena, Asseco Data Systems, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko.

Komentarze (1)

  1. kowalsky

    Gadu, gadu a rzeczywistość jak skrzeczała tak skrzeczy. "Wszyscy zgadzają się ze sobą a będzie dalej tak jak jest" - mówi piosenka.