Przemysł Zbrojeniowy

Wojsko chce kupić mobilne stanowiska dowodzenia

mobilne stanowiska dowodzenia, MMSD
Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD
Autor. PGZ/WZŁ

Agencja Uzbrojenia ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonawców zamówienia na dostawę Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia wraz z okablowaniem. Termin składania ofert trwa do 17 czerwca 2024 roku, do godziny 14:00.

Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia (MMSD) przeznaczony jest do zabezpieczenia miejsc pracy dowódczo-sztabowej w warunkach polowych. Wyposażenie informatyczne zapewnia współpracę i zabezpieczenie potrzeb Zautomatyzowanych Systemów Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Działań.

Odpowiednia konfiguracja i łączenie modułów MMSD, umożliwia ich wykorzystanie na stanowiskach dowodzenia szczebla operacyjnego i taktycznego.

Zestawy MMSD (mały, średni, duży zestaw) wraz z okablowaniem powinny być zbudowane w oparciu o kontenery 20-stopowe, zapewnić wysoką mobilność przez co rozumie się posadowienie ich na podwoziu bazowym pojazdów ciężarowo-terenowych wysokiej mobilności oraz na przyczepach transportowych (przyczepy transportowe zapewni wykonawca natomiast sposób pozyskania pojazdu bazowego zostanie wskazany na dalszym etapie postępowania).

Czytaj też

Każdy kontener zestawu powinien posiadać samopoziomujący, hydrauliczny układ podnoszenia kontenera, który powinien służyć do samodzielnego załadowywania i rozładowywania kontenera na samochód ciężarowo-terenowy lub przyczepę, bez użycia urządzeń dźwigowych oraz do poziomowania kontenera na nierównym terenie. Każdy z kontenerów zestawu pełnił będzie odrębną funkcję, przy czym kluczowym wymaganiem dla kontenerów sztabowych jest zastosowanie konstrukcji umożliwiającej powiększenie powierzchni użytkowej wewnętrznej, przez automatyczne lub ręczne rozsuwanie dwóch modułów bocznych, w celu zapewnienie od 12 do 16 miejsc pracy dla obsad.

Kontenery te powinny zapewniać możliwość rozwinięcia do czterech sieci teleinformatycznych, o różnych klauzulach tajności, zgodnie z właściwymi uregulowaniami w tym zakresie. Kontenery z miejscami pracy dla obsad powinny posiadać system ogrzewania, klimatyzacji i filtrowentylacji. Pozostałe rodzaje kontenerów wchodzących w skład zestawu kontenerów powinny pełnić funkcje pomocniczo-techniczne takie jak: sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne, stacja zasilania, aparatownia IP, kablownia.

Agencja Uzbrojenia wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wytwarzanie i obrót lub obrót wyrobami w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Czytaj też

Jeżeli liczba Wykonawców, których wnioski nie będą podlegały odrzuceniu będzie większa niż pięciu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych pięciu Wykonawców, których sumaryczna wartość brutto dostaw jest najwyższa. Przewiduje się zwiększenie liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych, w przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców zajmie ostatnie miejsce dające kwalifikację.

Minimalna liczba, która zostanie zaproszenie do udziału w drugim etapie procedury wynosi trzech kandydatów. Szacowany okres obowiązywania zamówienia ma wynosić 7 lat.

Zestawu MMSD

Wchodzący w skład MMSD Kontener Dowódczo-Sztabowy (KD-S) jest posadowiony na samochodzie Jelcz 662 (6x6), natomiast Kontener Dowódczo - Socjalny (KD-Soc.) lub Kontener Techniczny (KT) na przyczepie. MMSD może być zasilany z sieci przemysłowej, polowej lub z zespołu prądotwórczego trójfazowego 3x400/230V AC zamontowanego w kontenerze technicznym (KT). MMSD jest przystosowany do transportu kołowego oraz może być transportowany drogą kolejową, lotniczą i morską.

Komentarze