Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Specjalistyczny sprzęt dla centrum obsługi Rosomaków

Fot. chor. Ryszard Królak, Norbert Kalisiński/dgrsz.mon.gov.pl
Fot. chor. Ryszard Królak, Norbert Kalisiński/dgrsz.mon.gov.pl

Rejonowy Zarząd Infrastruktury udostępnił za pośrednictwem Suplementu do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące dostawy sprzętu specjalistycznego do budowy hali remontowej Centrum Obsługowo-Remontowego KTO ROSOMAK w Jednostce Wojskowej Czarne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach zadania nr 13646 dotyczącego budowy hali remontowej Centrum Obsługowo-Remontowe KTO ROSOMAK w Jednostce Wojskowej Czarne.

Jego realizacja podzielona jest na trzy części, z których pierwsza dotyczy wyposażenia do obsługiwania armaty MK 44 Bushmaster, drugie - wyposażenia do obsługiwania wieży Hitfist 30 mm oraz KTO ROSOMAK, a trzecie - wyposażenia radiowego. Termin ich realizacji wyznaczono na maksymalnie 546 dni od udzielenia zamówienia (357 w przypadku I części, 441 w przypadku II części).

Zamówienie realizowane jest w ramach procedury ograniczonej, zakładającej zaproszenie minimum trzech wykonawców do składania ofert. Kryteria udzielenia zamówienia to cena (waga 60) i skrócenie terminu realizacji (waga 40).

Termin składania ofert wyznaczono na 27 czerwca 2018 roku, na godz. 10:30. 

Dostawa związana jest z budową pierwszego Centrum Obsługowo-Remontowego KTO ROSOMAK, która ruszyła na początku 2016 roku na terenie 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej. W centrum wykonywane będą terminowe przeglądy techniczne Rosomaków (po dwóch i czterech latach ich użytkowania), a także poważniejsze naprawy i remonty. W obiekcie o powierzchni prawie 6 tys. m2 powstanie 16 stanowisk obsługowo - naprawczych, śrutownia, lakiernia, stacja diagnostyczna oraz magazyn części zamiennych. Prace budowlane zakończyć się mają w połowie 2018 roku. 

Reklama

Komentarze

    Reklama