Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

PGZ w europejskim programie bezzałogowców

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i wchodzący w jej skład Ośrodek Badań Rozwojowych Centrum Techniki Morskiej S.A. będą współpracowały z 40 europejskimi podmiotami w programie OCEAN 2020. Jest to jeden z pierwszych ogólnoeuropejskich wojskowych projektów badawczych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Obronnego. Celem projektu jest rozbudowa potencjału bezzałogowych statków powietrznych i platform nawodnych oraz podwodnych w rozpoznaniu i nadzorze akwenów morskich. 

Grupa PGZ oraz wchodzący w jej skład OBR CTM będą uczestniczyły w jednym z najnowszych projektów Europejskiej Agencji Obrony (EDA, European Defence Agency) – OCEAN 2020, ocenionym bardzo wysoko przez EDA w pierwszym konkursie pilotażowego programu PADR (Preparatory Action on Defence  Research). Projekt ma na celu rozbudowę możliwości sojuszniczych marynarek wojennych w prowadzeniu nadzoru i rozpoznania na wodach terytorialnych UE z wykorzystaniem systemów bezzałogowych, w tym statków powietrznych oraz morskich platform nawodnych i podwodnych.

PGZ wraz z OBR CTM do konsorcjum wniosą swoje doświadczenie z budowy i integracji morskich systemów obserwacji – lądowych i okrętowych, opracowywanych na rzecz Marynarki Wojennej RP. Polski przemysł obronny współpracować będzie m.in. przy opracowywaniu projektu systemu, jego integracji, przygotowaniu ćwiczeń, w tym wspomaganiu udziału w ćwiczeniach polskiej marynarki wojennej, jak i opracowywaniu wniosków oraz podsumowaniu efektów projektu.  

Zespół OCEAN2020, pod przewodnictwem włoskiej firmy Leonardo, tworzy 42 partnerów z 15 krajów europejskich. To między innymi ministerstwa obrony Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Litwy, przy dodatkowym wsparciu ministerstw ze Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Estonii oraz Holandii (trwają rozmowy z polskim MON). Do partnerów przemysłowych zaliczają się firmy Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/OBR CTM, Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri i QinetiQ. Wśród ośrodków badawczych zaangażowanych w ten program, wymienić można, m.in. Fraunhofer, TNO, CMRE (NATO) i IAI.

Udział w projekcie OCEAN 2020 to dla nas wielka szansa. Nie ma wątpliwości, że bezzałogowe platformy odgrywają coraz większą rolę we współczesnych siłach zbrojnych, także w marynarce wojennej. Unifikacja systemów stosowanych przez armie europejskie jest słusznym kierunkiem, który przełoży się nie tylko na wzrost naszego bezpieczeństwa, ale także na wzrost konkurencyjności przemysłów obronnych ze Starego Kontynentu. Udział w tak dużym programie jest dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej doskonałą okazją do nabycia nowych kompetencji oraz rozbudowy portfolio rozwiązań, które oferujemy dla Sił Zbrojnych RP i naszych sojuszników.

Maciej Lew-Mirski, członek zarządu PGZ S.A.

OCEAN2020 jest pierwszym ogólnoeuropejskim wojskowym programem badawczym. Celem projektu jest przetestowanie systemu bezzałogowych platform powietrznych, nawodnych i podwodnych, współpracujących z eksploatowanymi systemami obserwacji sytuacji morskiej. Efekty prowadzonych prac finalnie przełożą się na zwiększenie efektywności kontroli obszarów morskich wokół Unii Europejskiej.

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch ćwiczeń – pierwszego na Morzu Śródziemnym (w 2019 r.), organizowane przez włoską marynarkę wojenną wspomaganą przez firmę Leonardo oraz drugiego – podsumowującego, na Morzu Bałtyckim (w 2020 r.), przygotowanego przez Svenska Marinen we współpracy z szwedzkim przemysłem obronnym. Dane zebrane podczas tych prób zostaną po przetworzeniu przesłane do prototypowego europejskiego centrum dowodzenia i kontroli w Brukseli.

Reklama

Komentarze

    Reklama