Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

PCO poszukuje nowego członka zarządu

Autor. PCO S.A.

W ostatnich dniach, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej firma PCO S.A. poinformowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych spółki. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 21 grudnia br. do godziny 15:00.

Reklama

W komunikacie czytamy, że Rada Nadzorcza PCO S.A. w związku z koniecznością uzupełnienia składu zarządu firmy, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Spółki. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. do godziny 15:00. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w ciągu czterech dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

Reklama

Kandydaci na stanowisko członka zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych spółki muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Czytaj też

Dodatkowo kandydat powinien:

Reklama
 • posiadać doświadczenie w branży związanej z działalnością Spółki;
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne" – kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję członka zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję;
 • posiadać doświadczenie w zarządzaniu minimum kilkunastoosobowymi zespołami;
 • posiadać znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów;
 • posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, w tym w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości i kontroli finansowej.

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się. Więcej szczegółów dotyczących kryteriów wyboru kandydata na opisywane stanowisko zostało zawartych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, który jest dostępny na stronie spółki.

Czytaj też

Reklama

Komentarze (1)

 1. kimeR

  Poco im manager ekonomi jak niechca pieniedzy zarabiac? Celowniki bojowe jak szafir dla karabinow nie sa dostepne dla prywatnych osob, utracenie ogromnego rynku, jednoczesnie MON zamawia kolimatory z USA i ignoruje swoje panstwowe produkty. Zrozumiale byloby ograniczenie produkcyjne, ale polski jakosciowy celownik klasy acog napewno by mial ogromny popyt i oplacaloby sie otwieranie dodatkowych lini produkcyjnych. A tak niemam mozliwosci wspierania polskiego przemyslu, a jakosciowa optyka bojowa jest w calej Europie zachodniej dostepna.

Reklama