Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Nowe BWP dla wojska. HSW na czele konsorcjum

  • Fot. Policja.pl

HSW na czele konsorcjum, które opracuje bojowy wóz piechoty wraz ze sprzętem technicznym batalionu zmechanizowanego.14 lutego 2013 w Warszawie doszło do podpisania umowy konsorcyjnej przez: Hutę Stalowa Wola S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp.z o.o., z siedzibą w Gliwicach, Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A., z siedzibą w Gliwicach, Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A., z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., z siedzibą w Poznaniu, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., z siedzibą w Dęblinie, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej - Instytut Badawczy, z siedzibą w Sulejówku, Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Zielonce.

Celem Konsorcjum jest wspólne przygotowanie i złożenie oferty do Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) i/lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na wykonanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie "Bojowego wozu piechoty wraz ze sprzętem technicznym batalionu zmechanizowanego" (BWP), jak również realizacja wyżej wymienionych prac w przypadku wyboru oferty Konsorcjum przez MON i/lub NCBiR oraz późniejsze wdrożenie BWP do produkcji seryjnej.

Wymienione wyżej strony umowy powołują konsorcjum z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, zaś jego liderem jest HSW. Członkowie Konsorcjum mają co do zasady równe prawa i jednocześnie zastrzegają iż Konsorcjum nie może być uważane za utworzenie korporacji, spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego, czy też innej osoby prawnej.

Konsorcjum ma charakter zamknięty, zaś jego członkowie dopuszczają możliwość wykluczenia ze swojego grona firmę, która nie wykona lub nienależycie wykona obowiązki wskazane w podpisanej umowie.

-"Powołanie do życia kolejnych konsorcjów wydaje się być kwestią czasu. W naszym gronie znajduje się kilku kolejnych liderów dla konsorcjów zdolnych skutecznie zrealizować kolejne zadania z zakresu modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych" - dodaje Antoni Rusinek, członek zarządu HSW.

(PM)
Reklama

Komentarze

    Reklama