Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Nie ma umowy na „Miecznika”. PGZ Stocznia Wojenna wyjaśnia

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

PGZ Stocznia przesłała do portalu Defence24.pl sprostowanie, z którego wynika że w postępowaniu na budowę fregat dla Marynarki Wojennej RP w ramach programu „Miecznik” nie została jeszcze zawarta żadna umowa. Wcześniejsze tłumaczenie, dlaczego nie przekazuje się opinii publicznej informacji w tym temacie, jest więc nieaktualne.

Kilka godzin po opublikowaniu na portalu Defence24.pl artykułu: „Umowa na „Miecznika” podpisana. Jaka umowa?” Dyrektor Handlowy PGZ Stocznia Wojenna Pan Andrzej Wojtkiewicz przesłał sprostowanie. Wyjaśnił, że w rzeczywistości nie została jeszcze podpisana umowa w ramach programu „Miecznik”.

Tłumaczenie, że przekazywanie informacji na temat toczącego się postępowania będzie się odbywało „zgodnie z łączącą na umową” z zamawiającym jest więc nieaktualne. 

Niestety jestem zmuszony dokonać uściślenia informacji, ponieważ najwyraźniej doszło do niezrozumienia. Pisząc o łączącej nas umowie miałem na myśli umowę jaką potencjalnie zawrzemy z zamawiającym i która będzie regulowała również kwestie przekazywania informacji jej dotyczących mediom. Uprzejmie proszę o stosowne skorygowanie opublikowanej już treści. Z góry dziękuję.

Andrzej Wojtkiewicz - Dyrektor Handlowy PGZ Stocznia Wojenna 04.05.2021 godz. 20.02 

Na tym etapie nie udzielamy informacji o szczegółach postępowania. Stosowne komunikaty będą udostępniane opinii publicznej w porozumieniu z zamawiającym, zgodnie z łączącą nas umową”.

Andrzej Wojtkiewicz - Dyrektor Handlowy PGZ Stocznia Wojenna 04.05.2021 godz. 09.13
Reklama

Komentarze

    Reklama