Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Kto dostarczy nowy transporter dla Słowacji? PGZ przedstawia oświadczenie

Słowacka Patria AMV XP 8 x 8
Kołowy transporter opancerzony Vydra czyli słowacka wersja fińskiego kołowego transportera opancerzonego Patria AMV XP.
Fot. KONŠTRUKTA - Obrona

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej, zakończono przyjmowanie zgłoszeń w przetargu na nowy kołowy transporter opancerzony BOV 8 x 8. W wyznaczonym terminie przyjętych zostało pięć propozycji od potencjalnych oferentów, które w najbliższym czasie mają zostać poddane szczegółowej analizie i ocenie. W odpowiedzi na pytania Defence24.pl PGZ poinformowała, że nie złożyła oferty po analizie podstawowych wymagań strony słowackiej.

Według informacji przekazanych przez słowacki resort obrony otrzymano oferty od spółek z Czech, Finlandii, Hiszpanii, Rumunii i USA. Co ciekawe, niektóre z nich mają zawierać sobie aż kilka różnych rozwiązań technologicznych. Do ich oceny z kolei powołany został 70-osobowy specjalny zespół projektowy złożony z ekspertów resortów obrony i gospodarki. Dokona on przeglądu oraz oceny złożonych propozycji zarówno z punktu widzenia wojska jak i rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Równolegle przeprowadzone mają zostać badania poligonowe i testy prototypów wszystkich zgłoszonych do postępowania konstrukcji. Na tej podstawie przygotowana ma zostać ostateczna rekomendacja dla słowackich władz w sprawie pozyskania nowego KTO 8 x 8 z terminem do końca marca br.

Czytaj też

Ujawniono także kryteria oceny, jakim poddane zostaną złożone oferty. Całkowity koszt pozyskania ma stanowić 35 proc. całości, specyfikacje techniczne następne 30 proc., wsparcie logistyczne w całym cyklu życia kolejne 10 proc., a zaangażowanie lokalnej zbrojeniówki w projekt ostatnie 25 proc. Dodatkowo minister obrony Republiki Słowacji Jaroslav Naď podkreślił znaczenie transferu technologii i produkcji tego wozu w kraju. Władze oczekują przekazania co najmniej 40 proc. wartości kontraktu spółkom rodzimego przemysłu zbrojeniowego zaangażowanym w docelową produkcję tego transportera.

Czytaj też

Nie ujawniono dokładnie, jakie konstrukcje zaoferowano w słowackim przetargu. Na podstawie wymienionych państw można jednak pokusić się o przypuszczenia. Najbardziej oczywistym kandydatem jest fińska Patria i jej kołowy transporter opancerzony AMV XP oferowany w lokalnej wersji o nazwie Vydra. Konstrukcja ta miała zostać zakupiona przez Słowację już kilka lat temu. Negocjacje w sprawie pozyskania 81 egzemplarzy wozów tego typu znajdowały się na bardzo zaawansowanym etapie. Planowano także rozpoczęcie jego lokalnej produkcji przez lokalną spółkę KONŠTRUKTA - Defence, a.s. z uzbrojeniem w postaci bezzałogowego modułu wieżowego TURRA 30. Ostatecznie jednak działania te zawieszono, a we wznowionym postępowaniu zdecydowano się ponownie na formułę konkurencyjną.

Czytaj też

W przypadku Czech mowa najprawdopodobniej o spółce Tatra Defence Vehicles (wchodzącej w skład koncernu Czechoslovak Group) i oferowanym przez nią we współpracy z koncernem General Dynamics European Land Systems (GDELS) kołowym transporterze opancerzonym Pandur II 8 x 8. Wóz ten jest eksploatowany także przez czeską armię. Nieco enigmatyczny jest udział Hiszpanii i Rumunii. Wszystko jednak wskazuje również na zaangażowanie spółek współpracujących z GDELS, a konkretnie rumuńskiej Uziny Mecanică București (UMB) z Piranha V 8 x 8 oraz Santa Bárbara Sistemas z VCR Dragon 8 x 8 (zmodyfikowana na potrzeby hiszpańskiej armii wersja Piranha V). Natomiast jeśli chodzi o USA, to najprawdopodobniej mowa o BAE Systems z ACV 8 x 8 (zmodyfikowana pod potrzeby Korpusu Piechoty Morskiej USA wersja Iveco SuperAV), aczkolwiek możliwe jest również zaproponowanie KTO Stryker, bo te oferowano kilka lat temu Litwie.

Czytaj też

Redakcja Defence24.pl wystosowała również zapytanie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej ws. słowackiego postępowania na nowy KTO. Z informacji pozyskanych od PGZ wynika, że polska zbrojeniówka na czele z ROSOMAK S.A. z Siemianowic Śląskich rozważała swój start z KTO Rosomak. Ostatecznie jednak "szczegółowa analiza dokumentacji postępowania wykazała, że wytwarzany w zakładach produkcyjnych PGZ wyrób nie spełnia niektórych kluczowych wymagań technicznych zawartych w dokumentacji przez stronę słowacką, w związku z tym podjęto decyzję o nieprzystępowaniu do przedmiotowego postępowania". W związku z tym, że w przetargu wystartowała także fińska Patria z wozem AMV XP rozważa się jednak potencjalną możliwość współpracy przy jego produkcji w przypadku wyboru tej konstrukcji przez Słowację.

Czytaj też

Na uzbrojeniu słowackich wojsk lądowych obecnie znajdują się trzy różne typy wozów bojowych lokalnej produkcji na podstawie sowieckich licencji na BMP-1/BMP-2. Wśród nich można wymienić: 69 egzemplarzy bojowych wozów piechoty BVP-1 (ponad 200 w rezerwie magazynowej), 91 bojowych wozów piechoty BVP-2, 60 gąsienicowych transporterów opancerzonych OT-90 (BVP-1 z wieżyczką z BTR-60/BRDM-2). W służbie jest także 18 zmodernizowanych bojowych wozów rozpoznawczych BPsVI oraz 17 zmodernizowanych BVP-1 do standardu BVP-M. W marcu ub.r. rozpoczęto postępowanie w sprawie pozyskania nowych bojowych wozów piechoty, które zastąpią obecnie eksploatowane BVP-1 i BVP-2.

Reklama

Reklama