Przemysł Zbrojeniowy

Kolejne polskie sukcesy w zakresie wojskowego IT w środowisku międzynarodowym

Grafika: Teldat
Grafika: Teldat

W październiku i listopadzie 2018 r. grupa inżynierów TELDAT oraz rozwiązań JAŚMIN-a po raz piąty z sukcesem wzięły aktywny udział w tegorocznej edycji ćwiczenia BOLD QUEST 18-2 (Coalition Capability Demonstration and Assessment). Jest to największe tego typu międzynarodowe przedsięwzięcie z licznym udziałem wojsk i środków bojowych, w tym najnowszej generacji samolotów - pisze dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczczy.

Tegoroczna edycja ćwiczenia była rozgrywana w ośmiu lokalizacjach (na terenie USA oraz Europy) i uczestniczyły w niej 22 państwa koalicyjne. Intensywne przygotowania organizacyjno-proceduralne oraz techniczne do tego przedsięwzięcia trwały rok i wymagały dużego wysiłku twórczego, technicznego i organizacyjno-finansowego. Do udziału w tym ważnym wydarzeniu wojskowym TELDAT – ponownie jako jedyna spółka krajowego przemysłu obronnego – obok swoich inżynierów desygnował System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN), a zwłaszcza jego HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, który jest z powodzeniem w szerokim zakresie eksploatowany w SZ RP. Rozwiązanie to jest zasadniczym komponentem programowym Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, której skład, wyjątkowa kompleksowość, rozległość i istota działania są zilustrowane poniżej oraz omówione w dalszej części niniejszej publikacji.

image
Grafika: Teldat

W omawianej edycji tego ważnego międzynarodowego przedsięwzięcia wojskowego SWD C3IS JAŚMIN – jego zasadniczy, wyżej wymieniony system/oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN:

 • jako pierwszy osiągnął gotowość i uczestniczył z powodzeniem w testach w ramach grupy Ground Situational Awareness (GSA), pełniąc aktywną rolę w dwóch głównych obszarach:
  • Friendly Force Tracking (FFT) – w zakresie monitorowania położenia wojsk własnych z zastosowaniem standardów FFI-MTF (Friendly Force Information-Message Text Format – STANAG 5527) oraz NFFI (NATO Friendly Force Information),
  • Command and Control (C2) – w zakresie wymiany danych operacyjnych z systemami sojuszniczymi w standardzie MIP B3.1, w obrębie rekomendowanej przez grupę MIP (Multilateral Interoperability Programme) listy obiektów MOR (Military Operational Requirements). W tym przedmiocie SWD C3IS JAŚMIN zostało bardzo wysoko ocenione przez Organizatorów i Uczestników ćwiczenia, jako jedno z najbardziej zaawansowanych i potrafiących wymieniać największą ilość obiektów zalecanych na liście MIP MOR;
 • zrealizował też z sukcesem wszystkie zaplanowane testy zgodne z wymaganiami wielonarodowej natowskiej komisji CIAV (Coalition Interoperability Assurance & Validation), które były przeprowadzane w ściśle określonych i nadzorowanych przez to ciało scenariuszach użycia;
 • również z powodzeniem zakończył wszystkie ww. testy, podczas których współpracował z systemami sojuszniczymi, m.in.: amerykańskimi ACIS (Army Command Information System), GCCS-J (Global Command & Control System), FTAMS (Force Tracking Advanced Management System), fińskim ArmyLion oraz włoskim TC2 (Tactical Command and Control);
 • pośredniczył w wymianie i konwersji danych w scenariuszach działań wojsk lądowych, głównie w zakresie: pozyskiwania danych o położeniu jednostek, kolejkowania i optymalizacji ilości wymienianych informacji pomiędzy obszarami FFT i C2, wizualizacji bieżącej sytuacji i gotowości operacyjnej oraz śledzenia pozycji wymienionych obiektów;
 • pozytywnie przeszedł też złożone oraz rygorystyczne procedury w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i otrzymał akredytację podłączenia do sieci BQ Mission Network tego przedsięwzięcia o wysokiej klauzuli niejawności, a także jako jeden z pierwszych uzyskał gotowość operacyjną we wszystkich zakładanych obszarach ćwiczenia. W ramach przedmiotowej akredytacji inżynierowie TELDAT wykorzystywali również świadczone w tej niejawnej sieci usługi, np.: Web Portal, telefonii VoIP, CHAT, poczty elektronicznej, DNS i NTP;
 • potwierdził: zdolność do współdzielonego budowania świadomości operacyjnej (z ang. Situational Awareness), a także swoją wysoką jakość i dojrzałość oraz zgodność i poprawność zaimplementowanych najnowszych wersji standardów komunikacyjnych i wymiany danych (w tym: ADatP-36 oraz MIP B3.1);
 • został wysoko oceniony i zarekomendowany przez uczestników tego ćwiczenia do szerokiego międzynarodowego wykorzystania w kolejnych edycjach BQ, jako dojrzałe rozwiązanie m.in. w zakresie automatyzacji dowodzenia i istotnego zwiększania świadomości sytuacyjno-operacyjnej wojsk.
Grafika: Teldat
Grafika: Teldat

Ponadto w trakcie BQ inżynierowie TELDAT uczestniczyli również w spotkaniach technicznych, dotyczących m.in.: rozwoju militarnych technologii IT, standardów interoperacyjności oraz obszaru DACAS (Digitally Aided Close Air Support). Wraz z omówionym powyżej praktycznym udziałem w tym ćwiczeniu po raz kolejny pozwoliło to m.in. na doskonalenie oraz poszerzanie ich unikalnej wiedzy, podobnych doświadczeń i zdolności (także eksperckich), niezbędnych zwłaszcza w tworzeniu i rozwijaniu najwyższej klasy niezawodnych rozwiązań w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia, działań wojsk i łączności.

Eksploatowane w trakcie powyższego przedsięwzięcia produkty JAŚMIN-a ponownie udowodniły, iż posiadane przez nie cechy, możliwości oraz funkcjonalności w pełni wpisują się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określonych m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe – co warto podkreślić – bez unifikacji/pełnej spójności systemów/komponentów składowych SWD C3IS JAŚMIN i zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych, co kolejny raz wiarygodnie zademonstrowano oraz sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionym ćwiczeniu. Powyższe przedsięwzięcie kolejny raz w 100 proc. potwierdziło również, iż:

 • dzięki np. kompleksowości i dużemu spektrum możliwości SWD C3IS JAŚMIN jest on jedynym polskim Zautomatyzowanym Systemem Systemów dowodzenia oraz wsparcia działań wojsk dla wszystkich szczebli dowodzenia (do żołnierza włącznie) i w niektórych dziedzinach również unikalnym w świecie;
 • system i jego komponenty są wykonane na najwyższym światowym poziomie przez wysokiej klasy polskich specjalistów z zakresu wojskowego IT i posiadają standardy interoperacyjności oraz funkcjonalności w pełni wpisujące je w bieżące potrzeby i najistotniejsze projekty C4ISR, realizowane i planowane do wykonania m.in. dla MON. 
image
Grafika: Teldat

Ważnym wyrazem uznania i potwierdzeniem powyższego są także wyjątkowo liczne i liczące się wyróżnienia dedykowane dla SWD C3IS JAŚMIN, twórców tego rozwiązania oraz wchodzących w jego skład:

 • HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku;
 • BMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny;
 • DSS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Żołnierza;
 • JFSS C3IS JASMIN – Zautomatyzowanego Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP;
 • SZK C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Nobilitacje te zostały przyznane np. przez Prezydenta RP, MON, Ministra NiSW oraz Radę Programową MSPO w Kielcach, m.in. za innowacyjność, kompleksowość i służebność SWD C3IS JAŚMIN i jego wspomnianych komponentów dla zwiększenia bezpieczeństwa żołnierzy (nawet jednego takiego wyróżnienia nie uzyskało dotychczas żadne inne lub podobne rozwiązanie z tej dziedziny). Ostatnim z nich jest tegoroczna nagroda DEFENDER, przyznana dla tego systemu systemów w trakcie MSPO 2018. Stanowi ona dużą wartość, bowiem jest najwyższą i jedyną tego typu dedykowaną dla wyrobów z zakresu dowodzenia, łączności, informatyki, rozpoznania i geografii wojskowej, która została nadana przez liczną komisje, której przewodniczył sekretarz stanu w MON, odpowiedzialny za pozyskiwanie uzbrojenia i modernizację WP. To gremium składało się nadto z prominentnych przedstawicieli: prezydenta i premiera RP, MON (w tym PUiM) oraz SZ RP, BBN, MSZ, MNiSW, ŻW, ABW, SG, Policji i PSP.

image
Grafika: Teldat

TELDAT od 22 lat wyjątkowo, systematycznie, z dużym sukcesem, zdecydowanie najdłużej, najliczniej oraz najszerzej w dotychczasowej historii polskiego przemysłu obronnego podejmuje ogromne (także w skali kosztów) wyzwania i wysiłki zmierzające m.in. do wiarygodnej weryfikacji swoich kompetencji oraz produktów z zakresu automatyzacji dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, również w trakcie licznych, długotrwałych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych. Bydgoska spółka realizowała i/lub realizuje też te działania w liczących się zagranicznych ośrodkach badawczych oraz innych ćwiczeniach i programach, organizowanych głównie przez: NATO, rząd i czołowy przemysł Stanów Zjednoczonych oraz US Army, SZ Francji i Niemiec. Najważniejszymi z tych sprawdzeń rozwiązań JAŚMIN-a były:

 • badania i testy wykonywane w natowskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych, w tym w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), Agencji NC3A (aktualnie NCI Agency), Centrum Technologii Informatycznych i Elektroniki niemieckich Sił Zbrojnych w Greding, francuskim ośrodku C.E.L.A.R. (Centre Electronique de l'ARmement) oraz laboratoriach amerykańskiego koncernu Raytheon, nadzorowanego przez rząd USA;
 • coroczne edycje kolejnych ćwiczeń międzynarodowych (m.in.: NATO CWID, NATO CWIX, Combined Endeavor).

Opisywane wysiłki TELDAT od samego początku jego istnienia były również systematycznie i licznie poprzedzane oraz na bieżąco uzupełniane: ogromną ilością badań i testów realizowanych w warunkach krajowych (w tym w akredytowanych laboratoriach badawczych oraz w trakcie ogromnej ilości ćwiczeń i warsztatów) oraz owocną eksploatacją dużej ilości rozwiązań tej firmy w SZ RP (w tym na wielu teatrach działań wojskowych, także aktualnych), ASzWoj oraz WAT.

image
Grafika: Teldat

W trakcie niektórych z powyższych przedsięwzięć międzynarodowych rozwiązania JAŚMIN-a występowały jako jedyne polskie i referencyjne dla systemów armii innych państw. Tylko w ostatnich miesiącach były też z powodzeniem intensywnie wykorzystywane i kolejny raz weryfikowane m.in. w ramach ostatnio rozgrywanych ćwiczeń: ANAKONDA-18, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE 2018. Będą one również szeroko eksploatowane i ponownie sprawdzane w szeregu innych tego typu ważnych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych, m.in. w następnych edycjach ćwiczeń: BOLD QUEST i NATO CWIX. Wnioski z nich – tak jak dotychczas – będą skrupulatnie i sprawnie wykorzystywane do doskonalenia omawianych wyrobów techniki wojskowej. 

image
Grafika: Teldat

Powyższe w dużej mierze pozwoliło i nadal umożliwia: systematyczny, dynamiczny i efektywny rozwój wysoce specjalistycznych zdolności jego licznej rzeszy inżynierów oraz rozwiązań, tworzenie nowych wyrobów i w konsekwencji usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw sojuszniczych, co nie miało wcześniej miejsca. Rezultatem tego było m.in. powstanie nowej jakości w zakresie wojskowego IT – ww. Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN – innowacyjnego i unikalnego zautomatyzowanego systemu systemów: dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, którą stanowi liczny zbiór w znacznym stopniu zunifikowanych oraz w pełni spójnych specjalistycznych systemów, podsystemów, urządzeń oraz oprogramowań, których zasadniczym komponentem jest powyżej omawiany SWD C3IS JAŚMIN. Obrazowa ilustracja genezy powstania, wartości, znaczenia, kompleksowości i głównych komponentów tej platformy teleinformatycznej oraz ich porównanie z innymi tego typu narodowymi rozwiązaniami są przedstawione w grafikach zamieszczonych w niniejszym materiale. Ilustrują one też znaczenie i usytuowanie SWD C3IS JAŚMIN i jego modułów – systemów/oprogramowań w wyżej wymienionym, innowacyjnym i unikalnym zbiorze wyrobów z zakresu wojskowego IT.

image
Grafika: Teldat
image
Grafika: Teldat

Dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze