Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Kolejne polskie sukcesy w zakresie wojskowego IT w środowisku międzynarodowym

Grafika: Teldat
Grafika: Teldat

W październiku i listopadzie 2018 r. grupa inżynierów TELDAT oraz rozwiązań JAŚMIN-a po raz piąty z sukcesem wzięły aktywny udział w tegorocznej edycji ćwiczenia BOLD QUEST 18-2 (Coalition Capability Demonstration and Assessment). Jest to największe tego typu międzynarodowe przedsięwzięcie z licznym udziałem wojsk i środków bojowych, w tym najnowszej generacji samolotów - pisze dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczczy.

Tegoroczna edycja ćwiczenia była rozgrywana w ośmiu lokalizacjach (na terenie USA oraz Europy) i uczestniczyły w niej 22 państwa koalicyjne. Intensywne przygotowania organizacyjno-proceduralne oraz techniczne do tego przedsięwzięcia trwały rok i wymagały dużego wysiłku twórczego, technicznego i organizacyjno-finansowego. Do udziału w tym ważnym wydarzeniu wojskowym TELDAT – ponownie jako jedyna spółka krajowego przemysłu obronnego – obok swoich inżynierów desygnował System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN), a zwłaszcza jego HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku, który jest z powodzeniem w szerokim zakresie eksploatowany w SZ RP. Rozwiązanie to jest zasadniczym komponentem programowym Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, której skład, wyjątkowa kompleksowość, rozległość i istota działania są zilustrowane poniżej oraz omówione w dalszej części niniejszej publikacji.

image
Grafika: Teldat

W omawianej edycji tego ważnego międzynarodowego przedsięwzięcia wojskowego SWD C3IS JAŚMIN – jego zasadniczy, wyżej wymieniony system/oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN:

 • jako pierwszy osiągnął gotowość i uczestniczył z powodzeniem w testach w ramach grupy Ground Situational Awareness (GSA), pełniąc aktywną rolę w dwóch głównych obszarach:
  • Friendly Force Tracking (FFT) – w zakresie monitorowania położenia wojsk własnych z zastosowaniem standardów FFI-MTF (Friendly Force Information-Message Text Format – STANAG 5527) oraz NFFI (NATO Friendly Force Information),
  • Command and Control (C2) – w zakresie wymiany danych operacyjnych z systemami sojuszniczymi w standardzie MIP B3.1, w obrębie rekomendowanej przez grupę MIP (Multilateral Interoperability Programme) listy obiektów MOR (Military Operational Requirements). W tym przedmiocie SWD C3IS JAŚMIN zostało bardzo wysoko ocenione przez Organizatorów i Uczestników ćwiczenia, jako jedno z najbardziej zaawansowanych i potrafiących wymieniać największą ilość obiektów zalecanych na liście MIP MOR;
 • zrealizował też z sukcesem wszystkie zaplanowane testy zgodne z wymaganiami wielonarodowej natowskiej komisji CIAV (Coalition Interoperability Assurance & Validation), które były przeprowadzane w ściśle określonych i nadzorowanych przez to ciało scenariuszach użycia;
 • również z powodzeniem zakończył wszystkie ww. testy, podczas których współpracował z systemami sojuszniczymi, m.in.: amerykańskimi ACIS (Army Command Information System), GCCS-J (Global Command & Control System), FTAMS (Force Tracking Advanced Management System), fińskim ArmyLion oraz włoskim TC2 (Tactical Command and Control);
 • pośredniczył w wymianie i konwersji danych w scenariuszach działań wojsk lądowych, głównie w zakresie: pozyskiwania danych o położeniu jednostek, kolejkowania i optymalizacji ilości wymienianych informacji pomiędzy obszarami FFT i C2, wizualizacji bieżącej sytuacji i gotowości operacyjnej oraz śledzenia pozycji wymienionych obiektów;
 • pozytywnie przeszedł też złożone oraz rygorystyczne procedury w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i otrzymał akredytację podłączenia do sieci BQ Mission Network tego przedsięwzięcia o wysokiej klauzuli niejawności, a także jako jeden z pierwszych uzyskał gotowość operacyjną we wszystkich zakładanych obszarach ćwiczenia. W ramach przedmiotowej akredytacji inżynierowie TELDAT wykorzystywali również świadczone w tej niejawnej sieci usługi, np.: Web Portal, telefonii VoIP, CHAT, poczty elektronicznej, DNS i NTP;
 • potwierdził: zdolność do współdzielonego budowania świadomości operacyjnej (z ang. Situational Awareness), a także swoją wysoką jakość i dojrzałość oraz zgodność i poprawność zaimplementowanych najnowszych wersji standardów komunikacyjnych i wymiany danych (w tym: ADatP-36 oraz MIP B3.1);
 • został wysoko oceniony i zarekomendowany przez uczestników tego ćwiczenia do szerokiego międzynarodowego wykorzystania w kolejnych edycjach BQ, jako dojrzałe rozwiązanie m.in. w zakresie automatyzacji dowodzenia i istotnego zwiększania świadomości sytuacyjno-operacyjnej wojsk.
Grafika: Teldat
Grafika: Teldat

Ponadto w trakcie BQ inżynierowie TELDAT uczestniczyli również w spotkaniach technicznych, dotyczących m.in.: rozwoju militarnych technologii IT, standardów interoperacyjności oraz obszaru DACAS (Digitally Aided Close Air Support). Wraz z omówionym powyżej praktycznym udziałem w tym ćwiczeniu po raz kolejny pozwoliło to m.in. na doskonalenie oraz poszerzanie ich unikalnej wiedzy, podobnych doświadczeń i zdolności (także eksperckich), niezbędnych zwłaszcza w tworzeniu i rozwijaniu najwyższej klasy niezawodnych rozwiązań w zakresie wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia, działań wojsk i łączności.

Eksploatowane w trakcie powyższego przedsięwzięcia produkty JAŚMIN-a ponownie udowodniły, iż posiadane przez nie cechy, możliwości oraz funkcjonalności w pełni wpisują się w cele osiągania zdolności sieciocentrycznych i interoperacyjnych, określonych m.in. przez SZ RP. Nie byłoby to możliwe – co warto podkreślić – bez unifikacji/pełnej spójności systemów/komponentów składowych SWD C3IS JAŚMIN i zastosowanych w nim rozwiązań technologicznych, co kolejny raz wiarygodnie zademonstrowano oraz sprawdzono w sposób praktyczny w wymienionym ćwiczeniu. Powyższe przedsięwzięcie kolejny raz w 100 proc. potwierdziło również, iż:

 • dzięki np. kompleksowości i dużemu spektrum możliwości SWD C3IS JAŚMIN jest on jedynym polskim Zautomatyzowanym Systemem Systemów dowodzenia oraz wsparcia działań wojsk dla wszystkich szczebli dowodzenia (do żołnierza włącznie) i w niektórych dziedzinach również unikalnym w świecie;
 • system i jego komponenty są wykonane na najwyższym światowym poziomie przez wysokiej klasy polskich specjalistów z zakresu wojskowego IT i posiadają standardy interoperacyjności oraz funkcjonalności w pełni wpisujące je w bieżące potrzeby i najistotniejsze projekty C4ISR, realizowane i planowane do wykonania m.in. dla MON. 
image
Grafika: Teldat

Ważnym wyrazem uznania i potwierdzeniem powyższego są także wyjątkowo liczne i liczące się wyróżnienia dedykowane dla SWD C3IS JAŚMIN, twórców tego rozwiązania oraz wchodzących w jego skład:

 • HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku;
 • BMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny;
 • DSS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Żołnierza;
 • JFSS C3IS JASMIN – Zautomatyzowanego Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP;
 • SZK C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Nobilitacje te zostały przyznane np. przez Prezydenta RP, MON, Ministra NiSW oraz Radę Programową MSPO w Kielcach, m.in. za innowacyjność, kompleksowość i służebność SWD C3IS JAŚMIN i jego wspomnianych komponentów dla zwiększenia bezpieczeństwa żołnierzy (nawet jednego takiego wyróżnienia nie uzyskało dotychczas żadne inne lub podobne rozwiązanie z tej dziedziny). Ostatnim z nich jest tegoroczna nagroda DEFENDER, przyznana dla tego systemu systemów w trakcie MSPO 2018. Stanowi ona dużą wartość, bowiem jest najwyższą i jedyną tego typu dedykowaną dla wyrobów z zakresu dowodzenia, łączności, informatyki, rozpoznania i geografii wojskowej, która została nadana przez liczną komisje, której przewodniczył sekretarz stanu w MON, odpowiedzialny za pozyskiwanie uzbrojenia i modernizację WP. To gremium składało się nadto z prominentnych przedstawicieli: prezydenta i premiera RP, MON (w tym PUiM) oraz SZ RP, BBN, MSZ, MNiSW, ŻW, ABW, SG, Policji i PSP.

image
Grafika: Teldat

TELDAT od 22 lat wyjątkowo, systematycznie, z dużym sukcesem, zdecydowanie najdłużej, najliczniej oraz najszerzej w dotychczasowej historii polskiego przemysłu obronnego podejmuje ogromne (także w skali kosztów) wyzwania i wysiłki zmierzające m.in. do wiarygodnej weryfikacji swoich kompetencji oraz produktów z zakresu automatyzacji dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, również w trakcie licznych, długotrwałych i najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych. Bydgoska spółka realizowała i/lub realizuje też te działania w liczących się zagranicznych ośrodkach badawczych oraz innych ćwiczeniach i programach, organizowanych głównie przez: NATO, rząd i czołowy przemysł Stanów Zjednoczonych oraz US Army, SZ Francji i Niemiec. Najważniejszymi z tych sprawdzeń rozwiązań JAŚMIN-a były:

 • badania i testy wykonywane w natowskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych, w tym w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności MIP (Multilateral Interoperability Programme), Agencji NC3A (aktualnie NCI Agency), Centrum Technologii Informatycznych i Elektroniki niemieckich Sił Zbrojnych w Greding, francuskim ośrodku C.E.L.A.R. (Centre Electronique de l'ARmement) oraz laboratoriach amerykańskiego koncernu Raytheon, nadzorowanego przez rząd USA;
 • coroczne edycje kolejnych ćwiczeń międzynarodowych (m.in.: NATO CWID, NATO CWIX, Combined Endeavor).

Opisywane wysiłki TELDAT od samego początku jego istnienia były również systematycznie i licznie poprzedzane oraz na bieżąco uzupełniane: ogromną ilością badań i testów realizowanych w warunkach krajowych (w tym w akredytowanych laboratoriach badawczych oraz w trakcie ogromnej ilości ćwiczeń i warsztatów) oraz owocną eksploatacją dużej ilości rozwiązań tej firmy w SZ RP (w tym na wielu teatrach działań wojskowych, także aktualnych), ASzWoj oraz WAT.

image
Grafika: Teldat

W trakcie niektórych z powyższych przedsięwzięć międzynarodowych rozwiązania JAŚMIN-a występowały jako jedyne polskie i referencyjne dla systemów armii innych państw. Tylko w ostatnich miesiącach były też z powodzeniem intensywnie wykorzystywane i kolejny raz weryfikowane m.in. w ramach ostatnio rozgrywanych ćwiczeń: ANAKONDA-18, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE 2018. Będą one również szeroko eksploatowane i ponownie sprawdzane w szeregu innych tego typu ważnych międzynarodowych przedsięwzięć wojskowych, m.in. w następnych edycjach ćwiczeń: BOLD QUEST i NATO CWIX. Wnioski z nich – tak jak dotychczas – będą skrupulatnie i sprawnie wykorzystywane do doskonalenia omawianych wyrobów techniki wojskowej. 

image
Grafika: Teldat

Powyższe w dużej mierze pozwoliło i nadal umożliwia: systematyczny, dynamiczny i efektywny rozwój wysoce specjalistycznych zdolności jego licznej rzeszy inżynierów oraz rozwiązań, tworzenie nowych wyrobów i w konsekwencji usytuowanie Polski w tej dziedzinie w czołówce państw sojuszniczych, co nie miało wcześniej miejsca. Rezultatem tego było m.in. powstanie nowej jakości w zakresie wojskowego IT – ww. Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN – innowacyjnego i unikalnego zautomatyzowanego systemu systemów: dowodzenia, wsparcia działań wojsk i łączności, którą stanowi liczny zbiór w znacznym stopniu zunifikowanych oraz w pełni spójnych specjalistycznych systemów, podsystemów, urządzeń oraz oprogramowań, których zasadniczym komponentem jest powyżej omawiany SWD C3IS JAŚMIN. Obrazowa ilustracja genezy powstania, wartości, znaczenia, kompleksowości i głównych komponentów tej platformy teleinformatycznej oraz ich porównanie z innymi tego typu narodowymi rozwiązaniami są przedstawione w grafikach zamieszczonych w niniejszym materiale. Ilustrują one też znaczenie i usytuowanie SWD C3IS JAŚMIN i jego modułów – systemów/oprogramowań w wyżej wymienionym, innowacyjnym i unikalnym zbiorze wyrobów z zakresu wojskowego IT.

image
Grafika: Teldat
image
Grafika: Teldat

Dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (22)

 1. Piter

  O znaczeniu i wartości Jaśmina najlepiej zaświadczają udokumentowane rezultaty osiągnięte przez ten system w trakcie tego typu przedsięwzięć (a było ich wyjątkowo dużo), dążenie różnych jednostek/instytucji wojskowych i ich dowódców/szefów do wykorzystywania go, liczne referencje eksploatacyjne, certyfikaty i pozytywne opinie (również NATO i poszczególnych sojuszników), udokumentowane efekty z wyjątkowej też ilości zewnętrznych (także zagranicznych) badań i testów (również w zakresie bezpieczeństwa), wyjątkowa też ilość znaczących wyróżnień i nagród, w tym otrzymanych od MON (z tego co wiem również takiego nawet jednego nie posiada żadne inne szczególnie polskie rozwiązanie z tej dziedziny). To samo mówi za siebie i zapewne przyda się także tym którym jak widać tu i ówdzie ciężko się z tym pogodzić.

 2. Ten

  Takie rozwiązania już dawno powinny być w naszym wojsku

 3. ktos

  Dzieki taki systemom nasi generalowie moga sprawnie zarzadzac dywizjami ktore sa tylko na papierze, a przepraszam, na ekranie.

 4. ROBERT. T.

  PYTANIE: PO CO PGZ ROBI BMS SKORO JUŻ JEST? ZA DUŻO MAMY KASY W TYM KRAJU? NO CÓŻ KTO BOGATEMU MON ZABRONI?

 5. ekspert

  @Piter masz pełną rację - najlepszego poznaje się po kompetencjach, rezultatach pracy - głównie produktach, ich udokumentowanym najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, dynamice rozwoju i weryfikacji zwłaszcza w najbardziej złożonych warunkach (a takimi bez wątpienia są wojskowe przedsięwzięcia sojusznicze), solidności i terminowości dotychczas realizowanych umów itp. Tego właśnie od lat nie można odmówić Bydgoszczakom, chyba że się jest ich nieobiektywnym i niemerytorycznym adwersarzem.

 6. Piter

  Lider jest liderem i nie ma co więcej się rozdrabniać

 7. Mroczysław

  Niestety polski MON woli wyroby gorsze, byleby były z PGZ. W końcu nie liczy się to, żeby Wojsko Polskie było dobrze wyposażone, a żołnierze bezpieczni na polu walki. Liczy się wsparcie dla państwowych zakładów i obsadzonych tam na wysokich stanowiskach kolegów.

 8. Zenek

  jakieś 2 lata temu pisałem, że niemożliwe jest zbudowanie BMS przez PGZ w 2 lata, jak obiecywali. Moim, jako programisty zresztą, zdaniem - jest to niemożliwe nawet za 10 lat.

 9. Czarny

  Takie rozwiązania musi mieć każda współczesna armia która chce skutecznie wypełnić swoje zadania i obowiązki m.in. wobec swojego państwa i sojuszników - dobrze że nasza już je ma i do tego od dawna odnosi ono takie sukcesy. Na tej podstawie można wnioskować że WP ma już też znaczną część BMS bo z tego co się orientuję sporą ilość jego zasadniczych funkcjonalności zawiera już (bo musi, inaczej nie spełniałby swojej roli) ww. HMS - niech niektórzy (wiadomo jacy) nie udają że jest inaczej bo to jest o najmniej nieracjonalne itp. itd.

 10. Ruda

  @jaboktoinny - TAK US ARMY. @GH - umowa nie podpisna bo "wybrany" dostawca nie posiada produktu. A tak na poważnie to jak nazwać sytuacje gdzie w Kraju jest od lat gotowy system BMS Jaśmin a nasi żołnierze zamiast ćwiczyć zadania taktyczne z użyciem BMS a poddodziały zmotoryzowane zwielokrotnić swoje możliwości mogą tylko przyglądać się tej żałosnej komedii z udziałem PGZ. Brawo MON!

 11. Jadzia

  To właśnie jest dobry producent i nie tylko HMS. Tylko takie firmy w pierwszej kolejności dobierajmy do opracowywania i dostaw SpW, bo to jest jedyna droga do rzeczywistego rozwoju naszego potencjału obronnego. Jest to też jedyna droga do identyfikacji i uczciwej weryfikacji tych którzy wielokroć zawiedli i psują rynek wojskowy, nieuczciwie i brutalnie blokują najlepszych wykonawców i jednocześnie nienależycie wykonują lub wcale umowy. Nie dajmy się już dalej im nabierać, szkodzić itd., bo cena ich działalności i ich popleczników jest bardzo wysoka.

 12. jaboktoinny

  Czy oprócz SZ RP ktoś kupił nasze systemy?

 13. On

  Od dawna jest wiadomo że ten i inne systemy wchodzące w skład SWD C3IS Jaśmin (także BMS C3IS Jaśmin) są światowej klasy rozwiązaniami które od lat mogłyby i mogą dobrze służyć WP oraz wprowadzić przełom w ich technicznej modernizacji. Zatem nie pozostaje nic innego jak wyciągnąć z tego właściwe wnioski, wyeliminować dotychczasowe błędy i chciejstwa tych którym marzy się zaistnieć w tych projektach (bo kasa na nie jest niezła i się bardzo podoba) pomimo że wszem i wobec jest wiadomo że nie mają potrzebnych kompetencji i produktów do ich realizacji.

 14. Żołnierz

  Do takich rezultatów dochodzi się ciężką, długotrwałą, efektywną i fachową pracą oraz kosztownym, wieloetapowym i szerokim weryfikowaniem swoich kompetencji i produktów w trakcie tego typu największych międzynarodowych przedsięwzięć militarnych (nie bliżej niesprecyzowanych forów), w tym z wykorzystaniem wojsk i środków bojowych. Te walory powinny być źródłem decyzji o ich wykorzystaniu w realizacji kontraktów dla wojska, a nie kolesiostwo, zatrudnianie np. byłych decydentów z PGZ odpowiedzialnych w grupie za C4ISR (w tym dobór partnerów np. do realizacji BMS), szkodliwe i kosztowne lobby, szkalowanie tych którzy są dużo lepsi i fałszywe oferowanie - deklarowanie czegoś czego realnie nie ma i są marne widoki, że będzie, itd.

 15. BO

  Najbardziej obiektywnym i optymalnym miernikiem i weryfikatorem każdego zespołu, jego fachowości, efektywności działania, służebnej roli wobec społeczeństwa, państwa i sojuszników są jego kompetencje, osiągnięcia i rezultaty pracy. Te opisane i szeroko oraz wiarygodnie udokumentowane i zarazem rzeczywiste mówią same za siebie i obiektywnie dyskwalifikują "biznesmenów" i zazdrośników (również sygnalizujących swoją bytność w tej dyskusji, których bolą sukcesy lepszych), tych którzy nie realizowali bądź nienależycie wykonywali umowy (także w niniejszej dziedzinie - są to ogólnie znane fakty), opowiadaczy, pomawiaczy i podkładaczy nóg lepszym, co najwyżej deklarowiczów czegoś czego nie ma i długo nie będzie (przykłady tego są znane i nie są odosobnione) - może właśnie nimi powinny zająć się właściwe instytucje.

 16. Sztabowiec

  Jak widać także HMS Jaśmin od lat sprawdza się bardzo dobrze to znaczy że sprawdzi się też BMS Jaśmin (uczynił to już wielokroć) itd. który wywodzi się z tej samej matni co ten pierwszy system - SWD C3IS Jaśmin który jest unikalnym, latami sprawdzonym, certyfikowanym i wyjątkowo wielokrotnie nagradzanym systemem systemów. Warto to oznajmić/przypomnieć/upublicznić aby nadal przez kolejne lata bezsensownie, ryzykancko, nieracjonalnie i b.kosztownie nie poszukiwać tego drugiego (także bardzo ważnego) systemu zarządzania walką batalionu, kompanii, plutonu i drużyny itp.

 17. GH

  Kolejne wystąpienie na jakimś forum, którego formalne znaczenie jest zerowe. I nie zmienią tego komentarze "zwolenników Teldatu". Dostawca BMS jest wybrany i MON ma podpisać umowę. A jak nie podpisze, to sprawie powinny przyjrzeć się organy odpowiedzialne za kontrole. Co tu się dzieje? Od blisko 2 lat po wskazaniu dostawcy przez MON umowa ciągle nie jest podpisana?

 18. Inżynier

  Jak widać w tej zunifikowanej i kompleksowej rodzinie wyrobów mamy m.in. narodowe: POSO, Wierzbę z WTi, BMS, system wymiany danych dla TZKOP, Spartan, Kryzys, Tytan (w zakresie tej branży), zminiaturyzowane dotychczas do niemożliwych granic wojskowe urządzenia teleinformatyczne, w tym pojazdowe oraz militarne terminale komputerowe itd. To na prawdę nie jest bajka tylko rzeczywistość i to wymyślona przez polskich inżynierów. NIE MARNUJMY TEJ NIEBYWAŁEJ SZANSY !!!

 19. Oficer

  Gratuluję - tak trzymać, nadal ciężko pracować, robić swoje i osiągać kolejne sukcesy, także na przekór zazdrośnikom.

 20. Gratulujący

  Dobre firmy a z taką mamy tu do czynienia poznaje się i weryfikuje po realnych czynach osiągnięciach i efektach pracy a nie po co najwyżej deklaracjach niezdrowym marketingu i podkładaniu nóg lepszym często dużo lepszym.

 21. Użytkownik

  To jest kolejne ważne potwierdzenie wysokiej wartości kompleksowości jakości i przydatności rozwiązań Jaśmina - niech więcej takich wyrobów rodzi się w polskim przemyśle obronnym

 22. TahTak

  O wartości firm i ludzi świadczą ich głównie kompetentne i aktywne działanie oraz jego rezultaty. W tym przypadku one same mówią za siebie - b r a w o bydgoszczacy