Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Jak wspierać produkcję i eksploatację sprzętu wojskowego?

Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl.
Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl.

Współczesny sprzęt wojskowy jest coraz bardziej rozwinięty i skomplikowany, co wymaga przyjęcia nowego podejścia do wsparcia jego eksploatacji. Powinno ono być prowadzone w sposób zintegrowany w całym cyklu życia, do czego potrzebne są informatyczne systemy wsparcia – podkreślali uczestnicy seminarium online „Jak poprawić efektywność zarządzania produkcją i obsługą UiSW?”, zorganizowanego przez Defence24.pl.

Seminarium online „Jak poprawić efektywność zarządzania produkcją i obsługą UiSW?” odbyło się we wtorek 8 czerwca. Wzięli w nim udział przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, a także państwowych i prywatnych spółek przemysłu obronnego. Partnerem seminarium była firma IFS Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o.

W pierwszej części seminarium odbyła się dyskusja dotycząca aspektów wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego. W jej trakcie podkreślono, że Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych coraz częściej stosuje umowy wieloletnie, co  zwiększa ciągłość zabezpieczania potrzeb użytkownika sprzętu wojskowego, ale też z punktu widzenia wykonawcy – podmiotu przemysłowego, umożliwia zaplanowanie rozwoju własnych mocy wytwórczych. 

Płk Sławomir Budek, Szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował też, że w IWsp SZ trwają prace nad wdrożeniem scentralizowanego, zinformatyzowanego systemu zarządzania eksploatacją sprzętu, który będzie zapewniał informacje o stanie poszczególnych typów wyposażenia, ułatwiając planowanie i realizację wsparcia eksploatacji. Będzie on wprowadzany w sposób stopniowy – od na początku obejmie on najnowsze, dopiero wprowadzane typy sprzętu, a następnie także starsze rozwiązania eksploatowane w Siłach Zbrojnych RP.

Z kolei szef Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie ppłk Sebastian Piątkowski stwierdził, że z punktu widzenia dozoru technicznego szczególne znaczenie ma utrzymanie bezpieczeństwa pracy dozorowanych urządzeń. Często stają się one coraz bardziej skomplikowane, co paradoksalnie może utrudniać utrzymanie ich zwłaszcza żołnierzom służącym w oddaleniu od stałego zaplecza. Ważną rolę w pracy WDT mogą też odgrywać badanie i ocena czynników, które wpływają na stan i potencjalną usterkowość poszczególnych urządzeń.

Dr inż. Joanna Jasińska, dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej zaznaczyła, że certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z wymaganiami ISO 9001 i AQAP (Publikacja Sojusznicza Zapewnienia Jakości) przez niezależną jednostkę certyfikującą jest ważnym elementem w ocenie skuteczności systemów kontroli i zarządzania jakością w organizacjach.

Ma to bezpośredni wpływ na możliwości doskonalenia produkcji, jak i wsparcia eksploatacji przez podmioty przemysłu obronnego w łańcuchu dostaw na potrzeby sił zbrojnych. Polskie spółki sektora obronnego posiadające certyfikowany system zarządzania przez CCJ WAT spełniają wymagania niezbędne do utrzymywania produkcji i serwisu UiSW na oczekiwanym poziomie jakości.

Fot. Fot. Arnas Glazauskas (Lithuanian Air Force Base)/kam.lt.
Polski myśliwiec F-16 na Litwie. Fot. Arnas Glazauskas (Lithuanian Air Force Base)/kam.lt.

W dyskusji zabrali także głos przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego. Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) Marcin Wiśniewski zaznaczył, że systemowe podejście niezbędne jest między innymi w odniesieniu do serwisowania niszczycieli min Kormoran II. Zastosowane zaawansowane rozwiązania technologiczne – liczne wyposażenie elektroniczne oraz jakże istotny zintegrowany systemem walki (SCOT – Ship COmbat Tactical system) opracowany przez OBR CTM, wymaga profesjonalnego podejścia do obsługi i utrzymania całego okrętu.

Prezes Wiśniewski dodał, że powinno się dążyć do ustanowienia zdolności do przekazywania informacji pomiędzy systemami zarządzania produkcją używanymi przez partnerów przemysłowych oraz systemami wspierającymi eksploatację używanymi przez wojsko, tak by proces obsługi logistycznej mógł być optymalizowany w oparciu o rzetelne i realne dane. Może to wymagać wypracowania rozwiązań technicznych, ale i prawnych, w całym procesie pozyskiwania i eksploatacji UiSW. Ma na to wpływ wiele czynników, również tych związanych z koniecznością stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Daniel Lemke, Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny TELDAT podkreślił, że System Jaśmin funkcjonujący już ponad dekadę w naszych Siłach Zbrojnych i zabezpieczający m.in. infrastrukturę teleinformatyczną zarówno w kraju i na misjach jest objęty umową na wsparcie, co zapewnia bieżące dostosowywanie do zmieniających się warunków i efektywne wykorzystywanie w polskim wojsku. Od niedawna są zawierane także umowy na wsparcie eksploatacji HMS C3IS Jaśmin – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego, jedynego oprogramowania wsparcia dowodzenia naszych Wojsk Lądowych. 

Innym produktem, jaki TELDAT dostarcza od trzech lat Wojsku Polskiemu, są węzły teleinformatyczne (WTi) w wersji przenośnej i kontenerowej. Również w tym przypadku oczekiwane jest zawarcie podobnego porozumienia w sprawie ich wsparcia, tak by zapewnić tym rozwiązaniom jak najdłuższą prawidłową i pełną eksploatację w Siłach Zbrojnych. Daniel Lemke podkreślił znaczenie ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie serwisu, modernizacji i aktualizacji wojskowych systemów ICT, dostarczanych przez TELDAT oraz potrzebę stosowania przez Zamawiających umów wieloletnich, co bezsprzecznie wpłynie na zachowanie ciągłości wsparcia dla tak newralgicznych rozwiązań. 

Agata Kosińska-Kujawska z firmy IFS Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. przedstawiła zdolności, jakie posiada spółka w kontekście rynku lotniczego i obronnego. IFS dostarcza informatyczne narzędzia wsparcia zarządzania zarówno procesami produkcji, jak i serwisu/wspomagania eksploatacji dla przedsiębiorstw przemysłu obronnego, ale też dla sił zbrojnych. Pozwalają one na utrzymanie kontroli nad poszczególnymi procesami jak i stanem technicznym sprzętu, a także optymalizację wykorzystania posiadanych środków. 

Fot. Jan Kouba, Ministerstvo Obrany České Republiky
Z rozwiązań IFS korzystają m.in. użytkownicy Gripenów (zdjęcie ilustracyjne). Fot. Jan Kouba, Ministerstvo Obrany České Republiky

Z rozwiązań IFS korzystają globalne koncerny takie jak Lockheed Martin, Saab, Boeing czy BAE Systems, ale też siły zbrojne poszczególnych państw, w tym US Navy czy użytkownicy myśliwca Gripen. W Polsce z rozwiązań spółki korzystają natomiast m.in. będący producentem wyposażenia indywidualnego NFM, PGZ Stocznia Wojenna, a także - w sektorze cywilnym - jedna ze spółek grupy KGHM. Przedstawicielka IFS podkreśliła, że spółka jest otwarta na wprowadzanie rozwiązań uwzględniających specyfikę sektora obronnego, takich jak narzędzia do prezentacji informacji w polu (na małych urządzeniach mobilnych) czy narzędzia służące do ochrony informacji.

W dyskusji uczestnicy seminarium podkreślali, że wsparcie eksploatacji współczesnego sprzętu wojskowego i uzbrojenia musi być prowadzone w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem całego cyklu życia oraz narzędzi pozwalających na przewidywanie przyszłych potrzeb. W tym kontekście przedstawiciele przemysłu zwrócili uwagę na potrzebę rozważenia w procesie budowy systemu zarządzania wsparciem eksploatacji przez Siły Zbrojne rozwiązań, które pozwolą – oczywiście w pewnym zakresie i z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną informacji niejawnych – na wymianę informacji pomiędzy systemami.

Takie rozwiązanie znacząco ułatwiłoby prowadzenie prac nad wsparciem eksploatacji sprzętu, realizowane przez partnerów przemysłowych, bo obie strony miałyby pełen ogląd dotyczący stopnia zużycia danego egzemplarza sprzętu i zakresu prac niezbędnych do wykonania. Dziś prace remontowe realizowane są często w formule „wynikowej”, a do ich przeprowadzenia i niezbędne są czaso- i pracochłonne oceny stanu sprzętu prowadzone już przez wykonawcę, a następnie drobiazgowe rozliczenia zakresu wykonanych prac.

W drugiej części wydarzenia przedstawiciele IFS przeprowadzili warsztaty, pokazujące możliwości rozwiązań spółki, jeśli chodzi o wspomaganie procesów produkcji oraz wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

Wnioski z seminarium w kontekście narzędzi informatycznych skomentował Marek Głazowski - Prezes IFS Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o.

Rozwiązania dostarczane przez IFS dla branży są receptą na wydajną i przede wszystkim bezpieczną oraz zgodną z procedurami działalność produkcyjną w sektorze obrony. Dzięki współpracy z nami klienci mogą sprawnie zarządzać swoją działalnością, dostarczać produkty w określonym czasie i budżecie. Korzyści dotyczą zarówno głównych wykonawców odpowiedzialnych za realizację nowych platform dla wojska, jak i firm dostarczających kluczowe komponenty w ramach programów zbrojeniowych. Nieprzewidziane zdarzenia mogą wpływać na działalność producentów w sposób całkowicie od nich niezależny, czego przykładem są globalne skutki pandemii COVID-19

powiedział prezes Marek Głazowski
image
Marek Głazowski - Prezes IFS Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. Fot. IFS.

Na całym świecie można wskazać niezliczone przykłady na to, jak sprawnie potrafią reagować producenci z tej branży. Koncern BAE Systems błyskawicznie przestawił swoją działalność, aby zaoferować ponad 100 tys. przyłbic ochronnych, a także rozpoczął od podstaw pracę nad respiratorami. To wszystko pokazuje jak ważne jest posiadanie elastycznych i zintegrowanych rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Rozwiązania IFS pozwalają na dostosowanie wszelkich paramentów do potrzeb naszych Klientów, dodatkowo to wspólnie z nami Klienci przygotowują się do wdrożeń a my pozostajemy do ich dyspozycji na każdym etapie współpracy

zaznaczył prezes Głazowski

Komentarze