Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

HSW szuka członka zarządu

Współczesnymi hitami produkcyjnymi HSW są systemy artylerii samobieżnej 155 i 120 mm, czyli DMO Regina oraz KMO Rak. Od 2016 r. obydwa są wprowadzane na uzbrojenie. Fot. J. Reszczyński

Huta Stalowa Wola ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane do 29 września 2022 roku.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Huta Stalowa Wola poinformowała na swojej stronie, rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu Huta Stalowa Wola S.A.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 08:00 do 14:00 w terminie do 29 września 2022 r. godz. 14:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki. Otwarcie zgłoszeń Kandydatów nastąpi w dniu 30 września 2022 r.

Reklama

Czytaj też

Kandydaci na stanowisko członka zarządu, powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych. Wykształceniem preferowanym na stanowisko członka carządu HSW S.A., jest wykształcenie techniczne, ekonomiczne bądź z zakresu zarządzania;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowo kandydat powinien:

 • posiadać doświadczenie w pracy w branży związanej z działalnością Spółki;
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne" lub wyższe. Kandydat nie posiadający wyżej wymienionego dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu HSW S.A. będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję;
 • posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych.

Czytaj też

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego, po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń, zostaną o tym fakcie powiadomieni osobiście, pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktu.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza HSW S.A., oceni w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członek Zarządu HSW S.A.;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • przygotowaną przez Kandydata pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki;
 • wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku, na którym działa Spółka.

Reklama

Komentarze (1)

 1. Fantasta

  ja, ja, ja. Mam pojęcie i fantazję, tylko nie cierpię politycznych gierek.

Reklama