Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Europejski lądowy bezzałogowiec zakończył testy

THeMIS ROSY
Bezzałogowe pojazdy lądowe THeMIS z systemem samoobrony ROSY
Autor. Milrem Robotics

Firma Milrem Robotics poinformowała, że konsorcjum, w którym pełni rolę lidera pomyślnie ukończyło projekt opracowania bezzałogowego systemu naziemnego (iMUGS), na który fundusze przeznaczyła Unia Europejska. Obecnie pojazd miał zostać przekazany Komisji Europejskiej.

Reklama

Wojna na Ukrainie

Reklama

W skład całego konsorcjum weszły firmy jak Milrem Robotics (lider/koordynator projektu), Latvijas Mobilais Telefons (LMT), Talgen Cybersecurity, Safran Electronics & Defense, NEXTER Systems, Krauss-Maffei Wegmann, Diehl Defence, Bittium, Insta Advance, SOL1, dotOcean, GMV Aerospace and Defence oraz Królewska Akademia Wojskowa Belgii. Prace nad projektem o wartości 32,6 mln euro rozpoczęto w roku 2020 i po trzech latach udało się go ukończyć, spełniając wszystkie wymogi i zadania. Jego celem było opracowanie europejskiego systemu bezzałogowego, którego architektura ma pozwolić na integrację z nim różnego rodzaju systemów dowodzenia, czujników, innych bezzałgowców itd.

„Projekt ten jest doskonałym przykładem współpracy i rezultatów na wysokim poziomie, których możemy się spodziewać również po kolejnych projektach Europejskiego Funduszu Obronnego. W imieniu uczestniczących państw członkowskich chciałbym podziękować koordynatorowi, firmie Milrem Robotics, oraz wszystkim partnerom branżowym zaangażowanym w realizację tego projektu"
Martin Jõesaar, kierownik projektu iMUGS w Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych.

Czytaj też

YouTube cover video
„Ukończenie iMUGS to ogromny kamień milowy dla wszystkich zaangażowanych stron. Jest to również świadectwo, że współpraca w ramach siedmiu państw członkowskich Europy oraz pomiędzy 13 różnymi firmami i organizacjami, która nie jest zadaniem prostym, jest możliwa w dążeniu do szczytnego celu – wzmocnienia zdolności obronnych Unii"
Kuldar Väärsi, CEO firmy Milrem Robotics.

W ostatnim czasie odbywały się pokazy z udziałem europejskiego lądowego bezzałogowca we wszystkich państwach członkowskich UE, które brały udział w projekcie: Estonii, Łotwie, Finlandii, Belgii, Francji, Niemczech i Hiszpanii. „Podczas projektu iMUGS konsorcjum wykazało, że systemy bezzałogowe odgrywają kluczową rolę w środowiskach i scenariuszach wojskowych, torując drogę do szerszego przyjęcia i wykorzystania tych systemów w najbliższej przyszłości" — dodał Väärsi.

Reklama

Czytaj też

Dzięki tym pracom kraje członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w projekcie stworzyły rozwiązanie mogące być dostosowywane do wielu zadań, zwiększając zdolności każdej armii czy służby mundurowej. Tyczy się to zadań takich jak transport towarów lub rannych, misje rozpoznawcze i patrolowe czy nawet wsparcie ogniowe piechoty dzięki możliwości integracji na pojeździe bazowym, jakim był TheMIS różnego typu modułów bojowych.

„Projekt poprawił także konkurencyjność i reputację UE jako eksperta i innowatora w dziedzinie systemów bezzałogowych" — powiedział Väärsi.

Czytaj też

THeMIS to zdalnie sterowana platforma gąsienicowa o nośności 750 kg napędzana systemem hybrydowym złożonym z silników diesla i elektrycznych. Całość napędu i sterowanie znajduje się w modułach bocznych, które obiegają gąsienice. Pomiędzy nimi umieszczona jest platforma, mogąca służyć do transportu ładunków lub sprzętu specjalnego, a nawet uzbrojenia. Pojazd może poruszać się do 10 godzin, w tym około 90 minut w trybie „cichym", gdy wykorzystuje tylko napęd elektryczny. Prędkość maksymalna to około 35 km/h a zasięg zależy od warunków terenowych, gdyż sterowanie pojazdem jest realizowane przez operatora droga radiową. Oprócz sterowania pojazdem, jego sensorami i systemem uzbrojenia, możliwe jest również transmitowanie zebranych przez niego danych, np. w postaci obrazu, do odpowiednich systemu dowodzenia. TheMIS jest użytkowany przez 16 krajów, w tym 8 wchodzących w skład NATO: Francję ,Niemcy, Hiszpanię , Estonię, Holandię, Wielką Brytanię , USA i Norwegię.

Czytaj też

Pojazd bezzałogowy THeMIS z działkiem Nexter kalibru 20 mm. Fot. Paweł K. Malicki
Reklama

Komentarze

    Reklama