Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Dostarczą części dla polskich F-16

Samoloty F-16C Block 52+ w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
Samoloty F-16C Block 52+ w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
Autor. Rafał Lesiecki / Defence24.pl

Jeszcze w marcu obecnego roku 31. Baza Lotnictwa Taktycznego ogłosiła przetarg na udzielenie zamówienia dotyczącego dostawy części zamiennych do samolotu F-16 C/D Block 52+ w latach 2022 - 2025. W ostatnich dniach, a dokładniej 7 listopada poinformowano, że dokonano wyboru wykonawców większości części tegoż zamówienia, które zostało podzielone na 80 zadań.

Reklama

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę części zamiennych do samolotu F-16 C/D Block 52+ w latach 2022 - 2025 pojawiło się za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 7 listopada br. Wybór wykonawców miał zostać dokonany na podstawie najkorzystniejszych cenowo ofert i tak też się stało. Podmiotami wybranymi do realizacji poszczególnych części powyższego zamówienia zostały kolejno spółki Transfactor, Alioth Trading, FIN, CENZIN, Drabpol oraz Ankol.

Reklama

Całkowita końcowa wartość zamówienia, które zostało podzielone na kilkadziesiąt części, nie została określona, gdyż nie wybrano jeszcze wykonawców do wszystkich zadań. Największe pod względem wartości umowy zostały zawarte z firmą FIN sp. z o. o., którą zobowiązano przez to m.in. do dostawy bloku hydraulicznego napędu klap 16M002-821 - 2 sztuki (łączna wartość tej części to 3 972 531 PLN), dostawy skrzynki napędu 5007076B - 1 sztuka (łączna wartość tej części to 2 715 840 PLN) oraz do dostawy adaptera wyrzutni LAU-129 16S300-839 - 12 sztuk (łączna wartość tej części to aż 6 522 444 PLN). Są to jak na razie największe wartości, jakie zostały określone w zamówieniu.

Czytaj też

W komunikacie czytamy, że postępowanie ofertowe było prowadzone w formie procedury ograniczonej. W ramach opisywanego ogłoszenia zawarto do tej pory umowy na realizację 60 z 80 określonych w zamówieniu części zadań. Zamawiający zastrzega sobie, że części dostarczone w ramach niniejszego postępowania muszą być zgodne z aktualną dokumentacją techniczną producenta samolotu F-16C/D Block 52+.

Reklama

Zamawiający dopuszcza dostawę części wyłącznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych. Dla części posiadających Shelf Life Code (okres przydatności do użycia), w dniu ich dostawy okres przydatności do użycia nie może być krótszy niż 75% pełnego okresu przydatności do użytku wskazanego przez producenta, natomiast dla części nieposiadających Shelf Life Code, data produkcji nie może być wcześniejsza niż 01.01.2007 r.

Czytaj też

Podmiot zamawiający nie przewiduje zlecenia podwykonawstwa w ramach udzielonych zamówień. Szczegółowe dane odnośnie do wymagań 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego i sposobu realizacji zamówienia zawiera projekt umowy – załącznik nr 2 załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Żelazny

    Szkoda że chociaż nowego radaru nie dokupią do naszych F16, nie wiem na co czekają z modernizacją. Obawiam się że nasze F16 skończą żywota z prawie dziewiczym wyposażeniem.

  2. szczebelek

    To wiemy co się popsuło w ostatnich latach w naszych F16 xd

  3. Mondry015

    Podsumowując cześci second hand na bazie shelf life video. Portugalia ma taki składzik

Reklama