Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Aktualizacja strategii PGZ odpowiedzią na redefinicję Planu Modernizacji Technicznej

 • Indyjski rząd zatwierdził umowę na zakup 32 śmigłowców morskich Dhruv. Na zdjęciu maszyna HAL Dhruv w wariancie dla wojsk lądowych. Fot. Noel Reynolds/flickr/CC 2.0.
  Indyjski rząd zatwierdził umowę na zakup 32 śmigłowców morskich Dhruv. Na zdjęciu maszyna HAL Dhruv w wariancie dla wojsk lądowych. Fot. Noel Reynolds/flickr/CC 2.0.

Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała założenia aktualizacji strategii, związanej między innymi z zapowiadanymi zmianami w Planie Modernizacji Technicznej. Obejmują one realizację czterech głównych celów strategicznych. W ich ramach przewiduje się między innymi przejęcie koordynacji realizacji głównych programów modernizacyjnych polskich Sił Zbrojnych przez PGZ.

Aktualizacja strategii w dużym stopniu związana jest ze zmianami założeń Planu Modernizacji Technicznej. Według pierwotnej Strategii PGZ opartej na poprzedniej wersji PMT na lata 2013-22 i projekcji do 2030 roku, przychody grupy po 2022 r. miały ulec znacznemu obniżeniu – o ok. 50 proc. w latach 2022-2030.

Jednak po zmianach w MON, pojawiły się informacje o niedoszacowaniu wydatków na realizację zamierzeń PMT 2013-2022, w kwocie 100 mld zł. Zgodnie z przedłożonymi w trakcie prezentacji strategii szacunkami korekta PMT może oznaczać, że przychody Grupy związane z realizacją głównych programów modernizacyjnych polskich Sił Zbrojnych w latach 2023-2030, mogą być wyższe o 25 proc., od tych planowanych na lata 2015-2022. Zakłada się wzrost PKB Polski na poziomie 3,5-4%, co ma się przełożyć na stabilne finansowanie wydatków obronnych na poziomie minimum 2% produktu krajowego brutto. 

Przedstawiciele PGZ podkreślili, że zmienia się także sytuacja międzynarodowa Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, co związane jest m.in. z agresywną polityką Rosji oraz destabilizacją na Bliskim Wschodzie. Zaostrzenie sytuacji bezpieczeństwa wymaga wzmocnienia potencjałów obronnych i odstraszania państw członkowskich. To z kolei stanowi podstawę dla oczekiwań zwiększonego poziomu zamówień dla sektora zbrojeniowego.

W prezentacji wskazano też m.in. na wdrażanie Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022 (obejmującego przede wszystkim rozwój współpracy zbrojeniowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej), a także przewidywane zmiany systemu pozyskiwania uzbrojenia dla Sił Zbrojnych. Oceniono, że na przyszłym polu walki kluczową rolę będą odgrywać technologie bezzałogowe i autonomiczne, a rozwiązania "good enough" - charakteryzujące się dobrym stosunkiem jakości do ceny, bez nadmiernego skomplikowania mają szanse na zwiększenie udziału w rynku.

Władze PGZ widzą także konieczność poprawy działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym lepszej koordynacji działań spółek. W prezentacji wskazano też kwestie związane z jakością i terminowością dostaw. W ramach realizacji celów strategicznych zdecydowano między innymi o utworzeniu Biura Projektowego, które ma sprawować "rzeczywistą kontrolę jakości i terminowości dostaw", a także odpowiadać za skoordynowane zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Planu Modernizacji Technicznej oraz przeniesienie kierowania projektami i roli lidera konsorcjum do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Zaktualizowana Strategia zakłada realizację czterech głównych celów. Po pierwsze PGZ ma być strategicznym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, wspierającym realizację artykułu III Traktatu Północnoatlantyckiego (budowa własnych zdolności obronnych). Wiąże się między innymi ze zwiększeniem produkcji Grupy na terenie Polski, zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw oraz produkcją kluczowych elementów sprzętu i uzbrojenia oraz integracją platform.

Po drugie, PGZ chce stać się liderem gospodarki opartej na wiedzy i reindustrializacji, odgrywając kluczową rolę w realizacji tzw. Planu Morawieckiego. W tym celu zakłada się rozwój kapitału ludzkiego (kadr inżynierskich, technicznych i menadżerskich oraz naukowców współpracujących z PGZ) oraz małych i średnich przedsiębiorstw: kooperantów i poddostawców PGZ. W rezultacie przemysł obronny ma stać się nośnikiem nowych technologii.

Po trzecie, PGZ ma tstawiać na kooperację i partnerstwo w obszarze produkcji oraz specjalizację w obszarze badań i rozwoju. Obejmuje to wypracowywanie modeli kooperacyjnych zgodnych z polityką Grupy w zakresie bezpieczeństwa dostaw, w ramach udziału w realizacji PMT oraz aktywizację spółek i myśli technologicznej w ramach PGZ.

Po czwarte, celem jest stworzenie oferty globalnej, która pozwoli Grupie na budowę strategicznych partnerstw wokół realizacji PMT a także na udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw. PGZ stawia sobie również za cel wykorzystanie efektów synergii i ciągłej modernizacji technicznej procesów produkcji.

Przykładami realizacji zauktualizowanej Strategii, są listy intencyjne, które PGZ podpisała z globalnymi liderami w przemyśle zbrojeniowym i które zaowocować mają w budowie długoletnich, strategicznych partnerstw. Ich efektem ma być m.in. zagwarantowanie transferu technologii oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw, a także prowadzenie w Polsce procesów produkcyjnych, a nie tylko montażu gotowych podzespołów.

Z kolei rozpoczęta akwizycja spółki Exatel, przyczyni się do uzupełnienia kompetencji PGZ, w tym w zakresie produktów zaawansowanych technologicznie, stanowiąc fundament dla rozwoju zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa duże znaczenie ma poszerzenie zdolności do dostarczania rozwiązań z zakresu cyberobrony. Dwa pozostałe przykłady to wspomniane wcześniej utworzenie biura projektowego – zarządzającego projektami realizowanymi w ramach PMT oraz centralnego business inteligence, które będzie wspomagać zwiększanie zdolności eksportowych Grupy.

Reklama

Komentarze (5)

 1. Pionkowianin

  Wszystkim politykom i menedżerom pod rozwagę: Łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. A tym w Polsce jest chemia obronna, bezmyślnie zlikwidowana szokową kuracją Balcerowicza.

 2. roman

  Przydałoby się więcej konkretów. Czy aby przypadkiem nie następuje uzależnienie PMT od możliwości PGZ? Chyba nie przypadkiem pojawiło się tu hasło "good enough" cokolwiek ono oznacza, bez żadnych przykładów. Hasło eksport - może warto rzeczy nazywać po imieniu, że to chyba żaden (albo minimalny) wojskowy eksport ale efekt włączenia do PGZ cywilnych stoczni z natury rzeczy realizujących eksport usług. Brak wskazania jakichkolwiek kluczowych kompetencji własnych, wrzucanie do strategii spółek administracyjnych jak CUW a nie wskazanie żadnych produkcyjnych jest co najmniej dziwne. Alleluja i do przodu!

 3. Gość

  PGZ jest filarem na którym bezpieczeństwo Polski będzie się opierać, należy dbać by ta firma działała prawidłowo. Nowe technologie i dobra organizacja ,będą decydującym czynnikiem kształtującym przyszłość tej firmy także na rynkach zagranicznych. Bez zaplecza przemysłowego w dzisiejszym świecie, nasza armia nie wiele będzie znaczyć.

 4. Oberek

  Na razie same ogólniki, zero konkretów. Na czym ma polegać ta nowa strategia w ramach PMT? Skoro program jest przeszacowany, to z czego zrezygnujemy, a co w pierwszej kolejności kupimy? Tego typu pytań można zadać dużo, a ze strony MON odpiwiedzi brak. Od ponad pół roku słyszymy jak to poprzednicy byli źli, PMT przeszacowany, ale co w zamian? Co będzie priorytetem, a co odłożymy na później?

 5. K

  Śliczna strategia. Jak politycy dodadzą swoje poparcie, to PGZ stanie się potęgą w dziedzinie obronności. Ale jest jedno ale, czy wracamy do budowania monopolisty, który dzięki politykom będzie dyktował warunki zamawiającemu? Tyle lat walczyliśmy o gospodarkę rynkową i demonopolizację, konkurencyjność i swobodę wyboru. Czy ktoś z rządzących zadał sobie takie proste pytanie?

  1. MadMax

   To w ramach jakich koncernów obronnych masz demonopolizację? Może w BAE?

Reklama