Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Agencja Uzbrojenia przejęła Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe

Autor. Filip Modzelewski/AU

W siedzibie Agencji Uzbrojenia w Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia funkcjonowania Agencji oraz przejęcia zwierzchnictwa nad Rejonowymi Przedstawicielstwami Wojskowymi.

Wieńczymy właśnie dzieło utworzenia Agencji Uzbrojenia. Dzisiaj złożone zostaną ostatnie podpisy na protokołach dotyczących przejęcia przez Agencję innych instytucji, wliczając w to Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe” – tymi słowami przywitał zebranych na uroczystości gości oraz żołnierzy i pracowników płk dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia. „Zakończenie procesu formowania Agencji Uzbrojenia to jednak nie koniec wzmożonego wysiłku. Przed nami wiele wyzwań i trudnych zadań związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego. Niezwykle istotne jest, aby nowy sprzęt, spełniający wymagania Sił Zbrojnych RP, był skutecznie pozyskiwany i terminowo dostarczany do żołnierzy stojących na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny
płk dr Artur Kuptel Szef Agencji Uzbrojenia

Jak podał rzecznik AU ppłk Krzysztof Płatek, w dalszej części swojego wystąpienia płk dr Artur Kuptel przypomniał, że Agencja Uzbrojenia powstała na bazie Inspektoratu Uzbrojenia, a w ramach konsolidacji podmiotów w jej skład weszły również: Biuro do spraw Umów Offsetowych, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNiK) w części, która sprawuje nadzór nad jakością pozyskiwanego sprzętu, co w szczególności wiąże się z przejęciem przez Agencję zwierzchnictwa nad dwunastoma Rejonowymi Przedstawicielstwami Wojskowymi (RPW). Płk Kuptel podkreślił, że to właśnie nowa, skonsolidowana struktura, wykorzystująca duże doświadczenie Inspektoratu Uzbrojenia oraz pozostałych podmiotów, powinna umożliwić nowe otwarcie w obszarze pozyskiwania sprzętu wojskowego.

Czytaj też

Następnie Szef Agencji Uzbrojenia przywitał przybyłych na uroczystość gości: Sławomira Cichockiego, Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, któremu złożył jednocześnie podziękowania za udzielone przez niego wsparcie w skomplikowanym procesie tworzenia nowych procedur pozyskiwania sprzętu wojskowego, w tym utworzeniu Agencji Uzbrojenia, a także płk. Stanisława Sobalę, Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. W dalszej kolejności płk Kuptel przedstawił uczestnikom uroczystości swoich zastępców oraz zakresy ich właściwości: płk. Romualda Maksymiuka, płk. Piotra Palucha, płk. Michała Marciniaka oraz płk. Roberta Frommholza.

Płk Kuptel wskazał również najważniejsze priorytety do realizacji przez Agencję Uzbrojenia w 2022 r., a także złożył zebranym życzenia z okazji Nowego Roku. „3 stycznia przejdzie do historii, jako ten dzień, w którym zmaterializują się wszystkie, drobiazgowo przygotowywane elementy, wpływające na pozyskiwanie sprzętu wojskowego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP" - zakończył swoje wystąpienie płk Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia.

Czytaj też

W dalszej części uroczystości przedstawiciele Szefostwa Wsparcia i Koordynacji dokonali prezentacji najważniejszych informacji na temat Agencji Uzbrojenia. Przedstawione zostały podstawy jej funkcjonowania, zadania oraz struktura. Przedstawiono również szefów poszczególnych komórek wewnętrznych Agencji. Następnie płk Artur Kuptel oraz płk Stanisław Sobala dokonali uroczystego przekazania zwierzchnictwa nad Rejonowymi Przedstawicielstwami Wojskowymi i złożyli podpisy na ostatnim z dwunastu protokołów przyjęcia-przekazania.

Po złożeniu podpisu głos zabrał płk Sobala, Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, który złożył serdeczne podziękowania szefom Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych, które podlegały pod WCNiK przez ostatnie osiem lat. Życząc szefom RPW dalszej, skutecznej realizacji zadań w strukturze Agencji Uzbrojenia, przekazał jednocześnie osobiste życzenia wszelkiej pomyślności na dalszej drodze kariery zawodowej i w życiu osobistym, a także nieustającego, dobrego zdrowia. Na tę okoliczność szefowie RPW otrzymali z rąk płk. Sobali pamiątkowe ryngrafy. Uroczystość była również okazją do wręczenia blisko 20 oficerom, wyznaczonym na stanowiska służbowe w Agencji Uzbrojenia, aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Czytaj też

Agencja Uzbrojenia rozpoczęła funkcjonowanie od stycznia br. W założeniu jest instytucją mającą na celu lepszą koordynację procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Została ona utworzona na podstawie wewnętrznych przepisów MON, choć pierwotnie planowano powołanie tej instytucji poprzez zmiany ustawowe. Po raz pierwszy o planie utworzenia Agencji Uzbrojenia poinformował minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji Defence24 DAY we wrześniu 2020 roku. Z kolei Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe nadzorują z kolei dostawy sprzętu i uzbrojenia, m.in. poprzez dokonywanie odbiorów wojskowych dostaw.

Reklama

Komentarze

    Reklama