Reklama

Polityka obronna

Agencja Uzbrojenia coraz bliżej. Zmiany ws. offsetu

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. HSW
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. HSW

W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają przygotowania do uruchomienia Agencji Uzbrojenia. MON wydał pakiet decyzji, dostosowujących do nowej organizacji.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku rozpocznie działanie Agencja Uzbrojenia. Zasady pozyskiwania sprzętu wojskowego, opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, powołanie Rady Modernizacji Technicznej oraz uchylenie decyzji w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego i organizatorów systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP wchodzą w życie na mocy pięciu opublikowanych decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 roku.

Natomiast sama Agencja Uzbrojenia powstaje obecnie na mocy nieopublikowanej Decyzji nr 310/DPZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 roku. Na jej mocy Inspektorat Uzbrojenia zostaje przeformowany na Agencję Uzbrojenia. Z dniem 31 grudnia 2021 roku rozformowaniu ulegną Inspektorat Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie oraz Biuro ds. Umów Offsetowych w Warszawie, których zadania przejmie nowa agencja. Dodatkowo w związku z przejęciem części zadań przez agencję dokonane zostaną również zmiany organizacyjno-etatowe w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

W związku z tym, iż do początku nowego roku zostało już niewiele czasu, MON systematycznie dostosowuje wewnętrzne uregulowania prawne do nowego systemu zakupów sprzętu wojskowego. Niektóre decyzje mają charakter formalny, jak np. Decyzja nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2021 roku zmieniająca decyzję w sprawie porozumień zawieranych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczących obrotu sprzętem lub technologiami wojskowymi. Decyzja ta zmienia dotychczasowe zadania dotyczące Inspektoratu Uzbrojenia i Biura ds. Umów Offsetowych na analogiczne dotyczące Agencji Uzbrojenia.

Dwie kolejne decyzje Ministra Obrony Narodowej uchylają z dniem 1 stycznia 2022 roku dotychczasowe uregulowania. Decyzja Nr 164/MON z dnia 22 listopada 2021 roku uchyla decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej. Natomiast Decyzja Nr 165/MON z dnia 22 listopada 2021 roku uchyla decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.

Nowe, a właściwie skorygowane, ustalenia przynosi Decyzja nr 163/MON z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych i nadzoru nad wykonywaniem umów offsetowych. Zastępuje ona poprzednią decyzję, o dokładnie tej samej nazwie, z dnia 24 stycznia 2017 roku. Na mocy nowej decyzji od dnia 1 stycznia 2022 roku nadzór nad wykonywaniem umów offsetowych będzie sprawować osoba zajmująca kierownicze stanowisko w MON poprzez Szefa Agencji Uzbrojenia. Osobą tą w MON będzie Minister Obrony Narodowej, Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w MON, któremu w danej chwili będzie podporządkowana jednostka organizacyjna właściwa do spraw offsetu (czyli od nowego roku Agencja Uzbrojenia). W poprzedniej decyzji z 2017 roku za nadzór nad wykonywaniem offsetu w imieniu Ministra Obrony Narodowej sprawował bezpośrednio Dyrektor Biura ds. Umów Offsetowych.

W nowym systemie zakupowym to Szef Agencji Uzbrojenia będzie wykonywał obsługę i zabezpieczał organizacyjnie przedsięwzięcia związane z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych. Kontrole przeprowadzać będzie Zespół Kontrolny, którego skład będzie ustalany przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek Szefa Agencji Uzbrojenia. Kontrole w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych będą przeprowadzane u offsetobiorcy. W uzasadnionych przypadkach mogą być wykonywane poza jego obiektami. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego będzie przekazywał protokoły kontrolne do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Agencji Uzbrojenia. W przypadku złożenia przez offsetobiorcę lub zagranicznego dostawcę zastrzeżeń do protokołu kontrola będzie mogła być przeprowadzona ponownie lub złożone wnioski zostaną uwzględnione w zakwestionowanym protokole.

Pozytywnie zakończone kontrole offsetowe będą podstawą do przygotowania odpowiednich wniosków do Komitetu Offsetowego. W przypadku wykonania przez zagranicznego dostawcę wszystkich zobowiązań offsetowych wynikających z danej umowy Szef Agencji Uzbrojenia będzie przygotowywała projekt wniosku do Rady Ministrów o zatwierdzenie wykonania umowy offsetowej. W przypadku niewykonania umowy offsetowej w całości lub części albo niewykonania jej w wyznaczonym terminie, braku dobrowolnej zapłaty należnych kar umownych lub odszkodowania i niezaspokojenia należytego wykonania umowy, Szef Agencji Uzbrojenia będzie upoważniony do skierowania do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wniosku o zastępstwo procesowe, w zakresie dochodzenia roszczeń Skarbu Państwa.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze (27)

 1. gosc

  Ja to widzę jako manewr majacy za cel wymianę ludzi na swoich. Oby na lepszych i bardziej kompetentnych niz poprzedni.

  1. xXx

   No cóż, ponoć Salomon nie przelewał z pustego w próżne. A może odwrotnie:) A tak w ogóle, to tzw. Żelazna Dywizja to zdaje się sztuczka księgowa. Zdaje się ponadto, że zmiana IU w AU, to tak jakby ktoś z ołowiu próbował złoto stworzyć. Wprawdzie IU, to nie PB, ale...kto wie. Może wynaleźliśmy nasz nowy sport narodowy. Alchemię!!!

 2. dropik

  a w środku rado ds modernizacji czy jakoś tam czyli wytrych do kupowania wg tego co tam minister z prezesem wymyślą i żeby nie było trzeba robić kombinacji alpejskich , a i żeby nikt potem po sądach ich nie ciągał

  1. Chyżwar

   Ciągać należałoby tych, którzy poza klepaniem się z Niemcami po plecach nie robili nic.

  2. Marcyk

   Oni już nie rządzą od 6 lat !!!!

 3. men

  Ten pomysł w naszym wykonaniu skończy się zgodnie z powiedzeniem :"gonić króliczka, ale go nie dogonić". Dlaczego tak twierdzę? gdyby komukolwiek z polityków zależało na sprawczych SZ dawno już wdrożono by system czy to Amerykański, czy Francuski czy Izraelski,, podoba mi się też Singapurski. Droższy?, na pewno?,. policzył ktoś ile nas kosztuje ta niekończąca sie faza "fak" wg tzw "poliszynela" całe "rody" fachmanów się na tym uwłaszczyły, a może o to chodzi?. Ostatni przykład to M1, rząd ogłasza że ma "nadmiarowe" kilka mld i natychmiast wydaje na zakupy z półeczki, i to nie na to co najbardziej potrzebne (OPL), skąpiąc np na pluton przed seryjny na Borsukach, czy dokończenie Moskita, czy ruszenie wreszcie z Piorunem2, o WRE i bsl które leży nie wspominając. Ciekawa jest tez sytuacja w Bumarze, który, wiele wskazuje ........."zdycha" w oparach afery, tak że zakończenia (a właściwie rozpoczęcia na poważnie) moderki Leo2A4 możemy nie doczekać. Co by nie mówić, bredzenie przez "super Mona i jego pryncypała o jakiś wojnach, toczonych z sukcesem................... na dzień dzisiejszy nie posiadamy ANI JEDNEGO w pełni wyposażonego, skompletowanego , zgranego bojowo, zdolnego do działań w 24-48h modułu bojowego w sile..................batalionu.........ŻADNEGO!!!!!, 0 ,nul. i żadna PR tego nie przykryje , pozdrawiam

  1. Enter

   Dużo racji w tej wypowiedzi

  2. say69mat

   Kompletną porażką jest rezygnacja z zakupu oraz integracji w obszarze SZRP zweryfikowanych operacyjnie systemów Iron Dome oraz Barak8. Zasięg operacyjny efektorów Barak8 - 150 km, pułap operacyjny 30 km. Komu zatem zależało na zantagonizowaniu relacji bilateralnych pomiędzy Polską a Izraelem, w takim stopniu??? Aby efektownie wysyłać jakąkolwiek możliwość współpracy w obszarze przemysłu zbrojeniowego w polityczny niebyt.

  3. Marek1

   NIE kupią bo po 1. Zydowskie. .2. Bez autonomii w kwestii seekeer i C3 to dramat, a nie obrona powietrzna. 3 Wg. oficjalnej narracji rządu Izraela Polaka jest współwinna holokaustowi. . I za ten pkt. 3 naleazy syjonostów kopnąć doopę ... wielokrotnie

 4. dropik

  chcialbym sie mylić , ale tu realnie chodzi o to by znaleźć sposób na kupowanie bez przetargów i wg widzimisie ministra czy kogoś innego . po to stworzyli Radę Modernizacji Technicznej. Jak działają takie nowe lub obsadzone nowymi ludzmi instytucje już widzieliśmy wiele razy. Wystarczy przypomnieć : Radę Polityki Pienieżnej i NBP, którzy zapomnieli , że utrzymywanie wartości pieniądza to ich główne zadanie , a zajęli się jego osłabianiem i kreowaniem papierowego zysku NBP. Oczywiscie jakieś małe lub krajowe programy będą działać po staremu

  1. wert

   i tak to sobie tłumacz

 5. say69mat

  @defence24.pl: Agencja Uzbrojenia coraz bliżej. Zmiany ws. offsetu ... skoro zakupy uzbrojenia dla SZRP są wypadkową widzimisizmu, woli politycznej i sprawności elit politycznych w procesie zarządzania potencjałem przemysłu zbrojeniowego. Jaką rolę będzie miała do odegrania rzeczona Agencja??? Kuźnia kadr??? Listek figowy??? Zabawka elit politycznych??? Czy też - niezależna od woli politycznej i politycznego mecenatu - instytucja naszego państwa, stojąca na straży racjonalności zarządzania kwestią wyborów poszczególnych efektorów i systemów uzbrojenia. Służących w efekcie polityce budowania potencjału przemysłu obronnego oraz odstraszania SZRP???

 6. wiarus

  "Coby" nie gadać, zasadność utworzenia Agencji i skutki jej działania zaczną być widoczne dopiero po pewnym czasie. Myślę, że nie wcześniej jak po roku /optymiści może je zobaczą po pierwszej transakcji/. Oby coś wyprostowała, bo jak na razie pozyskiwanie sprzętu, offset i ogólnie zakupy zdają się być największą słabością MON. Tak jakby stosowano schematy z epoki średniowiecza.

  1. soldier

   Nic się nie poprawi. Ta zmiana jest tylko PR-owa. Chyba że mówimy o powszechnym delegowaniu zamówień do PGZ bez zbędnego tłumaczenia się dlaczego. Co z kolei nie oznacza, że będą realizowane lepiej, szybciej i taniej.

 7. mxxa

  Kraj wielkości Polski kupił do obrony całe dwie baterie Patriot :) będzie moc na defiladzie w Warszawie haha

  1. Extern

   Dwie które można podzielić na cztery jednostki ogniowe, bo są liczniejsze sprzętowo niż Amerykańskie baterie. Ale docelowo będzie osiem baterii, trochę słabszych (liczebnie) od Amerykańskich.

  2. mxxa

   Jak podpiszą kontrakt na 2 fazę to wtedy uwierzę bo na najbliższe lata jakoś o tym cisza patrząc na ich plany które udostępniają w internecie

 8. Ok bajdur.

  Tworzenie zaczynają od kompletnego rozwalenia tego c ok jest. A przez rok , dwa co? Jak będą zamawiane już gotowe wyrób czy nie można wprowadzić zasady , że każdy nowy program trafia do Agencji a stare idą starym trybem. Zaraz się okaże, że nie można zamówić: Borsuka, Krabów, Raków, Langusty wozów dowodzenia opartych o Topaz, mostów , min z Belmy, Miecznika, noktowizji bo wszystko trzeba zacząć od nowa. Rozwój to ewolucja zamiast rewolucji.

 9. kowalsky

  "Blisko, coraz bliżej". Im więcej urzędników tym więcej wirtualnych wyników. A "Wróg u bram"...

 10. miec

  Powołanie agencii, jakiejś rady modrrnizacji, moze jeszcze jakiejs agencji do spraw nazewnictwa sprzetu wojskowego, głupota goni głupote. Smutne.

 11. fond

  Po prostu jak sie nie ma pieniedzy to się robi biurokracje i ogłasza się sukces

 12. Marek

  Skąd ja to znam było zrzeszenie jest zjednoczenie a zacofana armia stoi w miejscu a nawet się cofa

 13. kozak

  Niech zgadnę - w wyniku reorganizacji liczba etatów jeszcze się zwiększy zamiast zostać zredukowana, bo procedury mają zostać uproszczone? :D

  1. to oczywiste

 14. say69mat

  @defence24.pl: W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają przygotowania do uruchomienia Agencji Uzbrojenia. MON wydał pakiet decyzji, dostosowujących do nowej organizacji. ... skoro w kwestii zasad funkcjonowania tworu politycznego jakim jest Agencja Uzbrojenia będzie obowiązywała zasada tajne/poufne. Mam wrażenie, że brak transparentności będzie służyć ukryciu niedoskonałości przyjętych rozwiązań służących funkcjonowaniu Agencji w rzeczywistości politycznej naszego kraju.

 15. Davien

  Czyli teraz już nie będzie żadnego offsetu w programach Narew i Miecznik

 16. Bever

  6 lat i dopiero początek. Mieli tak długo!

  1. wifi

   6 lat wykorzystali na dokładne przemyślenia

 17. gnago

  warunkiem że nikt splamiony zaniechaniem i blokowaniem w starej strukturze nie przejdzie do nowej. Potrzeba nam urzędników, kompetentnych urzędników nie biurw czekających na emerytury i bojących sie podjąć decyzję tylko rozmydlają ew. odpowiedzialność

 18. PatoMalkontent21

  Jak by to byla prywatna firma, Agencja Uzbrojenia juz by funkcjonowala. A tak, w MON nikomu zbytnio sie nie spieszy.

  1. pl

   Jasne sprzedamy Ci MON za złotówkę jak to lubicie wtedy będzie cacy, demokratycznie i po linii Eu.

  2. jak

  3. mxxa

   Tego MONu nieudaczników nawet za zeta nie chciałbym tylko musiałbyś mi kilka milionów dopłacić a teraz idź nosić parasolkę za pomocnikiem aptekarza :)

 19. Szymon

  Zobaczymy jak to wyjdzie. Pomysł wydaje się dobry, ale jakoś nie kojarzę, żeby ta ekipa cokolwiek do tej pory sensownie zbudowała...

  1. Kolec

   Bo mało wiesz patrząc tylko na tvn. Tam ci żadnego pozytywu nie pokażą, sama dekadencja po utraconych fruktach.

  2. Daro

   to jeżeli tvn to tylko kłamstwa to gdzie można poczytać/pooglądąć obiektywne informacje

  3. mxxa

   A może jakiś komentarz odnośnie artykułu ?? w tvpis nie wygłosili jeszcze propagandy sukcesu ??

 20. Ryszard 56

  ale jajaj

 21. w

  ta zmiana przypomina mi zmiane tyłu samochodu Warszawa i komentarz do niej: "stara k.. z nowym zadem".

 22. MArio

  Było by OK gdy to zrobiono 5 lat temu. Teraz ratunkowo trzeba wyposażać armię środki rozpoznania i drony

 23. PL

  Patrzac na to jak ten kraj byl, jest i raczej bedzie zarzadzany to chyba kazdy rozumie dlaczego co troche tracimy niepodleglosc.

 24. Ass

  Jakiegoś szatniarza się posadzi i będzie brał po piątaku

 25. Paranoid

  To ma być jakościowa zmiana? Przecież to nic nie zmienia, tylko nadzór. Co z obowiązkiem offsetowym, metodą liczenia mnożnika itp. Przecież to jest w wydaniu Lepszej Zmiana wolna "amerykanka", esencja tkwi w p. 4 uchylonej decyzji 38/MON "Szef komórki właściwej do spraw offsetu, po otrzymaniu od osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji lub osoby upoważnionej informacji o sporządzeniu przez Ministra Obrony Narodowej oceny konieczności zastosowania offsetu w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia"

Reklama