Polityka obronna

MON powołał kierownictwo Agencji Uzbrojenia

Szef AU powołany
Fot. MON via Twitter

Minister Obrony Narodowej wyznaczył pułkownika Artura Kuptela, dotychczasowego szefa Inspektoratu Uzbrojenia na stanowisko szefa Agencji Uzbrojenia.

Płk Kuptel rozpocznie pełnienie swoich obowiązków 1 stycznia przyszłego roku a zatem w momencie rozpoczęcia funkcjonowania przez Agencję Uzbrojenia. Minister wyznaczył także zastępców nowej instytucji. Zostali nimi mianowani: płk Romuald Maksymiuk (obecnie I zastępca Szefa IU), płk Piotr Paluch (dziś zastępca Szefa IU), płk Michał Marciniak i płk Robert Frommholz.

Płk dr Artur Kuptel był wcześniej zastępcą szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), następnie zastępcą szefa Inspektoratu Uzbrojenia, pełniącym obowiązki a wreszcie szefem Inspektoratu Uzbrojenia. Na to ostatnie stanowisko był mianowany w lipcu tego roku. Płk Kuptel jest też pełnomocnikiem MON ds. systemów bezzałogowych.

Czytaj też

Inspektorat Uzbrojenia jest główną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. W styczniu br. instytucja ta obchodziła swoje 10-lecie. Do chwili obecnej zawarł umowy na kwotę ponad 73 mld zł. Zgodnie z wydanym na początku grudnia br. zarządzeniem od początku 2022 roku IU zostanie przekształcony w Agencję Uzbrojenia. AU będzie miała jednak znacznie szerszy zakres odpowiedzialności w stosunku do Inspektoratu Uzbrojenia, co - w założeniu - powinno przyczynić się do znaczącego usprawnienia całego procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

System pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia przechodzi restrukturyzację, właśnie poprzez stworzenie Agencji Uzbrojenia oraz funkcjonującej już Rady Modernizacji Technicznej. Jak powiedział w wywiadzie dla Defence24.pl minister Mariusz Błaszczak, „Nowy system będzie opierał się na dwóch kluczowych podmiotach - Radzie Modernizacji Technicznej oraz Agencji Uzbrojenia - jako jednostce budżetowej, czyli bez zarządu i rady nadzorczej (...) W skład Agencji Uzbrojenia wejdzie oprócz Inspektoratu Uzbrojenia, Biuro do spraw Umów Offsetowych, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w części, która sprawuje nadzór nad jakością pozyskiwanego sprzętu wojskowego, a także Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych". Reforma jest wprowadzana poprzez zmiany wewnętrznych przepisów MON.

Czytaj też

Komentarze