Polityka obronna

Ustawa o obronie Ojczyzny: kiedy budżet MON osiągnie 100 mld złotych?

Czołgi T-72 wymagają pilnej wymiany na nowe, na co potrzebne są duże środki finansowe.
Fot. Jarosław Ciślak/defence24.pl

W październiku 2021 roku wicepremier Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaprezentowali założenia nowej Ustawy o obronie Ojczyzny. W listopadzie 2021 roku projekt ustawy został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do międzyresortowych konsultacji. Konsultacje te trwają nadal i nie jest jeszcze znany ostateczny projekt, który zostanie skierowany do Parlamentu.

Jednym z ważniejszych zapisów proponowanej nowej ustawy jest przyspieszenie zwiększenia wydatków obronnych do poziomu 2,5 % PKB. Obecnie obowiązujące wskaźniki wynoszą:

 • w latach 2022-2023 - 2,2 % PKB;
 • w latach 2024-2025 - 2,3 % PKB;
 • w latach 2026-2029 - 2,4 % PKB;
 • w 2030 roku i kolejnych - 2,5 % PKB.

Natomiast projekt nowej ustawy przewiduje:

 • w 2022 roku - 2,2 % PKB;
 • w 2023 roku - 2,3 % PKB;
 • w 2024 i 2025 roku - 2,4 % PKB;
 • w 2026 roku i latach następnych - 2,5 % PKB.

Po prezentacji założeń, ale jeszcze przed publikacją projektu ustawy poseł Paweł Bejda złożył interpelację poselską, w której zapytał o szacunkowe wydatki na obronność w latach 2022-2030 przy założeniu wejścia w życie wspomnianej ustawy. Dodatkowo zapytał czy nowe procentowe wskaźniki PKB obejmą również wydatki z nowo tworzonego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a jeśli nie to jakie środki będą dodatkowo wydawane z tego funduszu.

Czytaj też

Ministerstwo Finansów w swojej odpowiedzi na interpelację poselską odniosło się tylko do przewidywanego poziomu wydatków obronnych zawartych w budżecie. Oczywiście symulacja ta oparta jest o wieloletnie założenia makroekonomiczne i jeszcze nie uchwalony projekt ustawy. Według ministerstwa w poszczególnych latach wydatki obronne będą wynosiły:

 • w 2022 roku przy 2,2 % PKB - 59,9 mld zł;
 • w 2023 roku przy 2,3 % PKB - 66,7 mld zł;
 • w 2024 roku przy 2,4 % PKB - 73,8 mld zł;
 • w 2025 roku przy 2,4 % PKB - 78,1 mld zł;
 • w 2026 roku przy 2,5 % PKB - 86,4 mld zł;
 • w 2027 roku przy 2,5 % PKB - 91,5 mld zł;
 • w 2028 roku przy 2,5 % PKB - 96,9 mld zł;
 • w 2029 roku przy 2,5 % PKB - 102,4 mld zł;
 • w 2030 roku przy 2,5 % PKB - 108,0 mld zł.

Liczby te robią wrażenie, ale należy traktować je ostrożnie. Długoletnie planowanie jest potrzebne, ale obarczone jest zazwyczaj dużą dozą niepewności. Szczególnie w czasach wysokiej inflacji.

Czytaj też

Ministerstwo Obrony Narodowej w swojej odpowiedzi potwierdziło to co jest zawarte w projekcie nowej Ustawy o obronie Ojczyzny. Podane przez Ministerstwo Finansów kwoty nie zawierają wydatków odrębnych programów wieloletnich (czyli obecnie pozyskanie czołgów M1 Abrams) ani wydatków nowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dodatkowo ministerstwo poinformowało, iż nowa ustawa określa nowe mechanizmy finansowania potrzeb Sił Zbrojnych RP np. przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, ale nie określa docelowej wartości funduszu ani wartości przychodów z poszczególnych źródeł. Wartości te będą wypadkową potrzeb zawartych w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz prognozowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przychodów funduszu.

Czytaj też

Nowy fundusz ma zostać utworzony właśnie przy państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego i być finansowany z:

 • wpływów ze skarbowych papierów wartościowych;
 • środków z obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, objętych gwarancją skarbu państwa;
 • wpłat z budżetu państwa;
 • wpłat z ewentualnego zysku Narodowego Banku Polskiego.

Projekt Ustawy o obronie Ojczyzny w wersji opublikowanej przez Rządowe Centrum Legislacji zakłada wejście jej w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Aby było to realne, w najbliższych tygodniach uzgodniony międzyresortowo i ewentualnie poprawiony projekt powinien trafić do Sejmu.

Komentarze