Zobacz więcej - Polityka Obronna

Miliardy z zysku NBP zasilą modernizację Wojska Polskiego? [KOMENTARZ]

Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek/CC DORSZ

Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział przekazanie zysku Narodowego Banku Polskiego na cele związane z obronnością i modernizacją armii. Mowa o kwocie nawet ponad 10 mld zł.

„NBP za ubiegły rok osiągnął bardzo dobry wynik finansowy" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas środowej konferencji prasowej. Stwierdził też,  że to zasługa ciężkiej pracy kilku departamentów NBP.

„Ten zysk będzie znacząco wyższy niż w ubiegłym roku, a wtedy było to ponad 9 mld zł" - mówił dalej Adam Glapiński. Dopytywany o to, jaki dokładnie jest ten wynik, uściślił, że „jest on znacząco wyższy niż 10 mld zł".

„Zwykle informacje o wyniku NBP przekazujemy w marcu, już po audycie. Ale tym razem robię to wcześniej, bo przedstawiono ustawę o obronności, w której to ustawie zapisano, że zysk NBP - poza 5 proc., które pozostają w banku - będzie służył wysiłkowi obronnemu i zakupowi nowego uzbrojenia. Mam nadzieje, że tak będzie i cieszymy się, że będziemy mogli się do tego przyczynić" - powiedział cytowany przez PAP Adam Glapiński.

KOMENTARZ:

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o Narodowym Banku Polskim (art. 69 ust. 4) „W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa". W obecnym stanie prawnym pieniądze te zasilają budżet państwa i mogą być wydawane na różne cele. Wpłata z zysku NBP przekazywana jest w kwocie 95 proc. zysku Narodowego Banku Polskiego, pozostała kwota trafia na fundusz rezerwowy. To długotrwała praktyka, przykładowo - w 2012 roku do budżetu wpłacono 5,2 z 5,5 mld zł zysku NBP, a w 2019 roku - 7,4 z 7,8 mld zł zysku NBP.

Czytaj też

Przedłożony przez rząd projekt ustawy o obronie Ojczyzny zakłada jednak, że wpłaty z zysku NBP będą przeznaczane bezpośrednio na nowy fundusz celowy, a mianowicie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. W takiej sytuacji środki z NBP byłyby istotnym wsparciem dla budżetu obronnego, jednocześnie nie trafiałyby do ogólnego budżetu państwa.

Na razie jednak ustawa o obronie Ojczyzny to projekt i nie wiadomo, kiedy zostanie przyjęta. Teoretycznie możliwe jest jednak zasilenie modernizacji Sił Zbrojnych poprzez zysk NBP również w obecnym stanie prawnym. To stałoby się w sytuacji, gdyby kwota przekazana do budżetu (zgodnie z dotychczasowymi przepisami) została następnie przelana na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, zasilony zresztą niedawno kwotą 6,3 mld zł, w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. Należy nadmienić, zgodnie z projektem ustawy o obronie Ojczyzny, środki Funduszu Modernizacji SZ staną się środkami nowego Funduszu Wsparcia SZ, gdy ustawa wejdzie w życie.

Czytaj też

Jeśli więc termin odprowadzenia wpłaty z zysku NBP za rok 2021 do budżetu upłynie przed wejściem w życie zapisów nowej ustawy, decyzja o jego przekazaniu na cele związane z modernizacją armii będzie leżała w rękach rządu, w tym Ministerstwa Finansów i MON. Jak na razie więc pytanie o to, czy wpłata z zysku NBP istotnie zostanie przeznaczona na cele obronne, pozostaje otwarte.

Komentarze