Polityka obronna

Rusza druga tura kwalifikacji wojskowej

Fot. wojsko-polskie.pl
Fot. wojsko-polskie.pl

W poniedziałek rozpoczyna się druga tura tegorocznej kwalifikacji wojskowej, która obejmie blisko 270 tys. osób – poinformowało MSWiA.

Resort przypomniał, że w związku z pandemią COVID-19 MSWiA i MON zdecydowały o przesunięciu tegorocznej kwalifikacji wojskowej i jej podziale na dwie tury. Pierwszy etap kwalifikacji wojskowej trwał do 23 lipca 2021 r. W poniedziałek 9 sierpnia rozpoczyna się drugi etap, który potrwa do 19 listopada 2021 r.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się na terenie 16 województw, przeprowadzi ją 338 Powiatowych Komisji Lekarskich i 16 Wojewódzkich Komisji Lekarskich.

Do kwalifikacji wojskowej w drugim terminie zostanie ok. 160 tys. mężczyzn urodzonych w 2002 r. oraz ok. 102.200 osób urodzonych w latach 1997-2001, które bieżącym roku ukończyły lub ukończą 24. rok życia i nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej zostanie wezwanych także ok. 4,9 tys. kobiet.

W kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kategoria A - orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej; kategoria B - orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy; kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz kategoria E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba, która otrzyma kategorię D, nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.

Reklama
Reklama

MSWiA przypomniało, że nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu - do komisji lekarskiej właściwej dla miejsca stałego pobytu lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa miała trwać od stycznia do kwietnia. Po konsultacjach ze służbami sanitarnymi i Sztabem Generalnym resorty obrony oraz spraw wewnętrznych postanowiły przesunąć kwalifikację i podzielić ją na dwie tury.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 r. pobór, kiedy obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w związku z profesjonalizacją armii. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Źródło:
PAP

Komentarze