Reklama

Polityka obronna

Rumunii z Bułgarią i Turcją rozminują Morze Czarne?

Wypuszczona przez Rosjan na Morze Czarne mina morska
Wypuszczona przez Rosjan na Morze Czarne mina morska
Autor. Rumuńska marynarka wojenna

22 kwietnia br. w obu izbach rumuńskiego parlamentu zatwierdzono wniosek prezydenta Klausa Iohannisa o udział rumuńskiej armii w operacjach prowadzonych na Morzu Czarnym w ramach (MCM Black Sea). Program ten zakłada współpracę Rumunii, Bułgarii i Turcji w rozminowywaniu Morza Czarnego.

Inicjatywa MCM Black Sea jest spóźnioną, ale nadal potrzebną odpowiedzią na zagrożenia na Morzu Czarnym, które pojawiły się w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku. Głównym celem inicjatywy jest zwalczanie min morskich zarówno rosyjskich jak i ukraińskich, które od czasu wojny częściej zagrażają bezpieczeństwu żeglugi i ludności, o czym świadczą liczne incydenty odnotowane w pobliżu granic Rumunii i pozostałych państw Morza Czarnego. Rozmowy w tej sprawie trwały od września ubiegłego roku. Natomiast 11 stycznia br. inicjatywa przybrała bardziej formalny charakter, wtedy to minister obrony Rumunii Angel Tîlvăr, minister obrony Turcji Yaşhar Güler i wiceminister obrony Bułgarii Atanas Zaprianov podczas spotkania w Stambule podpisali porozumienie w sprawie inicjatywy Mine Countermeasures Black Sea (MCM Black Sea). Dotyczy ona utworzenia zespołu zadaniowego marynarki wojennej do zwalczania min morskich na Morzu Czarnym. Środki przeznaczone na zaangażowanie w projekcie będą pochodzić z budżetów Ministerstw Obrony Narodowej poszczególnych państw.

Rumunia widzi w tej inicjatywie nie tylko odpowiedź na realny problem min morskich, ale także sposób na rozwój współpracy regionalnej ze swoimi sojusznikami, z którymi dzieli dostęp do Morza Czarnego, a także szansę na przyciągnięcie innych państw NATO spoza regionu, które mogłyby zaangażować się w budowanie bezpieczeństwa. Projekt ma mieć znaczenie strategiczne, jednakże biorąc pod uwagę ograniczenia zdolności morskich Rumunii i Bułgarii, Turcja jest jedynym spośród tych państw, które posiada zdolność do skutecznego zwalczania min morskich.

Czytaj też

Współpraca w ramach programu MCM Black Sea jest obecnie na etapie akceptacji krajowych - po zawarciu umowy wielostronnej 11 stycznia br.- inicjatywa czeka teraz na akceptację parlamentów Bułgarii i Turcji. Jednakże działania w ramach inicjatywy mają się rozpocząć już w tym roku. Współpraca będzie częścią procesu poprawy bezpieczeństwa, którego sama Rumunia i Bułgaria nie byłyby w stanie zainicjować z uwagi na brak środków. Program ten jest kluczowy przede wszystkim dla tych dwóch państw, dla których współpraca z Turcją ma wyjątkowe znaczenie. kluczowa.

Reklama

Komentarze

    Reklama