Reklama

Polityka obronna

Prezydent określi główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych

Abrams Pl Strzela
Polski czołg Abrams podczas ćwiczebnego strzelania
Fot. St. Szer. Sławomir Kozioł/18DywZmech

W najbliższym czasie prezydent Andrzej Duda określi główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039 - poinformowało w czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, prezydent RP, jako zwierzchnik sił zbrojnych, określa w drodze postanowienia, na wniosek ministra obrony, Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa (GKR). "To najważniejszy wydawany przez prezydenta RP dokument określający szczegółowe priorytety rozwoju Sił Zbrojnych" - podkreśla BBN.

Wydanie GKR rozpocznie cykl programowania rozwoju armii w 15-letniej perspektywie. Dokument jest aktualizowany i wydawany co cztery lata; ostatnio w 2019 r. Projekt jest obecnie opracowywany przy współpracy MON i BBN. Dokument będzie miał charakter niejawny.

Czytaj też

W GKR określone zostaną wymagania dotyczące podnoszenia zdolności Sił Zbrojnych RP we wszystkich domenach operacyjnych - lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej. Szczegółowe zapisy dokumentu określą priorytety w zakresie: dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji, szkolenia oraz rozwijania zdolności WOT do wsparcia wojsk operacyjnych.

Zapisy GKR zostaną rozwinięte w opracowanych przez MON i przyjmowanych uchwałą rządu Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039.

Czytaj też

Dokumenty stanowić będą następnie podstawę do wydania zarządzenia MON ws. Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039 oraz opracowania kolejnej edycji Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039.

Źródło:
PAP

Komentarze (1)

  1. MiP

    A co ten prezydent ma do gadania 🙂 jak on o zamówieniach MON dowiaduje się z tv albo internetu 🤣🤣

    1. Stary666

      MiP - jak dla Ciebie zamówienia dla Ukrainy to to samo co zamówienia dla Polskiego MONu to nie mam pytań.