Polityka obronna

„Powszechna Obrona Terytorialna w bezpieczeństwie narodowym RP” – Prof. Jakubczak o tym co zrobić aby Polska zbudowała samodzielność obronną

Fot. st.chor.szt. Adam Roik / Combat Camera
Fot. st.chor.szt. Adam Roik / Combat Camera

Zagadnienie skutecznej obrony kraju i wytworzenia samodzielnych zdolności w tym zakresie jest obecne w polskim dyskursie publicznym od lat. Obrony takiej nie można stworzyć wyłącznie opierając się na relatywnie niewielkich profesjonalnych siłach zbrojnych, a przynajmniej nie jest to możliwe w przypadku Polski, graniczącej z przeciwnikiem o wysokim potencjale. Wystarczającą odpowiedzią może nie okazać się także wsparcie tych sił kilkudziesięciotysięcznymi Wojskami Obrony Terytorialnej, przekonuje prof. Ryszard Jakubczak, autor wydanej właśnie książki „Powszechna Obrona Terytorialna w bezpieczeństwie narodowym RP”.

Skuteczny system może jego zdaniem powstać w oparciu o obronę totalną, w którą w mniejszym lub większym stopniu jest zaangażowane całe społeczeństwo.

 Na łamach liczącej 250 stron naukowej publikacji, autor w szczegółowy sposób rozpatruje potrzeby i możliwości utworzenia powszechnej obrony terytorialnej w Polsce.

Pierwsza część pracy jest poświęcona samej idei bezpieczeństwa narodowego czyli temu czemu właściwie ma ono służyć. Część druga, zatytułowana „strategia Obrony Terytorialnej”, poświęcona została uwarunkowaniom w jakich przy tworzeniu takiej obrony trzeba brać pod uwagę, m.in.: geograficzne, społeczne i techniczne a także celom jakie powinna realizować „totalna” obrona kraju przy szerokim zaangażowaniu jego obywateli.

Omówione zostały także wizje OT tworzone w  III Rzeczpospolitej, dotychczasowe doświadczenia i potencjalne możliwości tworzenia nowych struktur. Ostatnie dwie części książki poświęcone zostały, odpowiednio: operacyjnym i taktycznym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Obrony Terytorialnej. Działaniom samodzielnym na szczeblu operacyjnym, jako wsparcie dla polskich wojsk i sił sojuszniczych, zabezpieczeniu własnych tyłów, działaniom na zapleczu przeciwnika (pod okupacją), działaniom w czasie kryzysów, klęsk żywiołowych, zwalczaniu klęsk żywiołowych i wielu innym zagadnieniom taki jak podział terytorialny, komunikacja, koordynacja działań, prowadzenie działań połączonych z wojskami operacyjnymi.

Pozycja ta zainteresuje nie tylko osoby zainteresowane tematyką obrony terytorialnej ale wojskowości i obronności jako całego zagadnienia. Szczególnie że jest to jedna z niewielu polskich publikacji na ten temat i jedyna powszechnie dostępna, która traktowałaby temat tak szeroko.

Profesor Jakubczak jest emerytowanym oficerem i profesorem zwyczajnym Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Publicznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Zagadnieniem obrony narodowej w oparciu o zaangażowanie społeczeństwa zajmuje się od wielu lat i wcześniej opublikował prace: Działania nieregularne w historii wojen, Działanie nieregularne na ziemiach polskich oraz Obrona narodowa w Polsce.

Publikację dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

image

image
Reklama

Komentarze