Reklama

Polityka obronna

Polski generał z ważnym stanowiskiem ws. pomocy Ukrainie

Autor. Mirosław Mróz/Defence24.pl

Generał dywizji Jarosław Gromadziński, dowodzący 18 Dywizją Zmechanizowaną od momentu jej sformowania w 2018 roku, został wyznaczony na zastępcę dowódcy ds. interoperacyjnych w Międzynarodowym Zespole ds. Pomocy Ukrainie.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Międzynarodowy Zespół ds. Pomocy Ukrainie to nowa struktura, powołana w celu skuteczniejszego wsparcia Kijowa przez sojuszników. Od miesięcy koalicja złożona z kilkudziesięciu państw dostarcza Ukrainie różnego rodzaju pomoc, w tym także dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Wysiłek ten wymaga dużej pracy analitycznej, planistycznej i koordynacji działań między sojusznikami.

Czytaj też

Gen. Jarosław Gromadziński dowodzi 18 Dywizją Zmechanizowaną od momentu jej sformowania w 2018 roku. Na stanowisku dowódcy Żelaznej Dywizji zastąpi go gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik.

Reklama

Warto dodać, że w ostatnich miesiącach 18 Dywizja Zmechanizowana ściśle współpracuje z sojusznikami, w tym z amerykańskimi jednostkami powietrzno-desantowymi, rozmieszczonymi w południowo-wschodniej Polsce w związku z zagrożeniem ze strony Rosji w kontekście agresji wobec Ukrainy. Gen. Gromadziński wielokrotnie mówił, że struktury 18 Dywizji były z założenia tworzone z myślą o współpracy z sojusznikami i pełnej interoperacyjności. Teraz jej pierwszy dowódca będzie natomiast zajmować stanowisko w strukturze międzynarodowej.

Czytaj też

YouTube cover video

Przed objęciem dowodzenia 18 Dywizją Zmechanizowaną gen. Gromadziński dowodził od 2016 roku 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, z którą od 2017 roku współdziała batalionowa grupa bojowa NATO. Wcześniej, w latach 2011 – 2014 zajmował stanowisko Szefa Oddziału Analiz i Użycia Wojsk Lądowych w Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3 SG WP, a następnie - po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej pełnił służbę na stanowisku koordynatora w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7) SG WP w Warszawie. Gen. Gromadziński służył również w 9 BKPanc., gdzie był dowódcą batalionu i szefem sztabu oraz w dowództwie 16. DZ, gdzie pełnił funkcję szefa wydziału operacyjnego G-3 i pełnił je do 2011.

W latach 2004-2009 pełnił także służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Uczestniczył w III zmianie PKW Irak (2004/2005) pełniąc obowiązki szefa VOB w strukturach MND C-S. W 2007 roku dowodził XXVII zmianą PKW Syria. Na przełomie 2008 i 2009 roku brał udział w Misji Szkoleniowej NATO w Iraku, gdzie zajmował stanowisko szefa zespołu doradców wojskowych (TESC).

Czytaj też

Natomiast pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu objął w 14 BZ w Elblągu. W jednostce tej pozostał do 2000 roku pełniąc służbę wojskową na stanowiskach dowódcy kompanii, szefa sztabu oraz dowódcy batalionu zmechanizowanego. Po ukończeniu AON w 2002 roku kolejne stanowisko służbowe objął jako Specjalista w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego (P5) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Gen. Gromadziński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Akademii Obrony Narodowej (2002), którą ukończył z pierwszą lokatą. Studia podyplomowe ukończył w 2008 roku na kierunku Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto jest absolwentem NATO Defence College w Rzymie (2011). W 2011-2012 latach odbył szkolenia z obszaru reagowania kryzysowego NATO w NATO School w Oberammergau (Niemcy). Jest ponadto absolwentem Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO) w AON (2015). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2017 roku uczestniczył w kursie dla generałów, oficerów flagowych oraz ambasadorów, który odbył się w NATO Defence College w Rzymie.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama