Reklama

Polityka obronna

Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2022

Fot. Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych/MON

W Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się w środę 19 października Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2022. Organizatorami wydarzenia jest: Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

19 października w środę w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej o godzinie 10:00 przy ul. Sylwestra Kaliskiego 25a w Warszawie rozpocznie się Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2022. Organizatorami wydarzenia jest: Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak czytamy w komunikacie tegoroczna edycja Forum ma za zadanie zapoznać przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, nauki, instytutów badawczych, a także podmiotów zbrojeniowych z nowymi narzędziami innowacyjnymi uruchamianymi w NATO, takimi jak akcelerator innowacji obronnych NATO DIANA oraz Fundusz Innowacji NATO, a także z modelami innowacji obronnych stosowanych w krajach, gdzie współpraca resortów obronnych z funduszami venture capital, akceleratorami innowacyjności i start-upami jest już codziennością. Wnioski z dyskusji panelowych zostaną wykorzystane do rozwijania Polityki Innowacyjności MON.

Reklama

Czytaj też

Poprzez organizację m.in. takich przedsięwzięć jak Forum Innowacyjności, Ministerstwo Obrony Narodowej chce inspirować podmioty naukowo-badawcze i przemysłowe, w tym start-upy, do wspierania działań innowacyjnych w Siłach Zbrojnych RP.

Forum jest platformą spotkań przedstawicieli armii, świata nauki i przemysłu. Podczas sesji (paneli dyskusyjnych) prowadzona będzie dyskusja o potrzebach polskiej armii oraz możliwościach i innowacyjności w nauce i przemyśle w Polsce i na świecie. Udział w Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk.

Forum Innowacyjności jest oknem resortu obrony narodowej na potencjał polskich ośrodków badawczych, uczelni wyższych i polskiego przemysłu. Umożliwi zaprezentowanie nowych koncepcji i pomysłów, a przede wszystkim rozpocznie dyskusję, która ma zachęcać środowisko cywilne, w tym ośrodki badawcze i instytuty, do współpracy i wymiany informacji oraz doświadczeń. Uczestnictwo w Forum polskich naukowców będzie dla nich szansą, aby ich pomysły i koncepcje były wykorzystywane na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski.

Czytaj też

Forum ma być również jednym z wielu mechanizmów, które resort obrony narodowej tworzy, aby wspólnie działać na rzecz polskiej obronności i bezpieczeństwa. Mechanizmów, które pozwolą na wykorzystanie potencjału badawczego polskich ośrodków oraz odkrywanie nowych możliwości wśród polskich podmiotów naukowych (lub wśród polskich naukowców).

Komentarze (1)

  1. Valdi

    Przypomnijmy 23mln PLN wydano na prace pod tytułem; Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne😱😱😱 czyli broń na drony Puenta? Szachid XXX nadal lata