Reklama

Polityka obronna

ANKIETA WYBORCZA: Konfederacja

Odpowiedzi Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość w wyborach do Sejmu RP na pytania Defence24.pl dotyczące bezpieczeństwa i obronności. 

1. Czy Polska powinna:

a) zwiększyć liczebność armii zawodowej,

b) utrzymać ją na obecnym poziomie,

c) zmniejszyć liczebność armii zawodowej?

Odpowiedź: a) Polska powinna zwiększyć liczebność armii zawodowej.

Do ustalenia pozostaje kwestia, do jakiego poziomu – 200 tys. czy więcej. Z pewnością jednak należałoby znacznie zwiększyć liczebność korpusu szeregowych i podoficerów zawodowych.

Pytanie 2. Czy Polska powinna:

a) zwiększać wydatki obronne zgodnie z obowiązującą ustawą (2,1 proc. PKB w 2020, 2,5 proc. PKB w 2030),

b) przyspieszyć wzrost nakładów na obronę w stosunku do obecnej ustawy,

c) utrzymać je na poziomie 2,1 proc. PKB lub mniejszym?

Odpowiedź: b) Polska powinna przyspieszyć wzrost nakładów na obronę w stosunku do obecnej ustawy.

Wzrost nakładów konieczny jest wobec postulowanego przez Konfederację Wolność i Niepodległość zwiększenia liczebności armii, zwiększenia WOT, a także konieczności wyposażenia wojska w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie. Polska armia powinna sama w sobie stanowić element odstraszający potencjalnego przeciwnika, niezależnie od aktualnych sojuszy wojskowych.

Pytanie 3. Czy Polska powinna rozwijać Wojska Obrony Terytorialnej jako osobny rodzaj Sił Zbrojnych i zwiększać ich liczebność?

a) Tak

b) Nie, a zaoszczędzone środki wydać w stu procentach na modernizację wojsk operacyjnych

c) Nie, a zaoszczędzone środki wydać poza resortem obrony

Odpowiedź: a) Tak. Polska powinna rozwijać Wojska Obrony Terytorialnej jako osobny rodzaj Sił Zbrojnych i zwiększać ich liczebność.

Zakładane obecnie przez rząd 35 tys. żołnierzy WOT to zdaniem Konfederacji Wolność i Niepodległość stanowczo za mało. Liczebność WOT powinna być zwiększona do kilkuset tysięcy. Idealnym rozwiązaniem byłaby kompania na każdy powiat. Wojska te powinny być również doposażone w odpowiedni sprzęt i najnowsze uzbrojenie, aby stanowiły realną siłę odstraszającą potencjalnego przeciwnika lub zdolną do jego powstrzymania i obrony lub ochrony kluczowych obiektów.

Pytanie 4. W jaki sposób Polska powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy:

a) Koncentrując się na budowie narodowego potencjału z wiodącą rolą spółek państwowych;

b) Budować narodowy potencjał z równym traktowaniem podmiotów państwowych i prywatnych;

c) Dążyć do włączenia polskiego przemysłu do międzynarodowych grup przemysłowych w ramach konsolidacji;

Odpowiedź: a) Polska powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy koncentrując się na budowie narodowego potencjału z wiodącą rolą spółek państwowych.

Tylko takie rozwiązanie zdaniem Konfederacji Wolność i Niepodległość daje gwarancję stabilnego rozwoju przemysłu zbrojeniowego, wdrażania nowych technologii i zabezpieczenia nieprzerwanych dostaw w sprzęt w czasie pokoju i na wypadek wojny.

Pytanie 5. Czy Polska powinna dążyć do zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na swoim terytorium i zmiany charakteru obecności na trwałą/stałą, wraz z rozbudową infrastruktury?

a) Tak

b) Tak, ale Polska nie powinna partycypować finansowo w rozbudowie infrastruktury

c) Nie

Odpowiedź: Nie. Polska nie powinna dążyć do zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na swoim terytorium i zmiany charakteru obecności na trwałą, wraz z rozbudową infrastruktury.

Uważamy, że pobyt obcych wojsk, np. Stanów Zjednoczonych, na terytorium Polski daje jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa, nie jest to natomiast żadna gwarancja powstrzymania ewentualnej agresji z zewnątrz. Jako Konfederacja, chcemy aby gwarancją niepodległości Polski było silne liczebnie i dobrze uzbrojone Wojsko Polskie, wsparte przez jednostki WOT i OC. Aby zapewnić rezerwy dla wojska, należałoby wprowadzić szkolenie obronne z prawdziwego zdarzenia w szkołach średnich, a dorosłym i uczciwym Polakom umożliwić łatwy dostęp do posiadania broni. Zwiększeniem potencjału obronnego będzie też – naszym zdaniem – dostępność strzelnic w każdym powiecie. Jako Konfederacja stawiamy również – w dalszej perspektywie – na produkcję w Polsce broni jądrowej, która powinna być najskuteczniejszym elementem odstraszającym potencjalnego agresora. Reasumując: nie obce wojska i sojusze, ale przede wszystkim liczne i dobrze uzbrojone Wojsko Polskie, uzbrojony i dobrze wyszkolony naród oraz broń jądrowa są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo.

Pytanie 6. Jakie powinny być priorytety modernizacji technicznej Sił Zbrojnych? (proszę wybrać priorytety, jakie uznają Państwo za istotne, ze wskazaniem od jednego do trzech najważniejszych)

Budowa obrony powietrznej

Myśliwiec nowej generacji

Zakupy nowych śmigłowców

Pojazdy bojowe dla Wojsk Lądowych

Systemy artylerii dalekiego zasięgu

Wyposażenie indywidualne żołnierzy

Modernizacja Marynarki Wojennej

Uzbrojenie Wojsk Obrony Terytorialnej

Zdolności w cyberprzestrzeni

Systemy rozpoznania, nadzoru i wywiadu

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte zgodnie z instrukcją. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź: Z przedstawionych propozycji za priorytety modernizacji technicznej Sił Zbrojnych należałoby uznać budowę obrony powietrznej, systemy artylerii dalekiego zasięgu oraz zdolności w cyberprzestrzeni.

Niezależnie od powyższego do bardziej istotnych należą również takie kwestie jak, w kolejności od najważniejszych: zakupy nowych śmigłowców, systemy rozpoznania, nadzoru i wywiadu oraz uzbrojenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozostałe propozycje w dalszej kolejności.

Pytanie 7. Na jakich kierunkach Polska powinna rozwijać międzynarodową współpracę obronną:

a) Utrzymać wiodącą rolę współpracy z USA i w ramach NATO, z uwzględnieniem niektórych inicjatyw obronnych Unii Europejskiej

b) Współpracować równolegle z USA na zasadach bilateralnych, z NATO i z Unią Europejską, traktując te obszary jako jednakowo ważne?

c) Nadać priorytet współpracy w ramach NATO ale i Unii Europejskiej, nawet kosztem ograniczenia perspektyw rozwoju bilateralnej współpracy z USA

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte. W celu rozwinięcia, prosimy również o dodanie komentarza obok odpowiedzi na pytanie zamknięte.

Odpowiedź: a) Polska powinna rozwijać międzynarodową współpracę obronną utrzymując wiodącą rolę współpracy z USA i w ramach NATO, z uwzględnieniem niektórych inicjatyw obronnych Unii Europejskiej.

Wyraźnie jednak musimy zaznaczyć, że Konfederacja stanowczo sprzeciwia się tworzeniu wspólnej armii europejskiej, uznając takie inicjatywy jako działania zmierzające do pozbawiania państw członkowskich ich suwerenności. W dalszej perspektywie postulujemy wyjście Polski z Unii Europejskiej.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Kmp

    Filozofia obrony naszego kraju jaka prezentuje Konfederacja jest jedyna o sluszna linia obrony. Wielokroc w historii poslizgnelismy sie na wierze w egzotyczne sojusze by dalej brnac w ,,braterstwo,, broni z Amerykanami. Zawsze beda na swiecie panstwa ktorym militarnie ,,nie damy rady,,. Dlatego stawianie na zawodowe wojska operacyjne jest bledem. Nalezy stworzyc taki ustroj militarny kraju by nikomu nie oplacalo sie go okupowac. Jednoczesnie ,,wciagniecie,, do obrony kraju mlodych ludzi - danie im do domu broni pozwoli im znow poczuc sie Gospodarzami we wlasnym domu! Ale do tego jeden warunek: musimy wybierac do najwyzszych wladz Slowian! Politycy mniejszosci o mentalnosci internacjonalistycznej zawsze beda sie przeciwstawiali idei silnej Polski.

  2. gonzo

    Jeśli OT ma liczyć kilkaset tysięcy to trzeba przywrócić pobór. Jestem za.

  3. KAR

    Najbliżej mi do Konfederacji!!!

Reklama