Reklama

Polityka obronna

MSW: nowy pełnomocnik ds. równego traktowania w służbach mundurowych

„Podjąłem decyzję o powołaniu pani Moniki Sapieżyńskiej na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW” – powiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Fot. msw.gov.pl
„Podjąłem decyzję o powołaniu pani Moniki Sapieżyńskiej na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW” – powiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Fot. msw.gov.pl

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz powołał Monikę Sapieżyńską na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW. - Podjąłem decyzję o powołaniu pani Moniki Sapieżyńskiej na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW – powiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. – Zadaniem pani pełnomocnik będzie współpraca z pełnomocnikami komendantów wojewódzkich policji ds. ochrony praw człowieka w zakresie wypracowania standardów postępowania w sprawach, gdzie mogło dojść do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn.

Zobacz także: Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowego wiceszefa policji. Będzie odpowiedzialny za finanse

Pani pełnomocnik ma też monitorować sytuację dotyczącą równouprawnienia w służbach mundurowych. Minister przyznał, że do tej pory nie poświęcano tej sprawie dużej uwagi, a być może istnieje problem i jego skalę należy zbadać i oszacować. Dlatego właśnie zadaniem pani pełnomocnik będzie przygotowanie raportu na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn w formacjach mundurowych. Raport będzie dostępny dla opinii publicznej.

Została również uruchomiona tzw. żółta linia umożliwiająca anonimowe informowanie o nadużyciach, jeśli chodzi o kwestie równego traktowania w formacjach mundurowych. Po otrzymaniu informacji, że dzieje się coś niepokojącego, pani pełnomocnik będzie mogła wdrożyć natychmiastową kontrolę.

Czytaj również: ABW będzie podlegać Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Powstanie Komitet ds. służb specjalnych

Monika Sapieżyńska, powołana na stanowisko pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych lub nadzorowanych przez MSW, jest z wykształcenia ekonomistką. Ukończyła Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego, jest również absolwentką dwóch kierunków studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie m.in. z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Jest pracownikiem cywilnym, od 9 lat pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, obecnie w Biurze Ministra. Będzie ściśle współpracowała z Departamentem Kontroli, Skarg i Wniosków.

Źródło: MSW
Reklama

Komentarze

    Reklama