Reklama

Legislacja

Projekty kolejnych rozporządzeń do ustawy o obronie – w uzgodnieniach

polska wojsko żołnierze wojna
Wojsko Polskie: żołnierze w trakcie ćwiczeń na poligonie.
Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL)/X

Projekty rozporządzeń do ustawy o obronie ojczyzny, dotyczące m.in. świadczeń osobistych i rzeczowych w razie mobilizacji, są na etapie uzgodnień międzyresortowych – poinformowało MON. Projekty, przygotowane jeszcze przez poprzedni rząd, zostały poddane konsultacjom i opiniowaniu i ze względu na zgłoszone uwagi skirowano je ponownie o uzgodnień.

Reklama

Uchwalona w marcu 2022 r. ustawa o obronie ojczyzny uchyliła 14 ustaw, w tym ustawę o powszechnym obowiązku obrony i ustawę pragmatyczną. Przepisy wykonawcze wydane do uchylonych ustaw zostały utrzymane w mocy do 23 października 2023 r. (półtora roku od ogłoszenia nowej ustawy). Dotychczas nie wydano wszystkich przewidzianych rozporządzeń, resort obrony podkreślił zarazem, że zaległych projektów jest mniej niż wymienia „Publiczny portal informacji o prawie”.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Odpowiadając na pytanie Defence24.pl MON zwróciło uwagę, że ze świadczeniami wiąze się szereg kwestii - np. tryb nakładania takich świadczeń, określanie wzorów planów i wykazów świadczeń osobistych prowadzonych przez wojewodę, wojskowe centra rekrutacji i organy samorządu terytorialnego, tryb wypłacania ryczałtu i należności pieniężnych za wykonywanie świadczeń, zakres udostępnienia lub doręczania planów i wykazów świadczeń czy też sposób przechowywania przedmiotowych dokumentów - i każdą z nich portal traktuje jako przedmiot odrębnego rozporządzeniia. Tymczasem zaznaczył resort - w rzeczywistości zaległość dotyczy trzech aktów wykonawczych.

Chodzi o rozporządzenia w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju; w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju oraz w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Czytaj też

MON poinformowało, że prace legislacyjne dotyczące tych projektów rozpoczęły się w 2023 r.; projekty zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i były przedmiotem uzgodnień międzyresortowych w poprzedniej kadencji rządu. Były również opiniowane przez wojewodów i poddane konsultacji z organizacjami przedsiębiorców.

Czytaj też

W grudniu ub.r. projekty zostały skierowane do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W związku ze zmianą rządu, projekt wpisano do nowego wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W lutym br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu na posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli przyjęła przedłożone projekty. Jak zaznaczył resort, ze względu na potrzebę rzetelnego prowadzenia procesu legislacyjnego projektowane rozporządzenia przesłano ponownie do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Czytaj też

Ponieważ na tym etapie prac legislacyjnych zgłoszono liczne uwagi, projekty zostały ponownie skierowane do uzgodnień międzyresortowych. „Po ich zakończeniu ze względu na zakres regulowanych w nich spraw zostaną ponownie skierowane do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą oraz przez Radę Ministrów” – zapowiedziało MON.

Czytaj też

Wydane dotychczas rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny dotyczą m.in. wykazu chorób i schorzeń dyskwalifikujących z wykonywania zadań służbowych lub ograniczających ich wykonywanie, rodzajów rzeczy ruchomych i nieruchomości podlegających ewidencji dotyczącej świadczeń na rzecz obrony, zawierania umów na specjalistyczne usługi wojskowe, a także przyznawania i rozliczania dotacji na zadania  z programu wspólnych inwestycji NATO (NSIP).

Reklama

Komentarze (1)

  1. szczebelek

    Takie rozporządzenia mogą decydować o tym czy twoje schorzenie, które utrudnia tobie życie i wymaga częstych wizyt u specjalisty nie stanowi problemu byś walczył na pierwszej linii, ograniczenie lub rozszerzenie listy twojej własności, którą oddasz na rzecz wojska oraz podmiotów, które mogą świadczyć usługi znając możliwości polskich podmiotów można je wykluczyć zawyżając wszelkiego rodzaju regulacje i warunki.

    1. Prezes Polski

      Niczego i nikogo nie można wykluczyć. Wojny nie prowadzi armia, tylko całe państwo i cały naród. Pora zacząć to ludziom uświadamiać. Ostatnio sensację budzi możliwość odebrania samochodów terenowych osobom prywatnym. Mnie też ciężko będzie się rozstać z ulubioną zabawką, ale co robić? Za biedni jesteśmy żeby przyzwoicie wyposażyć armię, poza tym na wojnie nie ma takiego pojęcia, jak za dużo czegoś. Zużycie materiałów i sprzętu będzie niewyobrażalne. Ukraińcy zużywają terenówki, często do akcji jednorazowych, w tempie kosmicznym. A kwestia poboru: nie każdy trafi do zmechu, ale na jednego żołnierza w polu przypada 4-6 na zapleczu. Jak się ktoś nie nada albo będzie lewusem, to chociaż w logistyce się wykaże.

Reklama