Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

"Harmonogram niesatysfakcjonujący" vs. "Zachowanie PMT". Polityczne spory o modernizację armii [Ankieta wyborcza]

Fot. J. Sabak/Defence24.pl
Fot. J. Sabak/Defence24.pl

Proces pozyskiwania zdolności bojowych przez nasze Siły Zbrojne odbywa się zgodnie z naszymi potrzebami i możliwościami. (…) Oceniając dotychczasowy przebieg tego procesu można powiedzieć, że jest realizowany właściwie. – podkreśla w odpowiedzi na pytania Defence24.pl i NCSS Platforma Obywatelska. PiS wskazuje z kolei: harmonogram zaplanowanych efektów modernizacji jest niesatysfakcjonujący z punktu widzenia występujących zagrożeń, podkreślając konieczność uwzględnienia wniosków z konfliktu na Ukrainie w planach modernizacji polskiej armii. Partie polityczne przedstawiły w odpowiedzi na pytania Defence24.pl i NCSS postulaty dotyczące modernizacji i pozyskiwania zdolności dla Sił Zbrojnych.

Modernizacja techniczna i proces rozbudowy zdolności Sił Zbrojnych jest jednym z najważniejszych aspektów budowy odporności kraju na agresję, zwłaszcza że wojsko wciąż wykorzystuje w dużym zakresie sprzęt oparty na technologii z czasów Układu Warszawskiego. Obecnie w Polsce odbywa się to m.in. w ramach znowelizowanej niedawno Ustawy o przebudowie, modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych, zapewniającej nie tylko udział wydatków obronnych w PKB, ale także proporcjonalną pulę środków na wydatki majątkowe.

Czytaj więcej: Po wyborach nowa polityka obronna? Ankieta partyjnych priorytetów w zakresie bezpieczeństwa [Wybory parlamentarne]

Przebieg procesu modernizacji wyznacza Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022. Defence24.pl i NCSS uzyskały od partii politycznych m.in. informacje dotyczące postulatów odnośnie przebiegu procesu modernizacji, a także samego systemu pozyskiwania zdolności dla polskich sił zbrojnych.

Platforma Obywatelska kładzie nacisk na realizację programów, zawartych w obecnym Planie Modernizacji Technicznej. Podkreśla, że wszystkie projekty w ramach PMT mają kluczowe znaczenie dla polskiej armii, a tylko ich kompleksowa realizacja może przyczynić się do uzyskania przez Siły Zbrojne nowych zdolności.

W związku ze zmianą środowiska bezpieczeństwa w Planie dokonano pewnych korekt, ale dotyczyły one raczej kolejności wykonywania programów niż całościowej koncepcji PMT. Ewentualne dalsze zmiany, również związane z sytuacją w zakresie bezpieczeństwa, miałyby polegać na przesunięciach czasowej realizacji projektów, a nie na ich dodawaniu bądź usuwaniu.

Proces pozyskiwania zdolności bojowych przez nasze Siły Zbrojne odbywa się zgodnie z naszymi potrzebami i możliwościami – czytamy w odpowiedziach, przesłanych przez PO. Podkreśla się, że nie może on być prowadzony zbyt szybko i pośpiesznie. W ocenie dotychczasowego przebiegu podkreślono, że jest realizowany właściwie.

PiS wskazuje z kolei, że harmonogram budowy zdolności w PMT jest niewystarczający, gdyż przyjęty w 2012 roku program uległ w 2014 roku tylko „nieznacznej” modyfikacji. Ponadto, konieczne jest wzięcie pod uwagę wniosków z konfliktu na Ukrainie, w tym w zakresie użycia artylerii wspieranej przez bezzałogowce, ciężkich pojazdów bojowych czy sieciowych systemów rozpoznawczych. Prawo i Sprawiedliwość kładzie też nacisk na budowę własnych zdolności odstraszanie oraz odtworzenie zapasów istniejącego wyposażenia, a także zamówienia remontowe i serwisowe.

PiS stawia na przeprowadzenie głębokiej reformy systemu pozyskiwania zdolności bojowych, gdyż obecnie jest on „zanadto sfragmentaryzowany” – m.in. programy są opracowywane przez interesariuszy znajdujących się zbyt nisko w strukturze MON i Sił Zbrojnych. Planuje się wprowadzenie podejścia opartego o pozyskiwanie zdolności bojowych, a nie „proste” zastępowanie platform oraz metodologię kosztów cyklu życia. Ponadto, według Prawa i Sprawiedliwości należy wziąć pod uwagę „modyfikację” części priorytetów, zawartych w Planie Modernizacji Technicznej.

Nowoczesna wskazuje na odbiurokratyzowanie i uproszczenie przetargów na zakup sprzętu, przy zachowaniu odpowiedniej osłony kontrwywiadowczej. Podkreśla, iż proces pozyskiwania uzbrojenia powinien nadążać za „zmianami zachodzącymi w obszarach operacyjnym, technicznym i prawnym.”. Kładzie nacisk na efektywność i skrócenie czasu pozyskiwania zdolności. Nowoczesna opowiada się przy tym za wywiązaniem się z dotychczas podpisanych umów na dostawy sprzętu, zarówno z przemysłem krajowym jak i zagranicznym.

Partia KORWiN wskazuje, że zmiany w Planie Modernizacji Technicznej są „konieczne z wielu względów”, gdyż projekt jest „kosztowny oraz niedostosowany do potrzeb Sił Zbrojnych i priorytetów bezpieczeństwa narodowego.” Do najważniejszych zmian zaliczana jest między innymi deregulacja, również poprzez dopuszczenie do rynku małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zapewnienie powszechnego dostępu do broni KORWiN wskazuje ponadto, że każda jednostka powinna dobierać sprzęt w ramach ustalonego budżetu.

Partia Razem nie widzi potrzeb dokonywania zmian w PMT, ani w procesie pozyskiwania zdolności dla wojska. Zjednoczona Lewica wskazuje że choć priorytety modernizacji są prawidłowo określone, to napotykają na problemy w postaci opóźnień i braku konsekwencji w ich realizacji. W odniesieniu do zdolności armii postuluje większy nacisk na szkolenie, osiąganie gotowości bojowej oraz współdziałanie z siłami NATO. Do planów modernizacji oraz struktury armii krytycznie odniósł się KW Grzegorza Brauna.

Reklama

Komentarze (4)

 1. pit

  Hmmm myślę że czas przestać upartyjniać dowództwo i wziąć się do roboty

 2. Mireq

  Nowoczesna jakoś najbardziej mnie przekonuje

 3. ted

  Pochwalić inicjatywę Defence24 , może trochę za późno. Tego typu ankiety są formą lobbingu i to dobrze pojętego. Wcześnie użyte mogłyby zwiększyć znaczenie polityki obronnej w kampani wyborczej

 4. Obi

  PIS: "PiS stawia na przeprowadzenie głębokiej reformy systemu pozyskiwania zdolności bojowych, gdyż obecnie jest on „zanadto sfragmentaryzowany” – m.in. programy są opracowywane przez interesariuszy znajdujących się zbyt nisko w strukturze MON i Sił Zbrojnych." To chyba właśnie żołnierze wiedzą czym mają walczyć a nie wojskowi urzędnicy??? "Ponadto, konieczne jest wzięcie pod uwagę wniosków z konfliktu na Ukrainie, w tym w zakresie użycia artylerii wspieranej przez bezzałogowce, ciężkich pojazdów bojowych czy sieciowych systemów rozpoznawczych." Artyleria - wreszcie Krab do przodu, bezzałogowce - do przodu (rozpoznanie), ciężkie pojazdy bojowe - zakupiono Leopardy 2A5. O co chodzi? O BWP? W drodze. "Planuje się wprowadzenie podejścia opartego o pozyskiwanie zdolności bojowych, a nie „proste” zastępowanie platform oraz metodologię kosztów cyklu życia. " Zaraz zaraz, jak widać metodologia kosztów cyklu życia wcale nie jest prosta. Wręcz Panowie Posłowie raczycie pokazywać, że nawet tejże metody nie stosujecie, chociażby mając zarzuty względem przetargu śmigłowcowego. Nowoczesna: "Kładzie nacisk na efektywność i skrócenie czasu pozyskiwania zdolności." Panowie, skomplikowaną technologię i technikę nabywa się w trudzie, a nie tak jak pisanie dyrdymałów. Inaczej wychodzi drogo albo stanowi zagrożenie życia dla żołnierza. Nie macie o tym zielonego pojęcia w waszych ekonomicznych przytulnych pokoikach.

Reklama