Reklama

Geopolityka

Rosja wzmacnia "północną flankę". Rozbudowa struktur

Fot. mil.ru
Fot. mil.ru

Dekretem z dnia 21 grudnia 2020 roku prezydent Władimir Putin oficjalnie nadał Flocie Północnej status piątego okręgu wojskowego w siłach zbrojnych Rosji. Status ten zacznie obowiązywać od początku roku 2021. Dotąd Flota Północna miała status odrębnego dowództwa sił połączonych.

Na mocy Dekretu nr 803 „O Flocie Północnej”, prezydent Federacji Rosyjskiej nakazał od 1 stycznia 2021 r. „Traktować Flotę Północną jako połączoną strategiczną formację terytorialną Sił Zbrojnych Rosji pełniącą rolę okręgu wojskowego”. Tym samym stała się ona piątym okręgiem wojskowym Federacji Rosyjskiej, obok istniejących od 2010 roku okręgów wojskowych: zachodniego, centralnego, południowego i wschodniego.

Oznacza to podniesienie statusu Floty Północnej, która od wyodrębnienia z Zachodniego Okręgu Wojskowego w 2014 roku funkcjonowała jako „połączone dowództwo strategiczne”, podlegające bezpośrednio ministerstwu obrony i sztabowi generalnemu. De facto czyniło to z tej struktury byt równorzędny pod względem podporządkowania z istniejącymi obecnie czterema Okręgami Wojskowymi (wschodnim, centralnym, zachodnim i południowym), ale jednocześnie operujący na północnych obszarach zachodniego, centralnego i wschodniego okręgu i pozostający nieco poza tą strukturą.

Obecnie Flota Północna otrzymała ściśle określone obszary odpowiedzialności, który obejmuje Republikę Komi, regiony Archangielsk i Murmańsk, a także Nieniecki Okręg Autonomiczny. Są to najbardziej na północ wysunięte terytoria Federacji Rosyjskiej. W sposób regulowany tylko polityką Kremla mogą one być rozszerzane na północ, natomiast na zachodzie graniczą z Norwegią i Finlandią, które odczuwają znaczny wzrost aktywności militarnej.

image
Na niebiesko zaznaczone są obszary podlegające Flocie Północnej.
Kolor czerwony to Zachodni Okręg Wojskowy, zielony to Centralny OW a Żółty Wschodni OW.
Rys. J.Sabak/wikipedia.org

Głównym zadaniem Floty Północnej jest ochrona i zabezpieczenie terytorium arktycznego ze względu na obecne tam surowce, takie jak ropa czy gaz. Warto też powiedzieć, że od powołania jako odrębne dowództwo strategiczne Flota Północna jest "flotą" jedynie z nazwy. W jej skład wchodzą oprócz okrętów i piechoty morskiej również specjalne brygady arktyczne, wyposażone w sprzęt dostosowany do specyficznych warunków działania, oraz jednostki rakietowe, przeciwlotnicze i silne lotnictwo. 

Wraz z rozbudową sił odtwarzana jest infrastruktura z czasów Zimnej Wojny oraz budowane są nowe bazy, stacje radarowe czy lotniska na dalekiej północy. Wszystko to wraz z nadaniem flocie administracyjnego statusu okręgu wojskowego jest kolejnym sygnałem wskazującym na znaczenie, jakie dla polityki rosyjskiej ma ekspansja ekonomiczna i militarna w Arktyce.  

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama