Reklama

Geopolityka

Europa na celowniku terrorystów. 211 ataków w 2015 roku

Według ustaleń, w 2015 roku w 6 krajach Wspólnoty zaplanowano aż 211 zamachów - niektóre z nich przeprowadzono, inne nie powiodły się lub zostały udaremnione. 

Opublikowany przez Europol raport jest wydawany corocznie od 2006 roku, stanowi przegląd udaremnionych, nieudanych i przeprowadzonych ataków terrorystycznych, które miały miejsce w UE w roku 2015 oraz aresztowań, wydanych wyroków oraz kar.

Ten ogólny przegląd jest niezwykle istotny i stanowi  ważny element sytuacji oraz rozwijających się tendencji w Unii Europejskiej (ang. EU Terrorism Situation and Trend Report TE-SAT 2016). TE-SAT kategoryzuje również organizacje terrorystyczne przez ich źródło motywacji. Raport wskazuje, że ciężko wskazać ich wiodącą ideologię, natomiast przejawia się w nich jasna motywacja. Warto zauważyć, że kategoryzacja jednostek i grup terrorystycznych funkcjonujących w UE, opartych na bazie ideologii lub celów ich zwolenników, nie może być utożsamiana z czynnikami motywującymi oraz ścieżkami radykalizacji. Raport TE-SAT został przygotowany przez analityków Europolu oraz ekspertów, w oparciu o wkład państw członkowskich UE i partnerów zewnętrznych, takich jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Raport został podzielony na 6 rozdziałów obejmujących: ogólny przegląd sytuacji w UE w 2015 roku, ataki terrorystyczne i aresztowania podejrzanych, terroryzm i działania grup ekstremistycznych aktywistów, dżihadyzm, podróżujący w celach turystycznych, terroryzm poza UE, nacjonalistyczny i separatystyczny terroryzm (w tym ETA, PKK), lewicowy, anarchistyczny i prawicowy terroryzm oraz solo terroryzm.

Dyrektor EUROPOL-u Rob Wainwright, we wstępie do raportu opisuje szereg wydarzeń i zmian jakie zostały zaimplementowane w 2015 roku. Podkreśla, że ataki doprowadziły do reakcji politycznych na wszystkich szczeblach w całej UE. W dniu 29 stycznia 2015 - trzy tygodnie po ataku na redakcję "Charlie Hebdo" w Paryżu, Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wydało tak zwane oświadczenie z Rygi, w którym Rada twierdzi, że przeciwdziałanie terroryzmowi i wysiłki antyterrorystyczne muszą zostać wzmocnione zarówno na poziomie krajowym, jak i UE, oraz że terroryzm, radykalizacja, rekrutacja i finansowanie terroryzmu są jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Z analizy raportu można wysnuć wniosek, że do 2015 roku było już pewne, że są komórki terrorystyczne działające w UE, a ich działania są w dużej mierze oparte o środki „krajowe” i „lokalne”. Wśród krajowych terrorystów nastąpiła duża zmiana, od procesu długiej radykalizacji w kierunku szybkiej rekrutacji, ale i w samym wyborze potencjalnych celów. Preferowane są cele „miękkie” ponieważ ataki na nie są bardziej skuteczne niż na infrastrukturę krytyczną, instytucje rządowe, wojsko, policje i innych cele twarde. Widoczna jest rola postaw psychologicznych i istota budowania kultury strachu wśród społeczeństwa europejskiego, co można ocenić niestety za sukces terrorystów.

Zamachy liczone w setkach

Wedle ustaleń, w 2015 roku w 6 krajach Wspólnoty (w Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech) zaplanowano aż 211 zamachów - niektóre z nich przeprowadzono, inne nie powiodły się lub zostały udaremnione.

To o 10 więcej niż w roku 2014 i o 60 więcej niż w roku 2013. Największa liczba ataków miała miejsce w Wielkiej Brytanii: łącznie 103 udane i udaremnione zamachy. 687 osób aresztowanych w tym roku w Europie w związku z zagrożeniem terrorystycznym było łączonych z radykalnym islamem.

Zamachy i aresztowania na przestrzeni 2013-2015 roku
Fot. Europol

Europol podliczył, że w 2015 roku w Europie z powodu ataków terrorystycznych 151 osób poniosło śmierć, a 360 zostało rannych. Tylko jedna z ofiar śmiertelnych nie zginęła z rąk dżihadystów. Dla porównania, w roku 2014 z tych samych przyczyn zginęły jedynie 4 osoby w państwach Unii Europejskiej. W całej Unii aresztowano w 2015 roku 1077 osób oskarżonych o terroryzm, w tym aż 424 we Francji.

Raport opublikowany 20 lipca 2016 potwierdza tezy z poprzedniego raportu Te-SAT 2015, w którym wiodącą rolą stanowiły informacje o kolejnych zamachach w Europie, a najbardziej prawdopodobnym celem ataków ponownie będzie Francja. "Państwo Islamskie rozwinęło zdolności bojowe i nowe metody walki pozwalające na przeprowadzenie ataków na wielką skalę, których celem ma być przede wszystkim Europa" – stwierdzał szef Europolu Rob Wainwright. Terroryści będą dążyć do jak największej liczby ofiar cywilnych. Niewielu zmieniło się również, w kwestii finansowania działalności terrorystycznej – źródła finansowania, ewentualni sponsorzy bądź donatorzy pozostają nieznani. Ale znamienny jest fakt, że podróże i transfer bojowników często odbywa się za ich własne środki i nie są przez nikogo finansowani. Sami werbownicy chcą być częścią Kalifatu i przysłużyć się radykalnej ideologii, ale ich motywacja jest często prozaiczna – chęć wyjazdu, potrzeba bycia w grupie, frustracja, czy po prostu pieniądze – dlatego zdarza się, że koszty pokrywają z własnej kieszeni.

Ataki terrorystyczne i zatrzymania w UE w 2015 roku
Fot. Europol

Analizując raport Europolu, można zaobserwować wielokrotnie pojawiające się stwierdzenie, że współpraca i wymiana informacji między państwami członkowskimi oraz między Europolem a państwami członkowskimi wymaga poprawy. Jednak czy w tym obszarze jakaś nastąpiła? Ciężko oczekiwać, że procedury zaczną idealnie działać zaraz po zmianach i wszystko da się poprawić po jednym czy drugim ataku. Niestety kultura procedur jaką zbudowaliśmy komplikuje elastyczne reakcje na asymetryczne zagrożenia. Główne tezy analizowanego raportu TE-SAT 2016 można określić następująco:

 • zagrożenie ze strony ekstremistów rośnie, a dżihadyści z IS prawdopodobnie będą 'kłaść większy nacisk" na ataki za granicą
 • UE boryka się z zagrożeniem ze strony islamskich ekstremistów, a szanse na to, że się ono niedługo zmniejszy, są niewielkie
 • członkowie sunnickich środowisk "po przybyciu do Europy będą podatni na radykalizację" i werbowani przez dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS)
 • Zagrożenie ze strony zagranicznych bojowników, którzy docierali do Europy wśród uchodźców, jest realne i bezpośrednie
 • Państwo Islamskie obiera sobie chętniej tzw. miękkie cele, ponieważ chce "wzbudzić (wśród społeczeństwa europejskiego) więcej strachu"
 • W 2015 roku nastąpił szereg zmian prawnych, który ma usprawnić działania antyterrorystyczne
 • W 12 państwach UE przyjęto zupełni nowe przepisy lub dokonano znaczących zmian w istniejących przepisach.

dr Magdalena El Ghamari

Reklama

Komentarze (5)

 1. Krzychu

  Złote liczby na granatowym tle to liczba zaplanowanych zamachów w danym kraju - udanych, tych które się nie powiodły i te które zostały udaremnione w 2015 roku. Natomiast niebieskie liczby na białym tle to liczba osób zatrzymanych w danym kraju i oskarżonych o terroryzm w 2015 roku.

 2. kołacz

  Pytanie co to jest zamach terrorystyczny. Jeżeli widzę, że w zeszłym roku w UK doszło do 103 zamachów to jednak jestem zdziwiony.

 3. SAS

  Czy Polska wie, że miała zamachy terrorystyczne?

  1. Michał

   Liczba zamachów przeprowadzonych znajduje się na granatowym tle. Na białym jest liczba udaremnionych i nieudanych.

 4. 1andrzej

  Co tam zamachy, grunt to poprawność polityczna.

 5. Jerzy

  A wystarczyło tylko wymagać bezwzględnego dostosowania się do przepisów i zwyczajów kraju przyjmującego, bez przywilejów. Pod pozorem multi-culti i tolerancji jest wymuszana akceptacja wielożeństwa, pedofili, gwałtów, handlu niewolnikami, zastraszania, nakładanie cenzury.

Reklama