Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

AtraxM wspiera Straż Pożarną

Fot. ITWL
Fot. ITWL

Bezzałogowy Statek Powietrzny AtraxM wziął udział w dwudniowych, krajowych ćwiczeniach ratowniczych „H2O 2016”, które z rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbyły się w dniach 15-16 czerwca 2016 na terenie powiatu kieleckiego.

"H2O 2016” to największe od czterech lat w województwie świętokrzyskim ćwiczenia straży pożarnej. Bezzałogowiec AtraxM z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wspierał dwudniowe ćwiczenia, w których brały udział jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego, z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (ponad 300 strażaków - 80 samochodów pożarniczych).

Ponadto w ćwiczeniach brały udział podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polski Czerwony Krzyż, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zespoły zarządzania kryzysowego różnych szczebli (ok. 140 osób). AtraxM przekazywał na żywo do stanowisk dowódców ćwiczeń oraz zlokalizowanej w centrum Kielc centrali dowodzenia dane i obraz ułatwiając dowódcom koordynację działań.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami KSRG oraz podmiotami wspierającymi działania interwencyjne tych jednostek.

Ćwiczenia, których organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się na zbiornikach wodnych w: Cedzynie, Mójczy, Sukowie, Borkowie i Wojciechowie. Ćwiczenia obserwował Minister MSWiA Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

Reklama

Komentarze

    Reklama