Reklama

Polityka obronna

Amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego z własnym podcastem

Uroczystość w kwaterze głównej DIA, fot. Brian Murphy, DIA Public Affairs
Uroczystość w kwaterze głównej DIA, fot. Brian Murphy, DIA Public Affairs

Obecność w mediach społecznościowych, rozbudowane kampanie rekrutacyjne, a teraz cykliczny podcast wyjaśniający misję oraz prezentujący ciekawe wątki odnoszące się do działań Agencji Wywiadu Obronnego Stanów Zjednoczonych. Tak, amerykańskie służby wchodzą w XXI w., tocząc nie tylko działania w sferze klasycznego wywiadu i kontrwywiadu, ale również na poważnie traktując przestrzeń informacyjną, pozyskiwanie cennych rekrutów i budowanie wizerunku. 

Amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego (DIA – Defense Intelligence Agency) zdecydowała się na ciekawy ruch w zakresie budowania wizerunku i zastosowania popularnych metod komunikacji internetowej. Dokładniej, wspomniana DIA, ma co dwa tygodnie wypuszczać specjalny podcast i umieszczać go na najbardziej popularnych platformach internetowych (YouTube, Apple Podcast, Spotify), jak również lokować na własnej stronie internetowej w specjalnej zakładce oraz na stronie związanej z działalnością Pentagonu - Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS). Jak wskazano, amerykański wywiad wojskowy zamierza w ten sposób przybliżyć rolę, misję i znaczenie funkcjonowania DIA, a więc struktury pozostającej niejako w cieniu bardziej znanych agencji wywiadowczych CIA czy też NSA (wywiad sygnałowy i cyber).

Pomysłodawcy chcą również pokazać ludzi zaangażowanych w pracę wywiadu wojskowego, oczywiście na tyle na ile jest to możliwe w związku z charakterem ich pracy. Podcasty DIA mają podkreślić znaczenie aktywności tej agencji w zakresie całej wspólnoty wywiadowczej oraz wskazać bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, przyjęto zasadę, że tematy będą odnosiły się zarówno do współczesnej sytuacji w sferze bezpieczeństwa, jak i kwestii historycznych. Cała seria ma być znana, jako „DIA Connections”, a pierwszy odcinek jest skupiony co ciekawe na kwestiach zwalczania plagi produkcji i dystrybucji syntetycznego narkotyku (opioid) Fentanylu. Kolejny ma być poświęcony kwestiom roli wojskowego doradcy przy wytwórniach w Hollywood.

DIA jest jedną ze struktur wywiadowczych, w tym przypadku kluczową względem funkcjonowania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zatrudnia 16 500 pracowników, z czego niemal połowa jest rozrzucona w centrach wywiadu istniejących przy poszczególnych dowództwach, a także wspiera aktywność attaché obrony. Podstawowym zadaniem funkcjonowania DIA ma być dostarczanie danych wywiadowczych oraz ocena obcych potencjałów militarnych, kwestii związanych z przemysłem zbrojeniowym oraz uzyskiwanie niezbędnych danych do przeciwdziałania zagrożeniu wybuchem wojny lub konfliktu zbrojnego. Struktura powstała dla niezbędnej koordynacji działań służb wywiadowczych poszczególnych rodzajów amerykańskich sił zbrojnych, szczególnie, że wcześniej pojawiały się problemy np. z dublowaniem się działań i brakiem komunikacji. Obecnie DIA jest kluczowa dla wsparcia Komitetu Połączonych Szefów Sztabów, sekretarza obrony, dowództw. 

Przy czym, w ostatnich latach pojawiła się dość wzmożona debata o jej aktywności względem kwestii kontrwywiadowczych/antyterrorystycznych. Tym samym, zrodziło to liczne kontrowersje oraz pytanie o wykorzystywanie tej służby np. w słynnej globalnej wojnie z terrorem i nie tylko. Dla przypomnienia sama agencja została założona w 1961 r., a więc jest młodsza od CIA (1947 r.) i NSA (1952 r.). Powstała z inicjatywy ówczesnego sekretarza obrony Robert S. McNamara, jako pochodna wcześniejszych problemów z zapleczem wywiadowczym dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych wskazanych jeszcze w studiach analitycznych z okresu administracji prezydenta Dwight Eisenhowera.

Z perspektywy polskiej, warto zwrócić uwagę generalnie na politykę medialną DIA. Albowiem niewątpliwie struktury wywiadowcze, podlegające pod Pentagon, analogicznie do innych struktur wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych, już od dłuższego czasu starają się być aktywne w przestrzeni informacyjnej. Rozwijane są w tym celu zarówno strony internetowe, z silnym ukierunkowaniem na potrzeby rekrutacyjne, ale również, jak widać chociażby po pomyśle nagrywania podcastów DIA rozwijane są inne formy promocji i komunikacji. Potencjalnych rekrutów czy też obywateli niejako oswaja się z misją oraz potrzebami służb wywiadowczych. Stąd nikogo nie zaskakują oficjalne konta na Twitterze, LinkedIn, a nawet Instagramie. Co więcej, zauważa się rozbudowywanie baz filmów oraz fotografii, pozwalających na spójną politykę wizerunkową wspomnianych struktur. 

JR

Reklama

Komentarze (1)

  1. SWW

    DIA to chyba jedyny wywiad wojskowy na świecie który może prowadzić operacje z zakresu kontrwywiadu zagranicznego. KZ od zawsze był domeną wywiadów cywilnych, więc ciekawe jak kształtują się obecnie zadania i relacje pomiędzy DIA Office of Counterintelligence a CIA Counterintelligence Mission Center.

    1. Gruzin

      DIA,TO NIE GRU

Reklama