Reklama

Polityka obronna

48-krotny wzrost liczby cyberataków na firmy w ciągu 2 lat

Ilustracja: NATO.
Ilustracja: NATO.

W ciągu każdej godziny ma miejsce 106 ataków cybernetycznych typu malware, jakie są wymierzone w przedsiębiorstwa lub organizacje. Jest to aż 48-krotny wzrost w stosunku do 2013 roku – czytamy w raporcie firmy Check Point Software Technologies.

Autorzy „2015 Security Report” zaznaczają, że cyberprzestępcy coraz częściej przeprowadzają ataki typu „bot”. Pozwalają one na przejęcie kontroli nad komputerami (w tym należącymi do firm i instytucji) i wykorzystanie ich w celu prowadzenia dalszej działalności przestępczej, np. przez rozsyłanie wirusów. Według raportu aż 83% firm miało paść ofiarą tego typu ataków w 2014 roku.

W treści dokumentu podkreśla się, że zagrożenie związane z ryzykiem wystąpienia błędów ludzkich istnieje nawet w podmiotach, które wdrażają zabezpieczenia informatyczne. Jako przykład obszaru ryzyka przytacza się używanie oprogramowania przeznaczonego do dzielenia się dokumentami. Według Check Point w ciągu każdej godziny ma miejsce średnio 12,7 ataków na aplikacje takie jak programy przechowywania danych, systemy zapewniające zdalny dostęp administratora, P2P i serwery anonimizujące.

Innym czynnikiem, na jaki zwrócili uwagę autorzy raportu, jest wykorzystywanie słabo zabezpieczonych urządzeń mobilnych. Zgodnie z treścią dokumentu ofiarami ataków w tym obszarze, powodujących każdorazowo koszty powyżej 250 tys. USD miało paść 42% badanych przedsiębiorstw. Jednocześnie przedstawiciele firm wskazują jednoznacznie, że zwiększenie zabezpieczeń urządzeń mobilnych jest jednym z kluczowych obszarów, gdzie powinny zostać podejmowane wzmożone środki w zakresie bezpieczeństwa.

W raporcie wskazano ponadto, że w 81% spośród badanych przedsiębiorstw doszło do utraty danych wskutek wewnętrznych problemów sieci, bądź łamania zasad bezpieczeństwa przez pracowników. Jednocześnie 72% podmiotów uznało poufne dane za najbardziej wrażliwy zagrożony ze strony cyberprzestępców obszar prowadzonej działalności gospodarczej.

Reklama

Komentarze

    Reklama