Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

11 milionów na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Fot. por. Marta Wieliczko
Fot. por. Marta Wieliczko

Minister Obrony Narodowej wydał decyzję w sprawie uruchomienia pierwszej w tym roku transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Fundusze w kwocie 11 milionów złotych podzielono na poszczególne dowództwa oraz instytucje i jednostki bezpośrednio podległe. W jaki sposób podzielono I transzę?

Uruchomienie pierwszej transzy ogłoszono 23 marca w dzienniku urzędowym MON pod pozycją 86 – Decyzja nr 35/MON. Środki z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej trafią niebawem do dysponentów i zostaną zapewne wypłacone do połowy kwietnia.

Warto zauważyć, że pierwsza transza środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych w tym roku jest o 10 procent wyższa niż w 2020 roku (10 mln zł) i znacznie wyższa od drugiej przekazanej pod koniec ubiegłego roku (2,7 mln zł). 

Podział środków: 

 • Dowództwo Generalne RSZ – 7 mln. 200 tys. zł (żołnierze w jednostkach podległych 7 mln 80 tys. zł oraz 120 tys. żołnierze pełniący służbę w Dowództwie);
 • Dowództwo Operacyjne RSZ i jednostko podległe – 230 tys. zł;
 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i jednostki podległe – 400 tys. zł;
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i jednostki podległe – 940 tys. zł;
 • Jednostki pozostające na przydziale gospodarczym Inspektoratu Wsparcia – 460 tys. zł;
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa – 514 tys. zł;
 • Jednostki pozostające na przydziale gospodarczym Dowództwa Garnizonu Warszawa – 186 tys. zł;
 • Komenda Główna ŻW i jednostki podległe – 450 tys. zł;
 • Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzenie – 190 tys. zł;
 • Jednostka Wojskowa GROM – 90 tys. zł;
 • Jednostka Wojskowa NIL – 144 tys. zł;
 • Jednostka Wojskowa Komandosów – 100 tys. zł;
 • Jednostka Wojskowa Formoza – 66 tys. zł;
 • Służba Wywiadu Wojskowego – 20 tys. zł;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego – 10 tys. zł. 
Reklama

Komentarze

  Reklama