Reklama

Polityka obronna

Zmiana polskich pograniczników w Macedonii. 120 zatrzymanych imigrantów

  • Fot. 
대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces/flickr/CC BY SA 2.0/[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/]
    Fot. 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces/flickr/CC BY SA 2.0/[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/]

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak pożegnał funkcjonariuszy Straży Granicznej, udających się na IX zmianę misji w Macedonii. Funkcjonariusze, którzy wrócili niedawno z VIII zmiany otrzymali wyróżnienia. W jej trakcie, od 16 sierpnia do 18 września zatrzymano ponad 120 nielegalnych migrantów. 

Jak podaje Straż Graniczna, uroczystość pożegnania uczestników IX zmiany misji SG w Macedonii odbyła się w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, gdzie funkcjonariusze rozpoczynają szkolenie zgrywające przed misją. W uroczystości obok ministra wziął udział zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. Tomasz Praga. 

W trakcie uroczystości minister Mariusz Błaszczak przekazał wyjeżdżającym funkcjonariuszom specjalistyczny sprzęt medyczny - plecak ratownika medycznego i defibrylator. Uczestnikom VIII zmiany, która z Macedonii wróciła w ubiegłym tygodniu, minister podziękował za zaangażowanie i wręczył nagrody pieniężne.

- Udział w misjach zagranicznych  to jest wymiar naszej solidarności wobec partnerów z Unii Europejskiej – powiedział minister SWiA Mariusz Błaszczak w trakcie uroczystości. – Polska Straż Graniczna dba przede wszystkim o szczelność polskich granic, które są po części granicą zewnętrzną Unii Europejskiej  dodał minister. – Polska Straż Graniczna to wzór dla innych formacji w Europie.

Straż Graniczna wspiera policję macedońską w ochronie granicy z Grecją od kwietnia ubiegłego roku. Dzięki wspólnym patrolom z udziałem funkcjonariuszy macedońskich granica na odcinku ochranianym przez polską Straż Graniczną stała się bezpieczniejsza i bardziej szczelna, a główny szlak migracyjny tzw. „bałkański”, w wyniku wzmocnienia granic, przestał być popularny wśród nielegalnych migrantów.

29 sierpnia br. w trakcie odprawy kierownictwa policji macedońskiej, w której uczestniczyło dowództwo VIII zmiany, a także przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji d.s. Migracji (IOM), armii macedońskiej oraz dowódcy pozostałych kontyngentów zagranicznych, komendant policji macedońskiej wyróżnił polski kontyngent za zaangażowanie oraz taktykę prowadzenia działań granicznych. Nakazał też wprowadzenie w policji macedońskiej i przy wspólnych międzynarodowych patrolach rozwiązań podobnych do stosowanych przez Straż Graniczną.

Trzydziestu funkcjonariuszy SG VIII edycji wsparcia policji macedońskiej przebywało na misji na granicy grecko-macedońskiej w miejscowości Gevgelija od 16 sierpnia do 18 września br. W trakcie misji funkcjonariusze Straży Granicznej VIII zmiany zatrzymali ponad 120 nielegalnych migrantów, z czego większość (ponad 100) stanowili obywatele Pakistanu. 

Reklama

Komentarze

    Reklama